Lisäsuoritepäätösten valmistelu

Opetus- ja kulttuuriministeriö voi päättää varainhoitovuoden aikana lisäsuoritepäätöksellä ammatillisen koulutuksen järjestäjille lisättävästä rahoituksesta. Tälle sivulle on koottu tietoa ja aineistoa lisäsuoritepäätösten valmisteluun liittyen.

Opetus- ja kulttuuriministeriö voi lisätä varainhoitovuoden aikana tehtävällä lisäsuoritepäätöksellä ammatillisen koulutuksen järjestäjien tavoitteellisten opiskelijavuosien määrää tai myöntää perusrahoituksen harkinnanvaraista korotusta. Lisäsuoritepäätöksellä voidaan jakaa talousarvion määrärahasta varainhoitovuodelle jaettavaksi jätettyä rahoitusta tai lisätalousarvion perusteella varainhoitovuodelle lisättävää rahoitusta.

Vuoden 2020 toisen lisäsuoritepäätöksen valmisteluaineisto

Varainhoitovuoden 2020 aikana jaettavaksi jätetyn perusrahoituksen sekä neljännen lisätalousarvion perusteella lähihoitajakoulutuksen lisäämiseen ja koronaviruksen aiheuttamien poikkeusolojen vaikutusten tasoittamiseen myönnettävien lisärahoitusten hakeminen (VN/15767/2020)

Ansökan om tilläggsanslag på grundval av basanslagen för budgetåret 2020 samt fjärde tilläggsbudgeten, till utökning av utbildning för närvårdare och utjämning av undantagstillståndets effekter p.g.a. coronavirus (VN/15767/2020)

Linkki sähköiseen lomakkeeseen: https://link.webropolsurveys.com/S/A66F1157265D2040

Sähköisen lomakkeen sisältö:

Hakemus vuoden 2020 toisella lisäsuoritepäätöksellä myönnettävien rahoitusten saamiseksi

Ansökan om finansiering som beviljas genom det andra tilläggsprestationsbeslutet för 2020

Edellisten lisäsuoritepäätösten valmisteluaineistot

Vuoden 2020 ensimmäinen lisäsuoritepäätös

Varainhoitovuoden 2020 lisäsuoritepäätöksellä opettajien ja ohjaajien palkkaamiseen sekä opetuksen ja ohjauksen tukitoimiin myönnettävän lisärahoituksen hakeminen (VN/6066/2020)  Hakukirjeen alkuperäinen liitetaulukko poistettu aineistovirheen vuoksi 20.3.2020 klo 10.00.

Ansökan om tilläggsfinansiering som genom tilläggsbeslut beviljas finansåret 2020 för anställning av lärare och handledare samt för stödåtgärder för undervisningen och handledningen (VN/6066/2020)

Korvaava liitetaulukko varainhoitovuoden 2020 lisäsuoritepäätöksellä opettajien ja ohjaajien palkkaamiseen sekä opetuksen ja ohjauksen tukitoimiin myönnettävän lisärahoituksen hakukirjeeseen (VN/6066/2020)

Ersättande tabell till ansökningsbrevet för tilläggsfinansiering som beviljas genom beslut om tilläggsprestationer för finansåret 2020 för anställning av lärare och handledare samt stödåtgärder för undervisning och handledning (VN/6066/2020)

Liite 1: Esimerkinomainen laskelma opettajien ja ohjaajien palkkaamiseen sekä opetuksen ja ohjauksen tukitoimiin myönnettävän lisärahoituksen määräytymisestä ministeriön esittämien laskennallisten kriteerien perusteella (korjattu 20.4.2020)

Liite 2: Opettajien ja ohjaajien palkkaamiseen sekä opetuksen ja ohjauksen tukitoimiin myönnettävän lisärahoituksen laskennallisten myöntökriteerien perusteena käytettävien uusien opiskelijoiden Koski-tietojen poimintasäännöt

Bilaga 1: Beräkning som presenteras i exempelform av fastställandet av den tilläggsfinansiering som beviljas för anställning av lärare och handledare samt för stödåtgärder för undervisningen och handledningen i enlighet med av de ministeriet föreslagna kalkylerade kriterierna (rättad 20.4.2020)

Bilaga 2: Principer för urvalet av uppgifter i Koski gällande nya studerande som läggs till grund för de kalkylerade kriterierna för beviljande av tilläggsfinansiering för anställning av lärare och handledare samt för stödåtgärder för undervisning och handledning

Sähköisen lomakkeen sisältö: Hakemus lisärahoituksen saamiseksi opettajien ja ohjaajien palkkaamiseen ja opetuksen ja ohjauksen tukitoimiin varainhoitovuoden 2020 lisäsuoritepäätöksellä

Webinaarin kysymykset ja vastaukset 4.5.2020

Vuoden 2019 lisäsuoritepäätös

Varainhoitovuoden 2020 rahoituksen ja vuoden 2019 toisen lisätalousarvion perusteella jaettavan rahoituksen hakeminen (OKM/58/592/2019)

Ansökan om finansiering med anslag för finansåret 2020 och anslag i 2019 års andra tilläggsbudget (OKM/58/592/2018)

Sähköisen lomakkeen sisältö: Hakemus vuoden 2019 toisen lisätalousarvion perusteella jaettavasta rahoituksesta ja palaute vuoden 2020 ensimmäisen lisäsuoritepäätöksen valmistelua varten

Varainhoitovuoden 2019 aikana jaettavaksi jätetyn perusrahoituksen hakeminen (OKM/46/592 /2019)

Ansökan om basfinansiering som sparats för fördelning under finansåret (OKM/46/592 /2019)

Sähköisen lomakkeen sisältö: Hakemus varainhoitovuoden 2019 aikana jaettavaksi jätetystä perusrahoituksesta

Vuoden 2018 toinen lisäsuoritepäätös

Varainhoitovuoden 2019 rahoituksen ja vuoden 2018 toisen lisätalousarvion perusteella jaettavan rahoituksen hakeminen (OKM/31/221/2018)

Ansökan om finansiering som delas ut enligt finansieringen för finansåret 2019 och regeringens andra tilläggsbudget för 2018 (OKM/31/221/2018)

Lomake: Hakemus vuoden 2018 toisen lisätalousarvion perusteella jaettavasta rahoituksesta (word)

Vuoden 2018 ensimmäinen lisäsuoritepäätös

Varainhoitovuoden aikana jaettavaksi jätetyn perusrahoituksen sekä lisätalousarvion perusteella jaettavan rahoituksen hakeminen (OKM/114/592/2018)

Ansökan om basfinansiering som sparats för att fördelas under finansåret och finansiering som fördelas på basis av tilläggsbudgeten (OKM/114/592/2018)

Vuoden 2018 ensimmäisen lisäsuoritepäätöksen valmistelu

Lomake: Hakemus varainhoitovuoden 2018 aikana jaettavaksi jätetystä perusrahoituksesta ja/tai lisätalousarvion perusteella jaettavasta rahoituksesta

Tutustu myös