Suoritepäätös vuodelle 2018

Opetus- ja kulttuuriministeriö päättää vuosittain kunkin koulutuksen järjestäjän tulevan vuoden tavoitteellisen opiskelijavuosien määrän. Lisäksi vahvistetaan kunkin koulutuksen järjestäjän tulevan vuoden suoritusrahoituksen perusteena käytettävät suoritemäärät. Ministeriö on tehnyt 12.12.2017 suoritepäätöksen ammatillisen koulutuksen järjestäjille varainhoitovuodelle 2018.

Suoritepäätös 12.12.2017 (suomeksi)
Suoritepäätös 12.12.2017 (ruotsiksi)
Liite 1: Raportti V92SP6OS18 (yhteenvetoraportti)
Liite 2: Suoritepäätöksellä jaettavien tavoitteellisten opiskelijavuosien kohdentuminen
Raportti V92YT7S18 (yksityiskohtainen raportti, suomenkieliset)
Raportti V92YT7R18 (yksityiskohtainen raportti, ruotsinkieliset)