Opiskelijavalintojen uudistaminen ja koulutusasteiden yhteistyö

Kärkihankkeessa nopeutetaan toiselta asteelta korkeakouluihin siirtymistä uudistamalla opiskelijavalintoja ja lisäämällä toisen asteen ja korkea-asteen välistä yhteistyötä.

Opetus- ja kulttuuriministeriö on käynnistänyt korkeakoulujen kanssa prosessin, jossa korkeakoulut uudistavat valintamenettelyjään tavoitteena vähentää tarpeettomia välivuosia ja aikaistaa korkeakouluopintojen aloitusta.

Opetus- ja kulttuuriministeriö ohjaa korkeakouluja luopumaan hakijoiden pitkäkestoisesta pääsykokeisiin valmistautumisesta, jolloin tarve osallistua valmennuskursseille vähenee. Valintamenettelyjä kehitetään alakohtaisessa yhteistyössä. Ensimmäistä korkeakoulututkintoa suorittavien osuutta uusista opiskelijoista kasvatetaan hyödyntämällä paikkojen varaamismahdollisuutta ensikertaisille hakijoille ja kehittämällä siirto-opiskelijoiden valintaa.

Toimia:

  • Korkeakoulut raportoivat helmikuussa 2016 ministeriölle kärkihanketta edistävistä toimenpiteistään sopimuskaudella 2017–2020 (opiskelijavalintojen uudistaminen, toisen asteen koulutuksen ja korkea-asteen koulutuksen välisen yhteistyön lisääminen, digitaaliset oppimisympäristöt, verkko-opetustarjonta ja digitaalinen koulutusyhteistyö sekä opintojen ympärivuotistaminen). Tulossopimuksissa toukokuussa 2016 yliopistojen kanssa ja lokakuussa 2016 ammattikorkeakoulujen kanssa sovitaan korkeakoulukohtaisista toimista kärkihankkeen tavoitteisiin liittyen.
  • Korkeakoulujen opiskelijavalintojen kehittämisryhmässä on laadittu suositukset opiskelijavalintojen kehittämiseksi (tammikuu 2016).
  • Vuosina 2010–2015 tehdyistä korkeakoulujen opiskelijoiden uudistuksista toteutetaan vaikutusarvio, joka valmistuu vuoden 2017 loppuun mennessä.
  • Ylioppilastutkintolautakunta ja korkeakoulut laativat toimenpideohjelman ylioppilastutkinnon paremmaksi hyödyntämiseksi korkeakoulujen valintamenettelyssä. Toimenpideohjelma valmistuu syksyllä 2016.

Lisätietoja

Birgitta Vuorinen, Opetusneuvos, ryhmän päällikkö 
OKM, Korkeakoulu- ja tiedepolitiikan osasto, Kärkihankeryhmä (KÄR) 0295330335  


Ilmari Hyvönen, ylitarkastaja 
OKM, Korkeakoulu- ja tiedepolitiikan osasto, Kärkihankeryhmä (KÄR) 0295330117