STM, OKM ja TEM tiedottavat
Koronapassi voidaan ottaa käyttöön, maahantulosäännösten voimassaoloa jatketaan

15.10.2021 17.03
OKM STM TEM
EU:n digitaalinen koronatodistus otetaan kansallisesti käyttöön. Käytännössä se tarkoittaa sitä, että koronapassi voidaan ottaa Suomessa käyttöön tilanteissa ja tiloissa, joihin kohdistuu rajoituksia. Lisäksi jatketaan tartuntatautilain väliaikaisesti voimassa olevia säännöksiä, jotka ehkäisevät ulkomaista alkuperää olevien koronavirustartuntojen leviämistä Suomeen.

Koronaturvallisuudesta paikallisia toimia korostava uusi suositus varhaiskasvatukseen, oppilaitoksille ja korkeakouluille

12.10.2021 11.53
OKM
Opetus- ja kulttuuriministeriö ja Terveyden ja hyvinvoinninlaitos ovat antaneet varhaiskasvatusta, kouluja, oppilaitoksia ja korkeakouluja varten uudet terveysturvallisuutta koskevat suositukset, joissa on huomioitu tartuntatautilain muutokset ja siirtyminen paikallisiin ja alueellisiin täsmätoimiin koronarajoituksia purettaessa. Suositukset on päivitetty vastaamaan voimassa olevia koronaepidemiaan liittyviä muita suosituksia ja valtioneuvoston linjauksia. 

Rahapelitoiminnan tuottojen vähenemä kohdennettu

12.10.2021 10.35
OKM
Rahapelitoiminnan tuottojen edunsaajien valtionrahoitus vähenee kompensaatiosta huolimatta opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalla 43 miljoonaa euroa vuonna 2022. Tuottojen vähenemä ensi vuoden budjetissa on nyt kohdennettu hallituksen kehysriihessä päättämien jakosuhteiden mukaisesti.

Korkeakouluille lisätukea toiminnan kehittämiseen ja yliopistokeskusten vahvistamiseen

11.10.2021 11.56
OKM
Opetus- ja kulttuuriministeriö on kohdentanut runsaat 13 miljoonaa euroa yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen strategiseen kehittämiseen. Summa jakaantuu yliopistojen, ammattikorkeakoulujen sekä yliopistojen harjoittelukoulujen kesken.

Koulujen ja oppilaitosten kuraattorien ja psykologien henkilöstömitoitus lakiin – 10 miljoonaa erityisavustuksia oppilas- ja opiskelijahuoltoon

7.10.2021 14.20
OKM
Oppilas- ja opiskelijahuolto vahvistuu, kun lakiin tuodaan säädökset opiskelijahuollon kuraattorien ja psykologien sitovasta mitoituksesta. Valtioneuvosto antoi torstaina 7.10. asiaa koskevan esityksen.

Koronakriisin hallintaan uudistettu toimintasuunnitelma - yhteiskunta halutaan pitää auki

9.9.2021 14.30
STM
Valtioneuvosto on antanut torstaina 9. syyskuuta periaatepäätöksen hybridistrategian toimintasuunnitelman päivittämisestä. Uudistetun toimintasuunnitelman tavoitteena on avata yhteiskunta ja pitää se auki. 

Työn ja osaamisen liitto vahvistuu – Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden neuvosto aloittaa työnsä

7.10.2021 13.34
OKM TEM
#JatkuvaOppiminen.
Valtioneuvosto on asettanut ensimmäisen jatkuvan oppimisen ja työllisyyden neuvoston viisivuotiselle toimikaudelle. Neuvosto ohjaa ja tukee Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksen toimintaa. Neuvoston jäsenet edustavat keskeisiä ministeriöitä ja työelämää.

14,2 miljoonaa euroa korona-avustuksina taide- ja kulttuurialan yhteisöille

1.10.2021 9.53
OKM
Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt reilut 14 miljoonaa euroa korona-avustuksina taide- ja kulttuurialan yhteisöille. Tavoitteena on varmistaa toiminnan edellytykset ja varmistaa, että toiminta voi jatkua myös koronaepidemian hellitettyä. 

Tutustu myös

Ministeriö

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM) vastaa osana valtioneuvostoa koulutus-, tiede-, kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopolitiikasta.

Tutustu ministeriöön

Hallinnonalan virastot

Hallinnonalan virastot

Ministeriön hallinnonalan toimijoita ovat mm. Opetushallitus, Suomen Akatemia, arkistolaitos ja Taiteen edistämiskeskus

Tutustu hallinnonalaan

Ministerit

Li Andersson
Li Andersson
Opetusministeri
Antti Kurvinen
Antti Kurvinen
Tiede- ja kulttuuriministeri