Suoritepäätös vuodelle 2018

Opetus- ja kulttuuriministeriö päättää vuosittain kunkin koulutuksen järjestäjän tulevan vuoden tavoitteellisen opiskelijavuosien määrän. Lisäksi vahvistetaan kunkin koulutuksen järjestäjän tulevan vuoden suoritusrahoituksen perusteena käytettävät suoritemäärät. Ministeriö on tehnyt 12.12.2017 suoritepäätöksen ammatillisen koulutuksen järjestäjille varainhoitovuodelle 2018.