Opetus- ja kulttuuriministeriön asiat valtioneuvostossa

Päätöslistaan on koottu opetus- ja kulttuuriministeriön esittelemät asiat valtioneuvostossa. Sivulla julkaistaan julkiset päätökset liitteineen aina valtioneuvoston yleisistunnon ja tasavallan presidentin esittelyn jälkeen.

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tutkimustietovarannosta

OKM valtioneuvoston yleisistunto 14.10.2021 13.00

Tekijänoikeusneuvoston asettaminen toimikaudeksi 15.10.2021 - 14.10.2024

OKM valtioneuvoston yleisistunto 30.9.2021 13.00

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi varhaiskasvatuslain muuttamisesta

OKM valtioneuvoston yleisistunto 27.9.2021 11.00