Ministeriön asiat valtioneuvostossa

Päätöslistaan on koottu opetus- ja kulttuuriministeriön esittelemät asiat valtioneuvostossa. Sivulla julkaistaan julkiset päätökset liitteineen aina valtioneuvoston yleisistunnon ja tasavallan presidentin esittelyn jälkeen.

Jäsenten määrääminen tutkimus- ja innovaationeuvostoon
OKM valtioneuvoston yleisistunto 10.10.2019 13.00
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi opintotukilain muuttamisesta
OKM valtioneuvoston yleisistunto 7.10.2019 11.00
Opetushallituksen johtokunnan asettaminen toimikaudeksi 3.10.2019-30.9.2023
OKM valtioneuvoston yleisistunto 3.10.2019 13.00
Hallituksen esitys eduskunnalle kirkkolaiksi
OKM valtioneuvoston yleisistunto 19.9.2019 13.00