Suoritepäätökset

Opetus- ja kulttuuriministeriö päättää loppuvuodesta tehtävällä suoritepäätöksellä ammatillisen koulutuksen järjestäjien tavoitteellisten opiskelijavuosien määrät ja perusrahoituksen harkinnanvaraisen korotuksen euromäärät tulevalle varainhoitovuodelle. Osa tavoitteellisista opiskelijavuosista ja perusrahoituksesta voidaan jättää jaettavaksi varainhoitovuoden aikana tehtävillä lisäsuoritepäätöksillä.

Varsinaisessa suoritepäätöksessä vahvistetaan myös suoritus- ja vaikuttavuusrahoituksen laskennassa käytettävät suoritteet ja perusrahoituksen tavoitteellisten opiskelijavuosien painotus. Vaikuttavuusrahoitus tulee osaksi laskennallista rahoitusta varainhoitovuodesta 2020 alkaen. Lisäksi suoritepäätöksessä vahvistetaan yksityisille koulutuksen järjestäjille maksettavien arvonlisäverokorvausten euromäärät.

Koulutuksen järjestäjien tulevan varainhoitovuoden rahoitus perustuu suoritepäätökseen ja se myönnetään koulutuksen järjestäjille rahoituspäätöksellä eduskunnan hyväksyttyä talousarvioesityksen.

Tältä sivulta löytyvät ministeriön vuosittain tekemät suoritepäätökset liitteineen.

Vuoden 2019 suoritepäätös

Suoritepäätös 14.12.2018 (suomeksi)

Suoritepäätös 14.12.2018 (ruotsiksi)

Liite 1: Raportti V92SP6OS19

Liite 2: Suoritepäätöksellä jaettavien tavoitteellisten opiskelijavuosien kohdentuminen

Liite 3: Harkinnanvaraisten korotusten perustelut (suomeksi)

Liite 3: Harkinnanvaraisten korotusten perustelut (ruotsiksi)

Oikaistu rahoituksen laskelma, raportti V92SP6OS19

Edellisten vuosien suoritepäätökset

Vuoden 2018 suoritepäätös

Suoritepäätös 12.12.2017 (suomeksi)
Suoritepäätös 12.12.2017 (ruotsiksi)
Liite 1: Raportti V92SP6OS18 (yhteenvetoraportti)
Liite 2: Suoritepäätöksellä jaettavien tavoitteellisten opiskelijavuosien kohdentuminen
Raportti V92YT7S18 (yksityiskohtainen raportti, suomenkieliset)
Raportti V92YT7R18 (yksityiskohtainen raportti, ruotsinkieliset)
Oikaistu rahoituksen laskelma, raportti V92SP6OS18