Suoritepäätökset

Opetus- ja kulttuuriministeriö päättää loppuvuodesta tehtävällä suoritepäätöksellä ammatillisen koulutuksen järjestäjien tavoitteellisten opiskelijavuosien määrät ja perusrahoituksen harkinnanvaraisen korotuksen euromäärät tulevalle varainhoitovuodelle. Osa tavoitteellisista opiskelijavuosista ja perusrahoituksesta voidaan jättää jaettavaksi varainhoitovuoden aikana tehtävillä lisäsuoritepäätöksillä.

Varsinaisessa suoritepäätöksessä vahvistetaan myös suoritus- ja vaikuttavuusrahoituksen laskennassa käytettävät suoritteet ja perusrahoituksen tavoitteellisten opiskelijavuosien painotus. Vaikuttavuusrahoitus tulee osaksi laskennallista rahoitusta varainhoitovuodesta 2020 alkaen. Lisäksi suoritepäätöksessä vahvistetaan yksityisille koulutuksen järjestäjille maksettavien arvonlisäverokorvausten euromäärät.

Koulutuksen järjestäjien tulevan varainhoitovuoden rahoitus perustuu suoritepäätökseen ja se myönnetään koulutuksen järjestäjille rahoituspäätöksellä eduskunnan hyväksyttyä talousarvioesityksen.

Tältä sivulta löytyvät ministeriön vuosittain tekemät suoritepäätökset liitteineen.

Vuoden 2020 varsinainen suoritepäätös

Varsinainen suoritepäätös 13.12.2019

Egentiliga prestationsbeslut 13.12.2019

Varsinainen suoritepäätös, KSL 13.12.2019

Liite 1: Ammatillisen koulutuksen vuoden 2020 varsinaisen suoritepäätöksen liiteraportti

Liite 2: Vuoden 2020 varsinaisella suoritepäätöksellä jaettavien tavoitteellisten opiskelijavuosien lisäkohdennukset

Liite 3: Vuoden 2020 varsinaisella suoritepäätöksellä myönnettävät perusrahoituksen harkinnanvaraiset korotukset

Liite 4: Harkinnanvaraisten korotusten perustelut, taloudellisten edellytysten turvaaminen

Liite 5: Harkinnanvaraisten korotusten perustelut, työpaikkaohjaajien koulutuksen lisääminen ja kehittäminen

Liite 6: Harkinnanvaraisten korotusten perustelut, urheilijoiden ammatillisen koulutuksen tukeminen

Liite 7: Oikaisuvaatimusosoitus dnro 10/091/2016

Bilaga 7: Anvisning om begäran om omprövning dnro 10/091/2016

Oikaistu rahoituksen laskelma

Edellisten vuosien suoritepäätökset

Vuoden 2019 varsinainen suoritepäätös

Suoritepäätös 14.12.2018

Prestationsbeslut 14.12.2018

Liite 1: Raportti V92SP6OS19

Liite 2: Suoritepäätöksellä jaettavien tavoitteellisten opiskelijavuosien kohdentuminen

Liite 3: Harkinnanvaraisten korotusten perustelut (suomeksi)

Liite 3: Harkinnanvaraisten korotusten perustelut (ruotsiksi)

Oikaistu rahoituksen laskelma, raportti V92SP6OS19

Vuoden 2018 suoritepäätös

Suoritepäätös 12.12.2017 

Prestationsbeslut 12.12.2017

Liite 1: Raportti V92SP6OS18 (yhteenvetoraportti)

Liite 2: Suoritepäätöksellä jaettavien tavoitteellisten opiskelijavuosien kohdentuminen

Raportti V92YT7S18 (yksityiskohtainen raportti, suomenkieliset)

Raportti V92YT7R18 (yksityiskohtainen raportti, ruotsinkieliset)

Oikaistu rahoituksen laskelma, raportti V92SP6OS18