Harrastamisen Suomen malli

Suomen mallissa päätavoitteena on lasten ja nuorten hyvinvoinnin lisääminen. Tarkoituksena on mahdollistaa jokaiselle lapselle ja nuorelle mieluisa ja maksuton harrastus koulupäivän yhteydessä.

Suomen mallissa yhdistyvät lasten ja nuorten kuuleminen harrastustoiveista, olemassa olevien hyvien käytäntöjen ja toimintatapojen koordinoiminen sekä koulun ja harrastustoimijoiden yhteistyö.

Ensimmäisessä vaiheessa juurrutetaan toimintatapoja

Suomen mallin suunnittelua varten tiede- ja kulttuuriministeri Hanna Kosonen asetti valmistelutyöryhmän, jonka tehtävänä oli tuottaa tietopohjaa sekä valmistella esitys mallin ensimmäisestä vaiheesta. Ryhmä jätti esityksensä tiede- ja kulttuuriministerille kesäkuussa 2020.

Suomen mallin ensimmäisen vaiheen kohderyhmänä on perusopetuksen vuosiluokkien 1.–9. sekä lisäopetuksen oppilaat. Tavoitteena on juurruttaa Suomen malli pysyväksi toimintatavaksi kunnissa.

Pidemmällä tähtäimellä harkittavaksi tulee lainsäädäntöpohjan luominen ja valtionosuusjärjestelmän selvittäminen. Liikkeelle lähdetään kuitenkin vuosittaisella valtionavustushaulla.

Valmisteluryhmän esitys

Suomen mallin avustushaku

Parhaillaan on käynnissä avustushaku kunnille Harrastamisen Suomen mallin toteuttamiseen lukuvuonna 2021-2022. Hakuaika päättyy 15.4.2021. Päätökset annetaan toukokuun loppuun mennessä. Avustusta haetaan aluehallintovirastojen sähköisessä asiointipalvelussa.

Harrastusten tulee toteuttaa lasten ja nuorten harrastustoiveita ja käynnistyä viimeistää syyskuussa. Kunnat voivat lasten kuulemisessa hyödyntää mm. Koululaiskyselyn 2020 tuloksia sekä lasten ja nuorten avovastauksia. Harrastustoiminnan tulee olla pääsääntöisesti viikoittaista ja jatkuvaa.

Opetus- ja kulttuuriministeriö on koonnut kuntien avuksi yhteystietolistan valtakunnallisista ja alueellisista harrastustoiminnan järjestäjistä. Listan tarkoituksena on auttaa kuntia yhteistyökumppaneiden ja ammattitaitoisten ohjaajien löytämisessä harrastuksiin, joita lapset ja nuoret ovat toivoneet. Listassa on samat harrastukset kuin Koululaiskyselyssä 2020. Listaa päivitetään ja täydennetään säännöllisesti.

Pilotista saatujen kokemusten perusteella hakuehtoja on tarkistettu ja avustusta voi hakea myös kohtuullisiin kuljetuskustannuksiin, silloin kun lasten ja nuorten toivomaa harrastusta ei voida järjestää koulun tiloissa. Harrastamisen Suomen mallin pilotti on käynnistynyt tänä vuonna 117 kunnassa ja 1 100 koulussa. Harrastamaan on päässyt jo 232 000 koululaista.

Hakuilmoitus: Erityisavustus kunnille harrastamisen Suomen mallin toteuttamiseen

Harrastustoimijoiden yhteystietolista

Webinaareja avustushausta

Opetus- ja kulttuuriministeriö järjesti kunnille suunnatun webinaarin Suomen mallin avustushausta sekä lasten ja nuorten kuulemisesta torstaina 8. lokakuuta 2020.

Webinaarin esitysaineistot

17.2.2021 järjestettiin webinaari, jonka aiheena olivat kokemukset Suomen mallin pilotista ja eväät kevään hakuun.

