Valmiina valintoihin. Ylioppilastutkinnon parempi hyödyntäminen korkeakoulujen opiskelijavalinnoissa

Opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen asetti 23.05.2016 työryhmän laatimaan toimenpideohjelmaa ylioppilastutkinnon paremmaksi hyödyntämiseksi korkeakoulujen valintamenettelyissä. Toimenpideohjelma on osa Juha Sipilän hallitusohjelman toimeenpanosuunnitelman mukaista korkeakoulutuksen kehittämisen kärkihanketta. Hallitusohjelman tavoitteena on, että korkeakoulut uudistavat valintakoemenettelyjään tarpeettomien välivuosien vähentämiseksi ja korkeakouluopintojen aloituksen aikaistamiseksi. Tavoitteena on myös luopua pitkäkestoisesta pääsykokeisiin valmistautumisesta, jolloin tarve osallistua valmennuskursseille vähenee oleellisesti. Raportin mukaan toiselta asteelta korkeakouluihin siirtymisen hitaus, ylioppilastutkinnon digitalisointi, ja kansainvälistyvä korkeakoulutus haastavat korkeakoulut kehittämään valintojaan nykyistä yksinkertaisemmiksi, reilummiksi ja kaikkien osapuolten kannalta kustannustehokkaammiksi. Työryhmän näkemyksen mukaan korkeakoulujen tulee kehittää opiskelijavalintoja kohti kahta valintojen päätapaa: valtaosa opiskelijoista tulisi valita toisen asteen todistuksien perusteella, ja lisäksi toissijaisina valintatapoina korkeakoulut tarjoavat riittävästi muita osaamisen näyttömahdollisuuksia esimerkiksi korkeakoulujen järjestämiin avoimiin kursseihin perustuen. Erillisten pääsykokeiden vähentäminen lisää ylioppilastutkinnon painoarvoa ja palauttaa takaisin sen merkityksen tutkintona, jonka perusteella arvioidaan jatko-opintokelpoisuutta korkeakouluissa