Opetus- ja kulttuuriministeriön tapahtumia

Opetus- ja kulttuuriministeriön tapahtumakalenteriin on koottu ministeriön seminaareja ja tapahtumia sekä tilaisuuksia, joiden järjestämiseen ministeriö osallistuu.

Tulevia ja menneitä tapahtumia sekä niihin mahdollisesti liittyviä aineistoja voi tarkastella valitsemalla päivämäärän kalenterista.

Suositus kuvaa parhaaseen tieteelliseen näyttöön perustuen, kuinka paljon ja millaista liikuntaa lapset ja nuoret tarvitsevat hyvinvointinsa turvaamiseksi.

Järjestäjä: OKM

Seutukaupunkien ja korkeakoulutuksen vuorovaikutus -selvitys luovutetaan tiede- ja kulttuuriministeri Annika Saarikolle. Selvityksen on tehnyt FM, kansanedustaja Hanna Kosonen.

Järjestäjä: OKM

Opetus- ja kulttuuriministeriö järjestää kunnille suunnatun webinaarin oppivelvollisuuden laajentumisesta

Järjestäjä: OKM

Opetus- ja kulttuuriministeriö järjestää webinaarin vapaan sivistystyön kautta hankitun osaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta ja viemisestä osaksi kansallista Koski-tietovarantoa. Vapaan sivistystyön toimijoiden lisäksi webinaari on tarkoitettu muiden koulutusmuotojen edustajille, erityisesti opinto-ohjaajille ja muille osaamisen tunnustamisen parissa toimiville.

Järjestäjä: OKM

Opetus- ja kulttuuriministeriö järjestää EUROSTUDENT VII -tutkimusartikkeleiden julkaisutilaisuuden torstaina 15.4.2021 klo 9.00-11.00. Tilaisuus järjestetään Teams-webinaarina.

Järjestäjä: OKM

Keskustelutilaisuus ammatillisille erityisoppilaitoksille ja muille ammatillisen koulutuksen järjestäjille, joiden tehtävänä on vaativan erityisen tuen rajattu tehtävä järjestämisluvassa

Järjestäjä: OKM

Tilaisuus on suunnattu nivelvaiheen koulutusta järjestäville tai sen järjestämistä suunnitteleville perusopetuksen ja toisen asteen koulutuksen järjestäjille

Järjestäjä: OKM