Esittävän taiteen valtionosuusjärjestelmän uudistaminen

Esittävän taiteen eli musiikin, teatterin, tanssin, sirkuksen ja performanssitaiteen valtionrahoitusta uudistetaan. Valtionosuusjärjestelmän uudistus sisältyy hallitusohjelmaan. Uusi VOS-järjestelmä valmistellaan vuonna 2018 annetun esityksen pohjalta. 

 

Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmän tehtävänä on valmistella loppuun esittävän taiteen rahoitusuudistus. Valmistelu pohjautuu aiemman kulttuurin valtionosuus työryhmän (KVOS) työhön ja siinä huomioidaan työryhmän ehdotuksesta saatu palaute. 

Uudistuksella parannetaan hallitusohjelman mukaisesti taiteen toimintaedellytyksiä. Uudistus koskee kaikkia esittävän taiteen toimijoita. Uudistuksessa turvataan Svenska Teaternin ja Tampereen Työväen Teatterin asema ja rahoitus kansallisina päänäyttämöinä. 

Valmistelun yhteydessä arvioidaan eri mallien vaikutukset esittävän taiteen rahoitukseen ja toiminnan kehitykseen. Työryhmä voi teettää selvityksiä sekä kuulla eri sidosryhmien edustajia, asiantuntijoita sekä muita tahoja.

Aiemmat vaiheet

Kulttuurin valtionosuuksien rahoituksen uudistus

Kulttuurin valtionosuuksien rahoituksen uudistus

Museoiden, teattereiden ja orkestereiden rahoituksen valtionosuusjärjestelmää uudistetaan.

Kulttuurin VOS-uudistus

Lisätietoja

Joni Hiitola, hallitusneuvos 
opetus- ja kulttuuriministeriö, Kulttuuri- ja taidepolitiikan osasto (KUPO), Strategisen ohjauksen vastuualue 0295330108  


Katri Santtila, kulttuuriasiainneuvos 
opetus- ja kulttuuriministeriö, Kulttuuri- ja taidepolitiikan osasto (KUPO), Taiteen ja kulttuuriperinnön vastuualue (TAKU) 0295330285