Opetus- ja kulttuuriministeriön asiat valtioneuvostossa

Päätöslistaan on koottu opetus- ja kulttuuriministeriön esittelemät asiat valtioneuvostossa. Sivulla julkaistaan julkiset päätökset liitteineen aina valtioneuvoston yleisistunnon ja tasavallan presidentin esittelyn jälkeen.

Opetus- ja kulttuuriministeriön johtajan viran täyttäminen
OKM valtioneuvoston yleisistunto 16.1.2020 13.00
Yksityisen kopioinnin tutkimuksen neuvottelukunnan asettaminen
OKM valtioneuvoston yleisistunto 9.1.2020 13.00
Ammattikorkeakoulun toimiluvan muuttamista koskeva päätös
OKM valtioneuvoston yleisistunto 19.12.2019 13.00