Webinaarin tallenne

Koululaiskysely 2020 auki hiihtolomaviikoilla 22.2.–12.3.2021

Maaliskuun avustushakua varten avaamme uudelleen Koululaiskyselyn 2020. Se on tarkoitettu niille kunnille, jotka eivät osallistuneet kyselyyn viime vuoden lopulla sekä muiden kuntien kouluille, joiden vastaajamäärät olivat pieniä verrattuna koulun oppilasmäärään. Kyselyyn voivat näistä kouluista vastata vain lapset ja nuoret, jotka eivät ole vielä vastanneet. 

Koulu saa osallistumislinkin ja ohjeet täyttämällä ilmoittautumislomakkeeen. Jokaisesta koulusta täytetään oma lomake.

Koululaiskysely on auki hiihtolomaviikot: 22.2.–12.3. Koulujen tulokset tulevat tälle verkkosivulle torstaina 18.3.

Tietoa Koululaiskyselystä 2020

Opetus- ja kulttuuriministeriön Koululaiskysely järjestetään neljättä kertaa. Koululaiskyselyllä kuullaan koululaisia heidän harrastustoiveistaan koulupäivän yhteydessä. Tänä vuonna mukana on ennätykselliset 62 harrastusta.

Kysely lähetetään kaikkien maamme ala- ja yläkoulujen rehtoreille ja se on tarkoitettu vuosiluokkien 1-9 ja lisäopetuksen oppilaille. Rehtoreita ja opettajia pyydetään välittämään kysely koulun oppilaille. Oppilaat vastaavat kyselyyn koulukohtaisella koodillisella linkillä. Oppilaiden nimiä ei kysytä. Koululaiset voivat vastata kyselyyn omalla älypuhelimella, koulun mobiililaitteilla tai pöytäpäätelaitteella joko oppitunnilla tai vapaa-ajalla. Jos kysely on lapselle tai nuorelle liian vaativa, sen voi tehdä sen yhdessä huoltajan kotona tai opettajan kanssa koulussa.

Kunnat voivat vaihtoehtoisesti järjestää myös oman kuulemisen ja käyttää sen tuloksia Suomen mallin pilottihaussa.

Tutustu Koululaiskyselyyn

Koululaiskyselyn 2020 tulokset

Ohessa ovat Koululaiskyselyn 2020 tulokset sekä väliaikatulokset vastauksista 30.10.-10.11.2020 niistä kunnista, jotka toivoivat väliaikatuloksia.

Koululaiskyselyn tulokset 23.12.2020 
Lisätaulukot 24.2.2021
Kevään 2021 täydentävän osallistumiskierroksen tulokset 18.3.2021

Koululaiskyselyn tulokset 17.12.2020
Väliaikatulokset, päivitetty 20.11.2020
Liite välituloksiin

Lisätietoja Koululaiskyselystä 

Harrastusviikolla pääsee kokeilemaan erilaisia harrastuksia

#Harastusviikko ja harrastamiseen liittyviä välineitä piirroksina.

Suomen malliin kuuluu myös valtakunnallinen harrastusviikko kouluissa. Viikon päätavoite on auttaa lapsia ja nuoria löytämään itselleen oma harrastus.

Ideoita uusiin harrastuksiin voi käydä etsimässä ympäri vuoden harrastusviikon verkkosivuilta osoitteessa harrastusviikko.fi.

Harrastusviikon verkkosivut

Lisätietoja

Henni Axelin, johtaja 
opetus- ja kulttuuriministeriö, Nuoriso- ja liikuntapolitiikan osasto (NUOLI), Nuorisotyön ja politiikan vastuualue (NV) 0295330205  


Iina Berden, neuvotteleva virkamies 
opetus- ja kulttuuriministeriö, Kulttuuri- ja taidepolitiikan osasto (KUPO), Taiteen ja kulttuuriperinnön vastuualue (TAKU) 0295330069  


Tiina Kivisaari, johtaja 
opetus- ja kulttuuriministeriö, Nuoriso- ja liikuntapolitiikan osasto (NUOLI), Liikunnan vastuualue (LV) 0295330178