Ministeriön asiat valtioneuvostossa

Päätöslistaan on koottu opetus- ja kulttuuriministeriön esittelemät asiat valtioneuvostossa. Sivulla julkaistaan julkiset päätökset liitteineen aina valtioneuvoston yleisistunnon ja tasavallan presidentin esittelyn jälkeen.

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kuntien kulttuuritoiminnasta
OKM valtioneuvoston yleisistunto 18.10.2018 13.00
Opetus- ja kulttuuriministeriön johtajan viran täyttäminen
OKM valtioneuvoston yleisistunto 4.10.2018 13.00
Tekijänoikeusneuvoston asettaminen toimikaudeksi 15.10.2018 - 14.10.2021
OKM valtioneuvoston yleisistunto 4.10.2018 13.00