Team Finland Knowledge -verkosto

Team Finland Knowledge -verkosto tukee ja vauhdittaa korkeakoulutuksen ja tutkimuksen kansainvälistymistä. Sen tehtävä on houkutella Suomeen osaajia ja rakentaa yhteyksiä osaamisen ja koulutusinnovaatioiden viennille.

Tavoitteena on, että suomalaisten korkeakoulu- ja tutkimustoimijoiden kansainvälistä verkostoitumista edistämällä nostetaan korkeakoulutuksen ja tutkimuksen laatua ja vaikuttavuutta sekä parannetaan yritysyhteistyötä.

Opetus- ja kulttuuriministeriön perustamaan verkostoon kuuluu tällä hetkellä neljä korkeakoulu- ja tiedeasiantuntijaa, jotka toimivat Buenos Airesissa, Pekingissä, Singaporessa sekä Washingtonissa. Syksyllä 2019 asiantuntijaverkosto laajenee Abu Dhabiin, Pretoriaan, New Delhiin ja Moskovaan.

Verkoston tehtävänä on

  • helpottaa korkeakoulujen, tutkimuslaitosten ja tutkijoiden pääsyä uuteen tietoon ja mahdollistaa kontakteja
  • tukea opiskelija-, tutkija- ja henkilöstöliikkuvuuden vahvistamista
  • lisätä Suomen houkuttelevuutta osaajille
  • mahdollistaa osaamisen ja koulutusinnovaatioiden viennin kasvua 

Verkoston korkeakoulu- ja tiedeasiantuntijat eli Team Finland Knowledge -erityisasiantuntijat sijoittuvat Suomen edustustoihin. Heidän tehtävänään on esimerkiksi seurata paikallista korkeakoulu- ja tiedepolitiikkaa, edistää yhteistyömahdollisuuksia ja näkyvyyttä kohdemaassa sekä avustaa suomalaisia toimijoita yhteistyön lisäämisessä alueen toimijoiden kanssa.

Verkoston perustaminen sisältyy Korkeakoulutuksen ja tutkimuksen kansainvälisyyden edistämisen linjauksiin (2017).

Team Finland Knowledge -erityisasiantuntijat

Buenos Aires (espanjankielinen Latinalainen Amerikka)

Emilia Ahvenjärvi, Erityisasiantuntija 
ulkoministeriö, Edustustot, Buenos Airesin -suurlähetystö (BUE)  

Peking (Kiina)

Mari-Anna Suurmunne, Erityisasiantuntija 
ulkoministeriö, Edustustot, Pekingin-suurlähetystö (PEK), Koulutus- ja tiedepoliittinen osasto  

Singapore (yhteistyö ja verkostot Kaakkois-Aasiassa)

Anna Korpi, Erityisasiantuntija 
ulkoministeriö, Edustustot, Singaporen-suurlähetystö (SIN)  

Washington (Yhdysvallat)

Ilkka Turunen, Erityisasiantuntija 
ulkoministeriö, Edustustot, Washingtonin-suurlähetystö (WAS), Team Finland