Lisäsuoritepäätösten valmistelu

Opetus- ja kulttuuriministeriö voi päättää varainhoitovuoden aikana lisäsuoritepäätöksellä ammatillisen koulutuksen järjestäjille lisättävästä rahoituksesta. Tälle sivulle on koottu tietoa ja aineistoa lisäsuoritepäätösten valmisteluun liittyen.

Opetus- ja kulttuuriministeriö voi lisätä varainhoitovuoden aikana tehtävällä lisäsuoritepäätöksellä ammatillisen koulutuksen järjestäjien tavoitteellisten opiskelijavuosien määrää tai myöntää perusrahoituksen harkinnanvaraista korotusta. Lisäsuoritepäätöksellä voidaan jakaa talousarvion määrärahasta varainhoitovuodelle jaettavaksi jätettyä rahoitusta tai lisätalousarvion perusteella varainhoitovuodelle lisättävää rahoitusta.

 

Vuoden 2019 lisäsuoritepäätöksen valmisteluaineisto

 

Vuoden 2019 toisen lisätalousarvion perusteella jaettava rahoitus

Varainhoitovuoden 2020 rahoituksen ja vuoden 2019 toisen lisätalousarvion perusteella jaettavan rahoituksen hakeminen (OKM/58/592/2019) (pdf)

Ansökan om finansiering med anslag för finansåret 2020 och anslag i 2019 års andra tilläggsbudget (OKM/58/592/2018) (pdf)

Linkki sähköiseen lomakkeeseen: https://link.webropolsurveys.com/S/00DB6349F6ABB825

Sähköisen lomakkeen sisältö: Hakemus vuoden 2019 toisen lisätalousarvion perusteella jaettavasta rahoituksesta ja palaute vuoden 2020 ensimmäisen lisäsuoritepäätöksen valmistelua varten

Varainhoitovuoden 2019 aikana jaettavaksi jätetty perusrahoitus

Varainhoitovuoden 2019 aikana jaettavaksi jätetyn perusrahoituksen hakeminen (OKM/46/592 /2019) (pdf)

Ansökan om basfinansiering som sparats för fördelning under finansåret (OKM/46/592 /2019)

Sähköisen lomakkeen sisältö: Hakemus varainhoitovuoden 2019 aikana jaettavaksi jätetystä perusrahoituksesta (pdf)

 

Edellisten lisäsuoritepäätösten valmisteluaineistot

 

Vuoden 2018 toinen lisäsuoritepäätös

Varainhoitovuoden 2019 rahoituksen ja vuoden 2018 toisen lisätalousarvion perusteella jaettavan rahoituksen hakeminen (OKM/31/221/2018) (pdf)

Ansökan om finansiering som delas ut enligt finansieringen för finansåret 2019 och regeringens andra tilläggsbudget för 2018 (OKM/31/221/2018) (pdf)

Lomake: Hakemus vuoden 2018 toisen lisätalousarvion perusteella jaettavasta rahoituksesta (word)

Vuoden 2018 ensimmäinen lisäsuoritepäätös:

Varainhoitovuoden aikana jaettavaksi jätetyn perusrahoituksen sekä lisätalousarvion perusteella jaettavan rahoituksen hakeminen (OKM/114/592/2018) (pdf)

Ansökan om basfinansiering som sparats för att fördelas under finansåret och finansiering som fördelas på basis av tilläggsbudgeten (OKM/114/592/2018) (pdf)

Vuoden 2018 ensimmäisen lisäsuoritepäätöksen valmistelu (pdf)

Lomake: Hakemus varainhoitovuoden 2018 aikana jaettavaksi jätetystä perusrahoituksesta ja/tai lisätalousarvion perusteella jaettavasta rahoituksesta (pdf)

 

Tutustu myös