Opetus- ja kulttuuriministeriön tapahtumia

Opetus- ja kulttuuriministeriön tapahtumakalenteriin on koottu ministeriön seminaareja ja tapahtumia sekä tilaisuuksia, joiden järjestämiseen ministeriö osallistuu.

Tulevia ja menneitä tapahtumia sekä niihin mahdollisesti liittyviä aineistoja voi tarkastella valitsemalla päivämäärän kalenterista.

Onko se Tampere, Oulu vai Savonlinna? Joku näistä kolmesta hakijasta saa Euroopan kulttuuripääkaupunki -tittelin vuonna 2026. Valinta julkistetaan 2.6.

Järjestäjä: OKM

Tilaisuudessa luodaan katsaus tiekarttatyön taustoihin ja suunnataan katseita kohti kulttuurimatkailun tulevaisuutta.

Järjestäjä: OKM

Inclusion in International Higher Education & Research: Perspectives and Insights. Rebooting the Policies promoting internalisation in Finnish higher education and research 2017–2025

Järjestäjä: OKM

Opetus- ja kulttuuriministeriö ja ympäristöministeriö järjestävät 7.6.2021 webinaarin, jossa käsitellään koulusegregaation vähentämistä. Hanke tullaan toteuttamaan hallinnonalojen välisellä yhteistyöllä.

Opetus-ja kulttuuriministeriö julistaa 7.6.2021 haettavaksi valtion erityisavustukset koulusegregaation vähentämistä koskevaan hallinnonalojen väliseen yhteistyöhön ja kaupunkisuunnitteluun vuosille 2021-2023. Myönnettävä erityisavustus on yhteensä 1,3 miljoonaa euroa. Haun käynnistämisen yhteydessä järjestetään hakua ja yhteistyöhankkeen tavoitteita taustoittava webinaari.

Järjestäjä: OKM, YM

 

Virtuaalikonferenssi: koulutus, kulttuuri ja nuoriso kestävän kehityksen edistäjinä

Inspiroivia puhujia; nuoria asiantuntijoita ja ministereitä, mielenkiintoisia paneelikeskusteluja, vuorovaikutteisia temaattisia työpajoja.

Järjestäjä: OKM

 

Virtuaalikonferenssi: koulutus, kulttuuri ja nuoriso kestävän kehityksen edistäjinä

Inspiroivia puhujia; nuoria asiantuntijoita ja ministereitä, mielenkiintoisia paneelikeskusteluja, vuorovaikutteisia temaattisia työpajoja.

Järjestäjä: OKM

Asialistalla on ajankohtaisia asioita rahapelitoiminnan voittovaroista ja niiden hakemiseen liittyvistä sähköisistä järjestelmistä.

Järjestäjä: OKM

Tilaisuudessa kuullaan strategiatyön kuulumisia ja keskustellaan kulttuuriperinnön ja kestävän kehityksen kysymyksistä.

Järjestäjä: OKM

Opetus- ja kulttuuriministeriö on yhdessä korkeakoulujen ja muiden keskeisten toimijoiden kanssa käynnistänyt pilottihankkeen kansainvälisten opiskelijoiden maahantulon sujuvoittamiseksi. Hankkeen taustalla on Sanna Marinin hallituksen asettama tavoite edistää työ- ja koulutusperäistä maahanmuuttoa sekä tehostaa tähän liittyvien oleskelulupien käsittelyä.

Kuntien kulttuuritoiminnan kehittämistehtävien haku on avautunut. Kuntien kulttuuritoiminnasta annetun lain mukaisella kehittämistehtävällä tuetaan kuntien kulttuuritoiminnan laatua, vaikuttavuutta, henkilöstön osaamista, asukkaiden yhdenvertaisuutta ja kuntien yhteistoimintaa. Haku päättyy 2. syyskuuta 2021.

Järjestäjä: OKM

SOTEKO-hankkeen yhtenä tehtävänä on arvioida sosiaali- ja terveysalan tutkintorakenteen (alemmat ja ylemmät korkeakoulututkinnot) ja sitä täydentävän koulutuksen kehittämistarpeita.

Järjestäjä: OKM