Tilastot ja tutkimus

Opetus- ja kulttuuriministeriö hyödyntää valmistelussaan yleissivistävään koulutukseen liittyvää kotimaista ja kansainvälistä tutkimus- ja tilastotietoa. Tilastokeskus vastaa yleissivistävän koulutuksen tilastoista tilastoviranomaisena.

Tilastot

Tilastokeskus: Esi- ja perusopetus  
Esiopetusta koskevia tilastoja koottaan Tilastokeskuksen vuosittain julkaisemaan Peruskoulutilastoon.

Opetushallinnon tilastopalvelu Vipunen

Opetushallitus: Opetus- ja kulttuuritoimen rahoitusjärjestelmän raportit

Opetushallitus: Tietopalvelut 
Kattava kokoelma koulutus- ja osaamistarpeiden ennakointiin, kansainväliseen tutkimustietoon, koulutuspoliittisiin teemoihin ja tilastoihin liittyviä linkkeja ja/tai katsauksia.

Opetushallitus: Tilastot, oppimateriaalit ja julkaisut

Opetushallitus: Koulutus- ja osaamistarpeiden ennakointiin liittyviä tietokantoja ja -lähteitä

Opetushallitus: Opettajat ja rehtorit Suomessa 2016
Julkaisu perustuu Tilastokeskuksen keräämiin henkilöpohjaisiin opettajatietoihin pääasiallisen opetustehtävän mukaan.

Organization for Economic Co-operation and Development (OECD): Education
Koulutukseen liittyviä tilastoja, tutkimuksia ja julkaisuja.

OECD: Education at a Glance -julkaisu 

UNESCO Institute for Statistics (UIS): Data Centre by theme
UNESCOn koulutustilastot

Eurostat: Education and Training
Euroopan unionin tilastot

Kyselyitä ja tutkimuksia

Aluehallintovirasto: Peruspalvelujen arviointiraportit

Kansallinen koulutuksen arviointikeskus

Opetushallitus: Koulutustutkimusfoorumi
Foorumin aineistot

Opetushallitus: Keskeisten oppilas- ja opiskelijahuoltopalveluiden saavutettavuus ja moniammatillinen yhteistyö (Tilannekatsaus toukokuu 2013)

Opetushallitus: Tuen portailla – Tehostetun ja erityisen tuen kehittämistoiminta 2008–2012 (2014)

Opetushallitus: Toisen asteen koulutuksen läpäisy ja keskeyttäminen (2014)

Yrittäjyyskasvatusta suomalaiseen opettajankoulutukseen ja opetukseen! YVI-hankkeen hedelmiä vuosilta 2010–2014 (Turun normaalikoulun julkaisuja 1/2014)

Sitra: Huomisen koulutus 
Koulutukseen liittyviä raportteja ja julkaisuita

Jyväskylän yliopisto: PIRLS- ja TIMMS-tutkimukset  

Jyväskylän yliopisto: PISA-tutkimus

PIRLS, TIMMS ja ICCS, ICILS 2018 -tutkimukset (IEA International Computer and Information Literacy Study 2018)

TIMMS & PIRLS International Study Center

Eurydice: Publications
Euroopan Unionin Eurydice-verkoston tutkimusraportit ja artikkelit koulutuksesta Euroopassa

PISA ja Suomi

PISA ja Suomi

PISA-ohjelmassa arvioidaan kolmen vuoden välein 15-vuotiaiden nuorten osaamista matematiikassa, luonnontieteissä ja lukutaidossa.

PISA-tutkimus ja sen tulokset

Lisätietoja

Tommi Karjalainen, opetusneuvos 
opetus- ja kulttuuriministeriö, Varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja vapaan sivistystyön osasto ( VAPOS ), Strategisen ohjauksen vastuualue 0295330140  


Aki Tornberg, opetusneuvos 
opetus- ja kulttuuriministeriö, Lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen osasto (LAMOS) 0295330316