Opetus- ja kulttuuriministeriön asiat valtioneuvostossa

Päätöslistaan on koottu opetus- ja kulttuuriministeriön esittelemät asiat valtioneuvostossa. Sivulla julkaistaan julkiset päätökset liitteineen aina valtioneuvoston yleisistunnon ja tasavallan presidentin esittelyn jälkeen.

Akateemikon arvonimen myöntäminen kahdelle suomalaiselle tieteenharjoittajalle
OKM tasavallan presidentin esittely 27.11.2020 11.00
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi koulumatkatukilain väliaikaisesta muuttamisesta
OKM valtioneuvoston yleisistunto koronavirukset 26.11.2020 13.00
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi opintotukilain muuttamisesta
OKM valtioneuvoston yleisistunto koronavirukset 5.11.2020 13.00