Opetus- ja kulttuuriministeriön asiat valtioneuvostossa

Päätöslistaan on koottu opetus- ja kulttuuriministeriön esittelemät asiat valtioneuvostossa. Sivulla julkaistaan julkiset päätökset liitteineen aina valtioneuvoston yleisistunnon ja tasavallan presidentin esittelyn jälkeen.

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi opintotukilain muuttamisesta
OKM valtioneuvoston yleisistunto SARS-CoV-2-virus 12.5.2021 13.00
Opetus- ja kulttuuriministeriön ylijohtajan viran täyttäminen
OKM valtioneuvoston yleisistunto 6.5.2021 13.00
Valtioneuvoston koulutuspoliittinen selonteko
OKM valtioneuvoston yleisistunto 8.4.2021 13.00
Kuvaohjelmalautakunnan asettaminen toimikaudeksi 1.4.2021 - 31.3.2024
OKM valtioneuvoston yleisistunto 18.3.2021 13.00