Opetus- ja kulttuuriministeriön tapahtumia

Opetus- ja kulttuuriministeriön tapahtumakalenteriin on koottu ministeriön seminaareja ja tapahtumia sekä tilaisuuksia, joiden järjestämiseen ministeriö osallistuu.

Tulevia ja menneitä tapahtumia sekä niihin mahdollisesti liittyviä aineistoja voi tarkastella valitsemalla päivämäärän kalenterista.

Tervetuloa 9.11.2020 Opetus- ja kulttuuriministeriön ja Opetushallituksen pitämään kaikille avoimeen digitalisaation yhteentoimivuus -seminaariin!

Järjestäjä: OKM

Opetus- ja kulttuuriministeriö on käynnistänyt hallitusohjelman mukaisen korkeakoulutuksen saavutettavuussuunnitelman valmistelun. Suunnitelmassa tarkastellaan korkeakoulutuksen saavutettavuutta sosiaalisen, alueellisen ja kielellisen tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumisen näkökulmista.

Järjestäjä: OKM

 

Kaksipäiväisessä foorumissa keskustellaan maailmanperinnön vastuullisesta hyödyntämisestä kestävän matkailun voimavarana ja maailmanperinnön vaikutuksista paikallistalouteen sekä suunnataan katseet maailmanperintötyön tulevaisuuteen. Foorumi on osa Kansallisen maailmanperintöstrategian 2015–2025 toimeenpanoa.

Järjestäjä: OKM, YM

 

Kaksipäiväisessä foorumissa keskustellaan maailmanperinnön vastuullisesta hyödyntämisestä kestävän matkailun voimavarana ja maailmanperinnön vaikutuksista paikallistalouteen sekä suunnataan katseet maailmanperintötyön tulevaisuuteen. Foorumi on osa Kansallisen maailmanperintöstrategian 2015–2025 toimeenpanoa.

Järjestäjä: OKM, YM

Selvitys kuvaohjelmalain toimivuudesta ja uudistustarpeista

Selvitys kuvaohjelmalain toimivuudesta ja uudistustarpeista luovutetaan tiede- ja kulttuuriministeri Annika Saarikolle. Selvityksessä kartoitettiin mm. kuvaohjelmalain soveltamiskäytäntöä, oikeusperustaa, sääntelyä muissa maissa, lasten median käyttöä, median vaikutuksia, huoltajien ikärajatuntemusta ja mediakasvatusta.

Tilaisuudessa keskustellaan jatkuvan oppimisen uudistuksen tavoitteista ja linjausehdotuksista, joiden valmisteluun myös sidosryhmien ja alan toimijoiden toivotaan osallistuvan. Jatkuvan oppimisen linjaukset ja uudistuksen etenemissuunnitelma on määrä julkistaa joulukuussa.

Järjestäjä: OKM, STM, TEM, VM

Datanhallinnan ja laskennan kehittämisohjelman vuosiseminaari järjestetään tänä vuonna webinaarina. Webinaarin aiheena ovat datanhallinnan ja laskennan tulevaisuuden painopisteet sekä yhteistyön kehittäminen.

Järjestäjä: OKM

Esittävän taiteen valtionosuusjärjestelmän uudistus

Opetus- ja kulttuuriministeriö järjestää tiedotustilaisuuden valtionosuusjärjestelmän uudistamisesta ja sen piiriin hakemisesta. Linkki verkkotilaisuuteen tulee ministeriön tapahtumakalenteriin ennen tilaisuuden alkua. Osallistujilla on mahdollisuus esittää kysymyksiä myös verkon välityksellä.

Järjestäjä: OKM

to 26.11.2020–
pe 27.11.2020

Opetus- ja kulttuuriministeriö järjestää korkeakoulujen ja tiedelaitosten johdon webinaarin torstaina 26.11.2020 klo 12.00–15.30 ja perjantaina 27.11.2020 klo 9.00–13.00. Seminaarin ensimmäinen päivä on kaikille sidosryhmille suunnattu ja toinen päivä on työseminaari korkeakoulujen ja tiedelaitosten johdolle sekä korkeakoulujen kansainvälisyysohjelman keskeisille toimijoille. Tilaisuuden kattoteemana on globaali, vastuullinen ja kestävä suomalainen korkeakoulutus ja tutkimus.

Järjestäjä: OKM

to 26.11.2020–
pe 27.11.2020

Opetus- ja kulttuuriministeriö järjestää korkeakoulujen ja tiedelaitosten johdon webinaarin torstaina 26.11.2020 klo 12.00–15.30 ja perjantaina 27.11.2020 klo 9.00–13.00. Seminaarin ensimmäinen päivä on kaikille sidosryhmille suunnattu ja toinen päivä on työseminaari korkeakoulujen ja tiedelaitosten johdolle sekä korkeakoulujen kansainvälisyysohjelman keskeisille toimijoille. Tilaisuuden kattoteemana on globaali, vastuullinen ja kestävä suomalainen korkeakoulutus ja tutkimus.

Järjestäjä: OKM