Hyppää sisältöön

Ammatillinen koulutus

Ammatillinen koulutus on tarkoitettu sekä juuri perusopetuksen päättäneille nuorille ja muille vailla ammatillisesti suuntautunutta tutkintoa oleville että työelämässä jo oleville aikuisille. Ammatillista koulutusta järjestetään ammatillisissa oppilaitoksissa. Ammatillisen koulutuksen järjestäjä päättää koulutuksen sisällöstä ja toteuttamisesta tutkintojen ja koulutuksen perusteiden mukaisesti. Koulutusta voidaan järjestää erilaisissa oppimisympäristöissä, mm. oppilaitoksen luokkahuoneissa, työpajoissa tai työmailla, työpaikoilla tai digitaalisissa oppimisympäristöissä.

Opetus- ja kulttuuriministeriö valmistelee ammatilliseen koulutukseen liittyvän lainsäädännön sekä ohjaa ja valvoo toimialaa. Koulutuksen järjestämistä varten opetus- ja kulttuuriministeriö antaa ammatillisten tutkintojen ja koulutuksen järjestämisluvan. Ammatillisesta koulutuksesta vastaa opetus- ja kulttuuriministeriössä ammatillisen koulutuksen osasto.

 

 

Tutustu myös

Ammatillisen koulutuksen reformi

Ammatillisen koulutuksen reformi

Reformissa uudistetaan ammatillisen koulutuksen rahoitus, ohjaus, säätely sekä tutkintoja, järjestäjärakennetta ja koulutuksen toteuttamismuotoja.

Ammatillisen koulutuksen reformi

Suomen koulutusjärjestelmä

Suomen koulutusjärjestelmä

Suomen koulutusjärjestelmä ryhmitellään koulutusasteisiin. Yleensä vain alemman asteen opinnot suorittanut voi opiskella ylemmän asteen koulutuksessa.

Tutustu koulutusjärjestelmään

Opetushallinnon tilastopalvelu Vipunen

Opetushallinnon tilastopalvelu Vipunen

Tilasto- ja indikaattoritietoa mm. koulutuksesta ja korkeakouluissa tehdystä tutkimuksesta.

Vipunen