Lisäsuoritepäätösten valmistelu

Opetus- ja kulttuuriministeriö voi päättää varainhoitovuoden aikana lisäsuoritepäätöksellä ammatillisen koulutuksen järjestäjille lisättävästä rahoituksesta. Tälle sivulle on koottu tietoa ja aineistoa lisäsuoritepäätösten valmisteluun liittyen.

Opetus- ja kulttuuriministeriö voi lisätä varainhoitovuoden aikana tehtävällä lisäsuoritepäätöksellä ammatillisen koulutuksen järjestäjien tavoitteellisten opiskelijavuosien määrää tai myöntää perusrahoituksen harkinnanvaraista korotusta. Lisäsuoritepäätöksellä voidaan jakaa talousarvion määrärahasta varainhoitovuodelle jaettavaksi jätettyä rahoitusta tai lisätalousarvion perusteella varainhoitovuodelle lisättävää rahoitusta.

Vuoden 2018 toisen lisäsuoritepäätöksen valmisteluaineisto

Varainhoitovuoden 2019 rahoituksen ja vuoden 2018 toisen lisätalousarvion perusteella jaettavan rahoituksen hakeminen (OKM/31/221/2018) (pdf)

Ansökan om finansiering som delas ut enligt finansieringen för finansåret 2019 och regeringens andra tilläggsbudget för 2018 (OKM/31/221/2018) (pdf)

Hakemus tulee toimittaa opetus- ja kulttuuriministeriöön 31.10.2018 mennessä sähköisellä lomakkeella. Linkki sähköiseen lomakkeeseen: https://link.webropolsurveys.com/S/8C82D925D1AF3C1A

Lomake: Hakemus vuoden 2018 toisen lisätalousarvion perusteella jaettavasta rahoituksesta (word)

Lisäksi koulutuksen järjestäjien tulee toimittaa sähköisen lomakkeen sisältöä vastaavat tiedot kirjallisena asiakirjana allekirjoitettuna ja päivättynä opetus- ja kulttuuriministeriöön. Kirjallisen asiakirjan voi toimittaa opetus- ja kulttuuriministeriön kirjaamoon postitse osoitteeseen PL 29, 00023 VALTIONEUVOSTO, suoraan valtioneuvoston yhteiseen toimipisteeseen osoitteessa Ritarikatu 2 B, 00170 HELSINKI tai sähköpostitse osoitteeseen [email protected] Ministeriö käsittelee ainoastaan ne hakemukset, jotka on toimitettu määräajassa.

Kirjaamoon toimitettavaksi kirjalliseksi asiakirjaksi riittää sähköisestä lomakkeesta tulostettu yhteenveto, jonka mukana on saatekirje päiväyksellä ja allekirjoituksella. Kirjaamoon lähetettävään kirjalliseen versioon voi käyttää vaihtoehtoisesti yllä olevaa sisällöltään identtistä lomakepohjaa, jonka voi halutessaan lähettää täytettynä, allekirjoitettuna ja päivättynä kirjaamoon. Huomioikaa kuitenkin, että myös siinä tapauksessa myös linkin kautta täytettävä sähköinen lomake tulee täyttää ja lähettää ja sisällön tulee olla yhdenmukainen ministeriöön lähetettävän kirjallisen version kanssa.

Haku järjestetään samassa aikataulussa varainhoitovuotta 2019 koskevan suoritepäätöksen valmistelun kanssa. Lisätietoa vuoden 2019 suoritepäätöksen valmistelusta löytyy sivulta: www.minedu.fi/suoritepaatosten-valmistelu

Edellisten lisäsuoritepäätösten valmisteluaineistot

Vuoden 2018 ensimmäinen lisäsuoritepäätös:

Varainhoitovuoden aikana jaettavaksi jätetyn perusrahoituksen sekä lisätalousarvion perusteella jaettavan rahoituksen hakeminen (OKM/114/592/2018) (pdf)

Ansökan om basfinansiering som sparats för att fördelas under finansåret och finansiering som fördelas på basis av tilläggsbudgeten (OKM/114/592/2018) (pdf)

Vuoden 2018 ensimmäisen lisäsuoritepäätöksen valmistelu (pdf)

Lomake: Hakemus varainhoitovuoden 2018 aikana jaettavaksi jätetystä perusrahoituksesta ja/tai lisätalousarvion perusteella jaettavasta rahoituksesta (pdf)

 

Tutustu myös