Ministeriön asiat valtioneuvostossa

Päätöslistaan on koottu opetus- ja kulttuuriministeriön esittelemät asiat valtioneuvostossa. Sivulla julkaistaan julkiset päätökset liitteineen aina valtioneuvoston yleisistunnon ja tasavallan presidentin esittelyn jälkeen.

Valtion liikuntaneuvoston asettaminen
OKM valtioneuvoston yleisistunto 22.8.2019 10.00
Arviointi- ja avustustoimikunnan asettaminen
OKM valtioneuvoston yleisistunto 15.8.2019 13.00
Valtion nuorisoneuvoston asettaminen
OKM valtioneuvoston yleisistunto 15.8.2019 13.00
Opetus- ja kulttuuriministeriön hallitusneuvoksen viran täyttäminen
OKM valtioneuvoston yleisistunto 11.7.2019 13.00
Olavinlinnan katsomo- ja katosrakenteet / muu vuokrasopimus
OKM raha-asiainvaliokunta 19.6.2019 14.30
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi opintotukilain muuttamisesta
OKM valtioneuvoston yleisistunto 23.5.2019 13.00