Linjaukset ja kehittäminen


Kuva: OKM/Elvi RistaAmmatillista koulutusta kehitetään voimassa olevan hallitusohjelman mukaisesti.

 

 

Tälle sivulle on koottu keskeisimmät ammatilista koulutusta ja sen kehittämistä ohjaavat linjaukset ja strategiat sekä tietoja käynnissä olevista kehittämishankkeista.

Parasta-kehittämishankkeet

Kehittämistoiminnan ytimen muodostaa Parasta kehittämistä -kokonaisuus, joka koostuu neljästä laajasta verkostohankkeesta. Kehittämishankkeet toimivat vuosina 2017-2019.

Hankkeiden viestintäkanavat

Hankkeiden yhteyshenkilöt:

Työpaikalla järjestettävän koulutuksen prosessimalli

 

Ammatillisen koulutuksen webinaari Parasta-kehittämisohjelmien tuotoksista 2019

 

Muut kehittämishankkeet

Parasta-hankkeiden lisäksi on käynnissä muita mm. henkilökohtaistamista, oppimisympäristöjen monipuolistamista, avoimia oppimateriaaleja ja johtamista kehittäviä hankkeita.

 

Lisätietoja

Mika Tammilehto, ylijohtaja 
opetus- ja kulttuuriministeriö, Ammatillisen koulutuksen osasto (AMOS) 0295330308