Ministeriön asiat valtioneuvostossa

Päätöslistaan on koottu opetus- ja kulttuuriministeriön esittelemät asiat valtioneuvostossa. Sivulla julkaistaan julkiset päätökset liitteineen aina valtioneuvoston yleisistunnon ja tasavallan presidentin esittelyn jälkeen.

Päätös yliopistoille kohdennettavasta pääomasta
OKM valtioneuvoston yleisistunto 13.12.2018 13.00
Virkavapauden myöntäminen opetus- ja kulttuuriministeriön opetusneuvokselle
OKM valtioneuvoston yleisistunto 13.12.2018 13.00