Hyppää sisältöön
Valikko

Ammatillinen koulutus

Ammatillinen koulutus on tarkoitettu sekä vailla toisen asteen tutkintoa oleville nuorille että työelämässä oleville aikuisille. Ammatillisen perustutkinnon voi suorittaa joko tutkintoon johtavana ammatillisena peruskoulutuksena tai näyttötutkintona. Ammatillisessa lisäkoulutuksessa voi suorittaa näyttötutkintoina ammatti- ja erikoisammattitutkintoja. Ammatillista koulutusta järjestetään oppilaitoksissa ja oppisopimuskoulutuksena.

Opetus- ja kulttuuriministeriö valmistelee ammatilliseen koulutukseen liittyvän lainsäädännön sekä ohjaa ja valvoo toimialaa. Koulutuksen järjestämistä varten opetus- ja kulttuuriministeriö antaa koulutuksen järjestämisluvan ja lupaan sisältyvän koulutustehtävän. Ammatillisesta koulutuksesta vastaa opetus- ja kulttuuriministeriössä ammatillisen koulutuksen osasto.

 

 

Tutustu myös

Ammatillisen koulutuksen reformi

Ammatillisen koulutuksen reformi

Reformissa uudistetaan ammatillisen koulutuksen rahoitus, ohjaus, säätely sekä tutkintoja, järjestäjärakennetta ja koulutuksen toteuttamismuotoja.

Ammatillisen koulutuksen reformi

Suomen koulutusjärjestelmä

Suomen koulutusjärjestelmä

Suomen koulutusjärjestelmä ryhmitellään koulutusasteisiin. Yleensä vain alemman asteen opinnot suorittanut voi opiskella ylemmän asteen koulutuksessa.

Tutustu koulutusjärjestelmään

Opetushallinnon tilastopalvelu Vipunen

Opetushallinnon tilastopalvelu Vipunen

Tilasto- ja indikaattoritietoa mm. koulutuksesta ja korkeakouluissa tehdystä tutkimuksesta.

Vipunen