Harrastamisen Suomen malli

Suomen mallissa päätavoitteena on lasten ja nuorten hyvinvoinnin lisääminen. Tarkoituksena on mahdollistaa jokaiselle lapselle ja nuorelle mieluisa ja maksuton harrastus koulupäivän yhteydessä.

Suomen mallissa yhdistyvät lasten ja nuorten kuuleminen harrastustoiveista, olemassa olevien hyvien käytäntöjen ja toimintatapojen koordinoiminen sekä koulun ja harrastustoimijoiden yhteistyö.

Ensimmäinen vaihe 2021–2022

Harrastamisen Suomen mallin ensimmäinen vaihe toteutetaan 1.8.2021–30.6.2022 ja sen kohderyhmänä ovat perusopetuksen vuosiluokkien 1.–9. ja lisäopetuksen oppilaat 235:ssä kunnassa.

Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt hakemusten perusteella kunnille erityisavustusta Harrastamisen Suomen mallin toteuttamiseen. Tavoitteena on juurruttaa Suomen malli pysyväksi toimintatavaksi kunnissa. 

Suomen mallin suunnittelua varten asetetun valmistelutyöryhmän tehtävänä oli tuottaa tietopohjaa sekä valmistella esitys mallin ensimmäisestä vaiheesta. Ryhmä jätti esityksensä kesäkuussa 2020. 

Toinen vaihe valmistelussa

Lapsi- ja nuorisopoliittinen ministerityöryhmä päätti käynnistää Harrastamisen Suomen mallin seuraavan vaiheen valmistelun helmikuussa 2021.

Valmistelu alkoi työryhmätyöllä, jota johtaa valtiosihteeri Tuomo Puumala. Työryhmän tehtävänä on ehdottaa keinoja, joilla turvataan mallin pysyvyys sekä arvioida mallin laajentamismahdollisuuksia. Työryhmän työskentelyaika on 1.4.2021–31.12.2021.

Suomen mallilla oma yhteyspiste, tunnus ja verkkosivut

Harrastamisen Suomen mallin yhteyspiste edistää kuntien ja harrastusten järjestäjien verkottumista sekä ammattitaitoisten ohjaajien löytämistä toteuttamaan lasten ja nuorten harrastustoiveita. Yhteyspisteestä vastaa Suomen lastenkulttuurikeskusten liitto, joka toimii yhteistyössä Suomen Olympiakomitean ja laajan harrastusverkoston kanssa. Yhteyspiste sijaitsee Opetushallituksessa.

Yhteyspisteen keräämiä kuntien hyviä käytäntöjä sekä tietoa Harrastamisen Suomen mallista on koottu verkkosivuille harrastamisensuomenmalli.fi. Apuna on myös yhteystietolista valtakunnallisista ja alueellisista harrastustoiminnan järjestäjistä. Listan tarkoituksena on auttaa kuntia yhteistyökumppaneiden ja ammattitaitoisten ohjaajien löytämisessä harrastuksiin. Listaa päivitetään ja täydennetään säännöllisesti.

Harrastamisen Suomen mallin yhteyspiste, opetus- ja kulttuuriministeriö ja aluehallintovirastot  järjestävät seminaareja ja webinaareja, joista lisätietoja löytyy mallin verkkosivuilta.

Harrastamisen Suomen mallin visuaalinen ilme ja tunnus ovat kaikkien mukana olevien toimijoiden käytössä. Tunnuksen toivotaan näkyvän Suomen mallin viestinnässä ja sen pääsee lataamaan Harrastamisen Suomen mallin verkkosivujen materiaalipankista.

Lisätietoja

Henni Axelin, johtaja 
opetus- ja kulttuuriministeriö, Nuoriso- ja liikuntapolitiikan osasto (NUOLI), Nuorisotyön ja politiikan vastuualue (NV) 0295330205  


Iina Berden, neuvotteleva virkamies 
opetus- ja kulttuuriministeriö, Kulttuuri- ja taidepolitiikan osasto (KUPO), Taiteen ja kulttuuriperinnön vastuualue (TAKU) 0295330069  


Tiina Kivisaari, johtaja 
opetus- ja kulttuuriministeriö, Nuoriso- ja liikuntapolitiikan osasto (NUOLI), Liikunnan vastuualue (LV) 0295330178