Hyppää sisältöön

Varhaiskasvatus

Alle kouluikäisellä lapsella on oikeus saada varhaiskasvatusta päiväkodissa, perhepäivähoidossa tai leikki- ja kerhotoimintana. Varhaiskasvatuksen tavoitteena on lapsen kehityksen ja oppimisen tukeminen. Kunta huolehtii siitä, että varhaiskasvatusta on saatavissa lasten ja perheiden tarpeen mukaan. Opetus- ja kulttuuriministeriö vastaa varhaiskasvatuksen yleisestä suunnittelusta, ohjauksesta ja valvonnasta sekä lainsäädännön valmistelusta. 

Valikko