Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala

Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalle kuuluu ministeriön lisäksi 11 virastoa sekä kaksi osakeyhtiötä. Lisäksi toimialalla on erilaisia yhteisöjä, säätiöitä ja asiantuntijaelimiä.

Koulutus- ja tiedepolitiikan alaan kuuluvia asioita hallinnonalalla hoitavat Opetushallitus, Ylioppilastutkintolautakunta, Opintotuen muutoksenhakulautakunta, Suomen Akatemia, Kansallisarkisto, Kansallinen koulutuksen arviointikeskus, Kotimaisten kielten tutkimuskeskus ja Varastokirjasto.

Kulttuuripolitiikan alaan kuuluvia asioita hoitavat Museovirasto, Suomenlinnan hoitokunta, Kansallinen audiovisuaalinen instituutti, Näkövammaisten kirjasto ja Taiteen edistämiskeskus.

Aluehallinto ja paikallinen päätöksenteko

Valtion aluehallinnossa koulutusta, kulttuuria, liikuntaa ja nuorisotoimea sekä EU-rakennerahastotoimintaa ja aluekehittämistä koskevat asiat käsittelevät aluehallintovirastot (AVI) ja elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset (ELY).  

Kunnat ja kuntayhtymät vastaavat koulutus- ja kulttuuripalveluista. Säätiö- ja osakeyhtiömuotoiset korkeakoulut toimivat eri puolilla maata. Museot, teatterit ja orkesterit tuottavat kulttuuripalveluja alueellisesti ja paikallisesti.

Erityisesti kulttuuri-, liikunta- ja nuorisoalalla on paljon monipuolista kansalaisjärjestötoimintaa, jota opetus- ja kulttuuriministeriö tukee.

Opetus- ja kulttuuriministeriön toimialan virastoja, laitoksia, yhtiöitä ja muita toimijoita

Opetus- ja kulttuuriministeriön toimialan virastot, laitokset, yhtiöt ja muut toimielimet listataan valtioneuvoston asetuksessa opetus- ja kulttuuriministeriöstä.

Virastot ja laitokset

Kansallisarkisto
Kansallinen audiovisuaalinen instituutti
Kotimaisten kielten keskus
Museovirasto
näkövammaisten kirjasto
Opetushallitus ja sen erillisyksikköinä Kansallinen koulutuksen arviointikeskus ja ylioppilastutkintolautakunta sekä toimialaan kuuluvat valtion oppilaitokset
opintotuen muutoksenhakulautakunta
Suomen Akatemia
Suomenlinnan hoitokunta
Taiteen edistämiskeskus, taideneuvosto, valtion taidetoimikunnat ja alueelliset taidetoimikunnat
Varastokirjasto
 

Osakeyhtiöt

CSC-Tieteen tietotekniikan keskus Oy
Hevosopisto Oy

Muita toimijoita

aluehallintovirastot (AVI) ja elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset (ELY) sivistystoimen tehtävissä
ammattikorkeakoulut
yliopistot ja niiden harjoittelukoulut
kansalliset kulttuuri- ja taidelaitokset
järjestöt ja säätiöt
useita neuvostoja, neuvottelukuntia, toimikuntia ja lautakuntia

Lisätietoja