Linjaukset ja kehittäminen


Kuva: OKM/Elvi RistaAmmatillista koulutusta kehitetään voimassa olevan hallitusohjelman mukaisesti.

Tälle sivulle on koottu keskeisimmät ammatillista koulutusta ja sen kehittämistä ohjaavat linjaukset ja strategiat sekä tietoja  kehittämishankkeista.

 

 

Oikeus osata -kehittämisohjelma

Oikeus osata -kehittämisohjelma

Oikeus osata -kehittämisohjelma varmistaa, että kaikki ammatillisessa koulutuksessa opiskelevat saavat vankan ammattiosaamisen ja hyvät perustaidot työtä, elämää ja elinikäistä oppimista varten.

Oikeus osata -kehittämisohjelma

Oppivelvollisuuden laajentaminen

Oppivelvollisuuden laajentaminen

Oppivelvollisuus laajennetaan jatkumaan 18 vuoteen.

Oppivelvollisuuden laajentaminen

Aiempia hankkeita

Parasta-kehittämishankkeet

Kehittämistoiminnan ytimen muodostaa Parasta kehittämistä -kokonaisuus, joka koostuu neljästä laajasta verkostohankkeesta. Kehittämishankkeet toimivat vuosina 2017-2019.

Hankkeiden viestintäkanavat

Hankkeiden yhteyshenkilöt:

Työpaikalla järjestettävän koulutuksen prosessimalli

 

Ammatillisen koulutuksen webinaari Parasta-kehittämisohjelmien tuotoksista 2019

 

Muut kehittämishankkeet

Parasta-hankkeiden lisäksi on käynnissä muita mm. henkilökohtaistamista, oppimisympäristöjen monipuolistamista, avoimia oppimateriaaleja ja johtamista kehittäviä hankkeita.

Lisätietoja

Mika Tammilehto, ylijohtaja 
opetus- ja kulttuuriministeriö, Ammatillisen koulutuksen osasto (AMOS) 0295330308