Seminaari opiskelijavalintojen kehittämisestä

Tiistai 7.11.2017 klo 9.30 –  16.00

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Opetus- ja kulttuuriministeriö sekä Helsingin yliopiston ja Metropolia ammattikorkeakoulun koordinoimat opiskelijavalintojen kehittämishankkeet järjestävät seminaarin korkeakoulujen opiskelijavalintojen kehittämisestä 7.11.2017 klo 9.30–15.30 Helsingissä Haaga-Helia ammattikorkeakoulun tiloissa, Ratapihantie 13, Helsinki.

Korkeakoulujen opiskelijavalintoja uudistetaan pääministeri Sipilän hallitusohjelman ja sen toteuttamissuunnitelman mukaisesti. Pääsykokeita uudistetaan ja ylioppilastutkinnon arvosanojen ja ammatillisten perustutkintojen todistusten perusteella tehtäviä valintoja lisätään.

Opiskelijavalintojen uudistamista ja erityisesti todistusvalintojen lisäämistä pohdittiin vuosina 2016 ja 2017 kahden opetus- ja kulttuuriministeriön asettaman työryhmän voimin (Raportit Valmiina valintoihin I ja Valmiina valintoihin II).

Työryhmätyöhön ja lausuntoihin pohjautuen opetus- ja kulttuuriministeriö ja korkeakoulut ovat sopineet valintojen kehittämisestä. Ylioppilastutkinnon kehittämistä pohtineen työryhmän ehdotuksen mukaisesti opetus- ja kulttuuriministeriö valmistelee ylioppilastutkinnon hyväksyttyjen kokeiden uusimiskertoja lisäämistä.

Opiskelijavalintojen uudistamista tukee kaksi yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen kehittämishanketta 2017 - 2019. Toista hanketta koordinoi Helsingin yliopisto ja toista Metropolia Ammattikorkeakoulu.

Seminaarin tavoitteena on luoda katsaus opiskelijavalintojen uudistukseen ja sen etenemiseen. Pohditaan yhdessä myös, millaista yhteistyötä onnistuneen uudistuksen läpiviemisessä tarvitaan.

Seminaarin videotallenteet katsottavissa osoitteessa: http://videonet.fi/minedu/20171107/

 

Ohjelma

9.00          Kahvi

9.30          Seminaarin avaus

Opetusneuvos, ryhmän päällikkö Birgitta Vuorinen, OKM (esitys)

9.45          Opiskelijavalintauudistus

Ylitarkastaja Ilmari Hyvönen, OKM (esitys)

10.15          Ylioppilas opiskelijavalintojen pyörteessä – selvityksiä ja tutkimuksia ylioppilaista korkeakoulujen opiskelijavalinnassa

Erityisasiantuntija Sirkku Kupiainen, Helsingin yliopiston koulutuksen arviointikeskus, Helsingin yliopisto (esitys),
ja Jouni Pursiainen, Oulun Yliopisto
 (esitys)

11.15          Lounastauko

12.00          Ylioppilastutkinnon pisteytysmallit korkeakoulujen opiskelijavalinnassa

Projektisuunnittelija Katri Kleemola, Opiskelijavalintojen uudistamishanke, Helsingin yliopisto (esitys)

Ammatillisten perustutkintojen hyödyntäminen korkeakoulujen opiskelijavalinnassa

Projektipäällikkö Marko Borodavkin, AMK-opiskelijavalintojen kehittämishanke, Metropolia ammattikorkeakoulu (esitys)

Keskustelu

13.15          Kahvitauko

13.45          Ammattikorkeakoulujen yhteinen valintakoe

Yliopettaja Kirsi Talman, AMK-opiskelijavalintojen kehittämishanke, Metropolia ammattikorkeakoulu (esitys)

14.15          Paneeli: miltä uudistus näyttää?

Pietu Heiskanen, PJ, Suomen lukiolaisten liitto
Jouni Koski, rehtori, Laurea ammattikorkeakoulu
Max Laihonen, VPJ, Suomen opiskelijakuntien liitto SAMOK
Jussi Merenmies, Lääketieteen koulutusohjelman johtaja, Helsingin yliopisto
Sirpa Vahtera, opinto-ohjaaja, Helsingin Suomalainen Yhteiskoulu

Paneelin puheenjohtajana toimii palvelupäällikkö Päivi Pakkanen, Helsingin yliopisto

15.45          Yhteenveto ja seuraavat askeleet

Opetusneuvos, ryhmän päällikkö Birgitta Vuorinen

 

Kohderyhmät: yliopistot ja korkeakoulut