Harrastamisen Suomen malli

Suomen mallissa päätavoitteena on lasten ja nuorten hyvinvoinnin lisääminen. Tarkoituksena on mahdollistaa jokaiselle lapselle ja nuorelle mieluisa ja maksuton harrastus koulupäivän yhteydessä.

Suomen mallissa yhdistyvät lasten ja nuorten kuuleminen harrastustoiveista, olemassa olevien hyvien käytäntöjen ja toimintatapojen koordinoiminen sekä koulun ja harrastustoimijoiden yhteistyö.

Ensimmäisessä vaiheessa juurrutetaan toimintatapoja

Suomen mallin suunnittelua varten tiede- ja kulttuuriministeri Hanna Kosonen asetti valmistelutyöryhmän, jonka tehtävänä oli tuottaa tietopohjaa sekä valmistella esitys mallin ensimmäisestä vaiheesta. Ryhmä jätti esityksensä tiede- ja kulttuuriministerille kesäkuussa 2020.

Suomen mallin ensimmäisen vaiheen kohderyhmänä on perusopetuksen vuosiluokkien 1.–9. sekä lisäopetuksen oppilaat. Tavoitteena on juurruttaa Suomen malli pysyväksi toimintatavaksi kunnissa.

Pidemmällä tähtäimellä harkittavaksi tulee lainsäädäntöpohjan luominen ja valtionosuusjärjestelmän selvittäminen. Liikkeelle lähdetään kuitenkin vuosittaisella valtionavustushaulla.

Valmisteluryhmän esitys

Suomen mallin avustushaku

Suomen mallin pilottihaussa 3.11.–2.12.2020 haettiin mukaan kuntia, jotka ovat valmiit käynnistämään mallin mukaisen harrastustoiminnan alkuvuodesta 2021. Toinen haku on keväällä 2021 ja koskee syksyllä alkavaa toimintaa.

Hakuilmoitus: Erityisavustus kunnille harrastamisen Suomen mallin toteuttamiseen

Opetus- ja kulttuuriministeriö järjesti kunnille suunnatun webinaarin Suomen mallin avustushausta sekä lasten ja nuorten kuulemisesta torstaina 8. lokakuuta.

Webinaarin esitysaineistot

Koululaiskysely 2020

Opetus- ja kulttuuriministeriön Koululaiskysely järjestetään neljättä kertaa. Koululaiskyselyllä kuullaan koululaisia heidän harrastustoiveistaan koulupäivän yhteydessä. Tänä vuonna mukana on ennätykselliset 62 harrastusta.

Kysely lähetetään kaikkien maamme ala- ja yläkoulujen rehtoreille ja se on tarkoitettu vuosiluokkien 1-9 ja lisäopetuksen oppilaille. Rehtoreita ja opettajia pyydetään välittämään kysely koulun oppilaille. Oppilaat vastaavat kyselyyn koulukohtaisella koodillisella linkillä. Oppilaiden nimiä ei kysytä. Koululaiset voivat vastata kyselyyn omalla älypuhelimella, koulun mobiililaitteilla tai pöytäpäätelaitteella joko oppitunnilla tai vapaa-ajalla. Jos kysely on lapselle tai nuorelle liian vaativa, sen voi tehdä sen yhdessä huoltajan kotona tai opettajan kanssa koulussa.

Koululaiskyselyn 2020 vastausaika on 29.10.–11.12.2020. 

Jos kunta hakee avustusta Suomen mallin ensimmäisessä haussa ja tarvitsee Koululaiskyselyn tulokset hakua varten, vastausaika päättyy 10.11.2020. Näille kunnille lähetetään tulokset 16.11.

Kunnat voivat vaihtoehtoisesti järjestää myös oman kuulemisen ja käyttää sen tuloksia Suomen mallin pilottihaussa.

Tutustu Koululaiskyselyyn

Koululaiskyselyn 2020 tulokset

Ohessa ovat Koululaiskyselyn 2020 tulokset sekä väliaikatulokset vastauksista 30.10.-10.11.2020 niistä kunnista, jotka toivoivat väliaikatuloksia.

Koululaiskyselyn tulokset 23.12.2020 
Vuodenvaihteen jälkeen julkaistaan lisää eri taustaryhmien tietoja

Koululaiskyselyn tulokset 17.12.2020
Väliaikatulokset, päivitetty 20.11.2020
Liite välituloksiin

Lisätietoja Koululaiskyselystä 

Harrastusviikolla pääsee kokeilemaan erilaisia harrastuksia

#Harastusviikko ja harrastamiseen liittyviä välineitä piirroksina.

Suomen malliin kuuluu myös valtakunnallinen harrastusviikko kouluissa. Viikon päätavoite on auttaa lapsia ja nuoria löytämään itselleen oma harrastus.

Ideoita uusiin harrastuksiin voi käydä etsimässä ympäri vuoden harrastusviikon verkkosivuilta osoitteessa harrastusviikko.fi.

Harrastusviikon verkkosivut

Lisätietoja

Henni Axelin, johtaja 
opetus- ja kulttuuriministeriö, Nuoriso- ja liikuntapolitiikan osasto (NUOLI), Nuorisotyön ja politiikan vastuualue (NV) 0295330205  


Iina Berden, neuvotteleva virkamies 
opetus- ja kulttuuriministeriö, Kulttuuri- ja taidepolitiikan osasto (KUPO), Taiteen ja kulttuuriperinnön vastuualue (TAKU) 0295330069