Oppivelvollisuuden laajentaminen

Hallitusohjelman tavoitteena on, että jokainen peruskoulun päättävä suorittaa toisen asteen koulutuksen. Oppivelvollisuusikä korotetaan 18 ikävuoteen. Lisäksi vahvistetaan ohjausta ja oppilashuollon palveluita sekä peruskoulun mahdollisuuksia tarjota jokaiselle riittävät valmiudet suoriutua toisen asteen koulutuksesta.

Entistä laajemman oppivelvollisuuden on tarkoitus astua voimaan vuonna 2021. Lakia on tarkoitus soveltaa ensimmäisen kerran niihin oppivelvollisiin, joiden oppivelvollisuus nykyisen lain mukaan päättyy vuonna 2021.

Oppivelvollisuusiän nostaminen 18 vuoteen ja oppivelvollisuuden laajentaminen toiselle asteelle edellyttää sen varmistamista, että kaikilla perusopetuksen päättävillä on toisen asteen opinnoissa tarvittavat tiedot, taidot ja osaaminen.

Oppivelvollisuuden laajentamisesta linjataan hallitusohjelmassa.

 

Oppivelvollisuuden laajentamisen valmisteluvaiheet ja alustava aikataulu

Oppivelvollisuuden laajentamiseen liittyvän valmistelun vaiheet ovat: 1) Syyskuu 2019 – huhtikuu 2020: Hallituksen esityksen perusvalmistelu, 2) Huhti–toukokuu 2020: Lausuntokierros noin 8 viikkoa, 3) Kesä–elokuu 2020: Lausuntokierroksen jälkeinen muokkaus ja laintarkastus sekä lainsäädännön arviointineuvosto, 4) Elo–syyskuussa 2020: Hallituksen esitys annetaan eduskunnalle budjettilakiaikataulussa, 5) Vuosi 2021 Laki voimaan.

.

Lisätietoja

Mika Tammilehto, ylijohtaja 
opetus- ja kulttuuriministeriö, Ammatillisen koulutuksen osasto (AMOS) 0295330308  


Eeva-Riitta Pirhonen, ylijohtaja 
opetus- ja kulttuuriministeriö, Varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja vapaan sivistystyön osasto ( VAPOS ), Ylijohtaja 0295330258