Hyppää sisältöön

Inemot 21 miljoner euro i coronabidrag för konst och kultur

Undervisnings- och kulturministeriet
16.6.2020 15.07 | Publicerad på svenska 17.6.2020 kl. 11.39
Pressmeddelande

Forsknings- och kulturminister Hanna Kosonen har beviljat aktörer inom konst och kultur sammanlagt 20 682 900 euro för att klara sig genom coronaviruskrisen. De nationella konstinstitutionerna beviljades 2 920 000 euro, museer, orkestrar och teatrar som omfatats av statsandel 14 762 900 euro och huvudmän för grundläggande konstundervisning tre miljoner euro.

Av de nationella konstinstitutionerna  fick Finlands Nationalopera och -balett 1 260 000 euro, Nationalgalleriet 990 000 euro och Finlands Nationalteater 670 000 euro.

Till statsandel berättigade museer beviljades 3 605 900 miljoner euro, orkestrar 1 394 000 euro och teatrar 9 763 000 euro. År 2020 har 124 museer, 57 teatrar och 28 orkestrar rätt till statsandel. Ansökan lämnades in av 74 museer, 55 teatrar och 23 orkestrar.

Tilläggsanslaget ska stödja teatrarnas och orkestrarnas förutsättningar att fortsätta sitt konstnärliga och sin övriga skapande verksamhet samt museernas förutsättningar att ombesörja värnandet om kulturbeståndet samt tillgången till kulturarv och konst samt uppgifter i anknytning till experttjänster.

- Teatrar, orkestrar och museer har stor betydelse överallt i Finland. De erbjuder upplevelser och vidgar ens erfarenheter. Dessutom har de betydelse med tanke på uppbyggandet av en regional och nationell identitet. Det är viktigt att vi har möjlighet att bistå dem igenom de svårigheter coronatiden förorsakar, säger minister Hanna Kosonen.

I besluten beaktades bland annat inkomstbortfall och inbesparingar under tiden 13.3 –31.5 .2020, verksamhet som genomförts samt planer för fortsatt verksamhet.

Understöd för grundläggande konstundervisning för andra än de som omfattas av statsandel per undervisningstimme

Huvudmännen för den grundläggande konstundervisningen beviljades sammanlagt tre miljoner euro för behovet av tilläggsfinansiering till följd av coronapandemin. Understöd delades ut till 65 huvudman. Understödet beviljades sådana huvudmän för grundläggande konstundervisning som inte får statsandel per undervisningstimme för driftskostnaderna för läroanstalten i fråga.

Syftet med understödet är att stärka de på grund av coronapandemin försvårade förutsättningarna att ordna grundläggande konstundervisning och att stödja tillgången till grundläggande konstundervisning i olika delar av landet. Understöd beviljades för att täcka sådana kostnader och behov av verksamhetsutveckling som coronapandemin har orsakat eller orsakar under tiden 13.3. – 15.8.2020

Beslut om anslagen fattades i tilläggsbudgeten

Regeringen föreslog i sin andra tilläggsbudget ett tilläggsanslag för att underlätta för de branscher inom kultur och idrott som lider av coronapandemin. Riksdagen godkände den andra tilläggsbudgeten den 24 april.

För konst och kultur beviljades ett anslagstillägg på 40,3 miljoner euro, för grundläggande konstundervisning 3 miljoner euro och för idrott 19,6 miljoner euro i understöd. Understöden ansluter sig till dessa tilläggsanslag.

Beviljade understöd

Mer information 

Nationella konstinstitutioner
  • Nationalgalleriet samt Nationaloperan och -baletten: kulturrådet Tiina Eerikäinen, tfn 0 295 330 081
  • Nationalteatern: kulturrådet Katri Santtila, tfn 0 295 330 285
Museer, orkestrar och teatrar som omfattas av statsandel
  • museer: kulturrådet Päivi Salonen, tfn 0295 330 281
  • orkestrar: kulturrådet Mari Karikoski, tfn 0295 330 209
  • teatrar: kulturrådet Katri Santtila, tfn 0295 330 285
Grundläggande konstundervisning
  • kulturrådet Hanna Koskimies 0 295 330 048