Hyppää sisältöön

Yleissivistävä koulutus

Yleissivistävällä koulutuksella tarkoitetaan koulutusta, jonka tarkoituksena on antaa yleissivistystä, tietoja ja taitoja, jotka auttavat toimimaan ja vaikuttamaan yhteiskunnassa.

Yleissivistävää koulutusta ovat esi- ja perusopetus, lukiokoulutus ja muut ei-ammatilliset opinnot esim. vapaan sivistystyön oppilaitoksissa. Siihen kuuluu myös aamu- ja iltapäivätoiminta ja taiteen perusopetus. Aihealueen piiriin kuuluu myös oppilas- ja opiskelijahuoltoa koskevan asiat. Opetus- ja kulttuuriministeriö valmistelee yleissivistävään koulutukseen liittyvän lainsäädännön ja valtioneuvoston päätökset sekä ohjaa hallinnonalan toimintaa.

Etsitkö tätä?

Opetussuunnitelmien ja tutkintojen perusteet löydät Opetushallituksen verkkosivuilta.

Oikeus oppia -kehittämisohjelma

Oikeus oppia -kehittämisohjelma

Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen laadun ja tasa-arvon kehittämisohjelma (2020–2022) sisältää lainsäädäntöön ja rahoitukseen tehtäviä uudistuksia sekä edistää yhdenvertaisuutta vahvistavia käytäntöjä ja toimintatapoja.

Oikeus oppia -kehittämisohjelma

Tutustu myös

Suomen koulutusjärjestelmä

Suomen koulutusjärjestelmä

Suomen koulutusjärjestelmä ryhmitellään koulutusasteisiin. Yleensä vain alemman asteen opinnot suorittanut voi opiskella ylemmän asteen koulutuksessa, mutta opinnoissa voi edetä montaa reittiä.

Koulutusjärjestelmä ja tutkinnot

PISA ja Suomi

PISA ja Suomi

PISA-ohjelmassa arvioidaan kolmen vuoden välein 15-vuotiaiden nuorten osaamista matematiikassa, luonnontieteissä ja lukutaidossa.

PISA-tutkimus ja sen tulokset

Vipunen - opetushallinnon tilastopalvelu

Vipunen - opetushallinnon tilastopalvelu

Tilasto- ja indikaattoritietoa mm. esiopetuksesta, perusopetuksesta ja lukiokoulutuksesta löydät opetushallinnon tilastopalvelusta.

Vipunen

Muualla verkossa

Aluehallintovirastot: Opetus ja kulttuuri

EDU.fi: Laaja-alainen osaaminen ja aihekokonaisuudet

EDU.fi: Maahanmuuttajien koulutus

EduCloud Alliance
ECA standardi helpottaa digitaalisten oppimisen työvälineiden tuottamista, hankintaa ja käyttöönottamista.

Lapsiasiainvaltuutettu

MPASS.id
MPASS on kansallinen tunnistuspalvelu, jonka avulla oppilaat ja opiskelijat pääsevät samalla käyttäjätunnuksella eri palveluihin.

Opetushallitus: Kasvatus, koulutus ja tutkinnot

Suomen Kuntaliitto: Opetus ja kulttuuri

Suomi.fi: Opetus ja koulutus