Vuoden 2018 lisäsuoritepäätöksen valmistelu

Opetus- ja kulttuuriministeriö käynnistää koulutuksen järjestäjille haun varainhoitovuoden aikana jaettavista tavoitteellisista opiskelijavuosista sekä muusta rahoituksesta. Haettavana on vuoden 2018 talousarvion määrärahasta jakamatta olevat vajaat 15 miljoonaa euroa sekä hallituksen lisätalousarvioesityksen 16 miljoonaa euroa. Yhteensä jaettavalla rahoituksella voidaan lisätä kuluvan vuoden tavoitteellisia opiskelijavuosia enintään noin 3 800. Koulutuksen järjestäjät voivat hakea rahoitusta 6. elokuuta mennessä.

Koulutuksen järjestäjät hakevat lisäsuoritepäätöksellä jaettavaa rahoitusta pääasiassa tavoitteellisina opiskelijavuosina. Samalla on kuitenkin mahdollista hakea myös perusrahoituksen harkinnanvaraista korotusta tai strategiarahoitusta.

Jaettavalla rahoituksella on tarkoitus helpottaa osaavan työvoiman alueellisia ja ammattialoittaisia saatavuusongelmia. Opiskelijavuosien määrän lisäykset tulee kohdentaa osaajapulasta kärsiville aloille ja kasvun kannalta keskeisille aloille.

Ammatillisen osaamisen pilotit

Hallituksen lisätalousarvioesityksen määrärahalla on tarkoitus käynnistää ammatillisen osaamisen pilotteja. Niissä kehitetään koulutusta alan vaihtajien osaamistarpeisiin. Lisäksi tarkoituksena on sujuvoittaa uusien työntekijöiden palkkaamista. Osa määrärahan lisäyksestä kohdennetaan heikkojen perustaitojen ja puutteellisten digitaitojen varassa olevien osaamisen parantamiseen.

Hakemusten toimittaminen ja aikataulu

Hakemukset tulee toimittaa opetus- ja kulttuuriministeriöön viimeistään 6.8.2018.

Tarkempia ohjeita hakemusten laatimisesta ja toimittamisesta on oheisessa ammatillisen koulutuksen järjestäjille toimitetussa kirjeessä. 

Hakemus tulee toimittaa täyttämällä sähköinen hakulomake

Lisäksi sähköisesti täytetty hakulomake tulee tulostaa ja toimittaa allekirjoitettuna hakemuksena opetus- ja kulttuuriministeriön kirjaamoon postitse osoitteeseen PL 29, 00023 VALTIONEUVOSTO tai suoraan valtioneuvoston yhteiseen toimipisteeseen osoitteessa Ritarikatu 2 B, 00170 Helsinki. Sähköisen hakemuslomakkeen voi tulostaa painamalla hiiren oikeaa painiketta – tulosta tai Ctrl+P. Huomioikaa että kirjaamoon toimitettava hakemus tulee tulostaa ennen ”lähetä” painikkeen painamista.

Liittäkää tulostettuun hakulomakkeeseen mukaan saatekirje päivättynä, allekirjoitettuna ja diaarinumerolla (OKM/114/592/2018). Hakemuksen allekirjoittajalla tulee olla yhteisön nimenkirjoitusoikeus. Ministeriö käsittelee ainoastaan ne hakemukset, jotka on toimitettu määräajassa sekä sähköisellä hakulomakkeella että allekirjoitettuna hakemuksena ministeriön kirjaamoon.

Ministeriön tarkoituksena on tehdä vuoden 2018 rahoitusta koskeva lisäsuoritepäätös 31.8.2018 mennessä, jos eduskunta on päättänyt lisätalousarviosta ja laki rahoituslain muuttamisesta on tullut voimaan lisäsuoritepäätökseen vaikuttavilta osin hallituksen esityksen mukaisena.

 

Lisätietoja

Ylitarkastaja Tarja Koskimäki
(Uusimaa, Pohjois-Pohjanmaa, Kainuu, Lappi),
puh. 02953 30166

Opetusneuvos Jukka Lehtinen
(Kanta-Häme, Päijät-Häme, Pirkanmaa, Keski-Suomi, Varsinais-Suomi ja Satakunta),
puh. 02953 30183

Opetusneuvos Anne Mårtensson
(Kymenlaakso, Etelä-Karjala, Etelä-Savo, Pohjois-Savo ja Pohjois-Karjala),
puh. 02953 30104

Opetusneuvos Mari Pastila-Eklund
(Etelä-Pohjanmaa, Pohjanmaa ja Keski-Pohjanmaa),
puh. 02953 30249

Ylitarkastaja Saara Ikkelä, puh. 02953 30109

Hallitusneuvos Anna Kankaanpää, puh. 02953 30403

Opetusneuvos Kari Korhonen, puh. 02953 30162

Opetusneuvos Tarja Olenius, puh. 02953 30237

Opetusneuvos Seija Rasku, puh. 02953 30270

Ylijohtaja Mika Tammilehto, puh. 02953 30308

 

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@minedu.fi