Varhaiskasvatuksen koulutusten kehittämisfoorumi

Foorumin tavoitteena on kehittää varhaiskasvatuksen koulutusten ja kouluttajien keskinäistä yhteistyötä. Kehittämisfoorumin tehtävänä on myös tehdä esityksiä varhaiskasvatuksen henkilöstön osaamisen kehittämiseksi ja koulutuspoluista sekä varhaiskasvatuksen perus- ja täydennyskoulutuksesta.

Kehittämisfoorumin suositukset ja kehittämisohjelma 2021–2030

Kehittämissuositukset ovat syntyneet yhteistyön tuloksena foorumin työkokouksissa, jaostoissa ja
ohjausryhmässä. Alueellisissa kuulemistilaisuuksissa verkostoiduttiin ja suositusten valmisteluun saatiin mukaan alueiden tilannekuvat.

Varhaiskasvatuksen koulutusten kehittämissuositukset

Varhaiskasvatuksen koulutusten kehittämisfoorumi laati ehdotuksen varhaiskasvatuksen koulutusten kehittämisohjelmaksi vuosille 2021–2030. Ehdotus koostuu suosituksista varhaiskasvatuksen koulutusten kehittämiseksi sekä niiden perusteluista.

Varhaiskasvatuksen koulutusten kehittämisohjelma 2021–2030

Puheenvuoroja varhaiskasvatuksen koulutusten kehittämisestä

Opetusministeri Jussi Saramon puhe Youtubessa.

Tiede- ja kulttuuriministeri Saarikon puhe Youtubessa.

Professori Kirsti Karilan puhe Youtubessa.

Lisätietoja

Aija Töytäri, opetusneuvos 
opetus- ja kulttuuriministeriö, Korkeakoulu- ja tiedepolitiikan osasto ( KTPO ), Korkeakoulupolitiikan vastuualue ( KOVA ) 0295330197  


Kirsi Alila, opetusneuvos 
opetus- ja kulttuuriministeriö, Varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja vapaan sivistystyön osasto ( VAPOS ), Koulutuksen ja kasvatuksen vastuualue 0295330365