Esittävän taiteen valtionosuusjärjestelmän uudistaminen

Esittävän taiteen eli musiikin, teatterin, tanssin, sirkuksen ja performanssitaiteen valtionrahoitusta uudistetaan. Valtionosuusjärjestelmän uudistus sisältyy hallitusohjelmaan. Uusi VOS-järjestelmä valmistellaan vuonna 2018 annetun esityksen pohjalta. 

 

Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmän tehtävänä on valmistella loppuun esittävän taiteen rahoitusuudistus. Valmistelu pohjautuu aiemman kulttuurin valtionosuus työryhmän (KVOS) työhön ja siinä huomioidaan työryhmän ehdotuksesta saatu palaute. 

Uudistuksella parannetaan hallitusohjelman mukaisesti taiteen toimintaedellytyksiä. Uudistus koskee kaikkia esittävän taiteen toimijoita. Uudistuksessa turvataan Svenska Teaternin ja Tampereen Työväen Teatterin asema ja rahoitus kansallisina päänäyttämöinä. 

Valmistelun yhteydessä arvioidaan eri mallien vaikutukset esittävän taiteen rahoitukseen ja toiminnan kehitykseen. Työryhmä voi teettää selvityksiä sekä kuulla eri sidosryhmien edustajia, asiantuntijoita sekä muita tahoja.

Kuulemiset ja verkkoaivoriihi työryhmän tukena

Työryhmä järjesti työnsä tueksi uudistuksesta 20.9.2019 tiedotustilaisuuden alan toimijoille. Tilaisuudessa keskityttiin aiheisiin, jotka oli koettu edellisen työryhmän ehdotuksessa ongelmallisiksi. Tällaisia olivat mm. valtionosuuskelpoisuuden määräaikaisuus, yksikköhinta sekä painokertoimet.

Verkkoaivoriihi

Toimiala evästi työryhmää ja saadakseen kentän näkemykset mahdollisimman laajasti työryhmän käyttöön järjestettiin loka-marraskuussa 2019 aiheesta lisäksi verkkoaivoriihi. Noin 300 taiteilijaa ja organisaation edustajaa osallistui aivoriiheen. Kiitos kaikille osallistuneille. Verkkoaivoriihen loppuraportti on luettavissa ohessa.

Tilaisuudet

Esittävän taiteen valtionosuusjärjestelmä uudistuu vuoden 2022 alusta. Opetus- ja kulttuuriministeriö järjesti sidosryhmille tiedotustilaisuuden 26.11.2020 klo 10 - 13. Tilaisuudessa käytiin läpi uuden lain keskeiset elementit ja hakeminen valtionosuuden piiriin. Kokoontumisrajoituksista johtuen tilaisuus järjestettiin verkon välityksellä.

Tilaisuuden esitysmateriaalit:

Tilaisuudessa esitetyt kysymykset ja vastaukset.

 

Esittävän taiteen valtionosuusuudistuksen käynnistämistilaisuus järjestettiin 20.9.2019. Kuulemistilaisuudessa sidosryhmillä oli mahdollisuus evästää työryhmää tulevassa työskentelyssä.

Työryhmä järjesti 24.1.2020 alan toimijoille vielä yhden sidosryhmätilaisuuden. Tilaisuudessa työryhmä esitteli alustavia linjauksia valtionosuusuudistuksen keskeisistä muutoksista.

 

Aiemmat vaiheet

Kulttuurin valtionosuuksien rahoituksen uudistus

Kulttuurin valtionosuuksien rahoituksen uudistus

Museoiden, teattereiden ja orkestereiden rahoituksen valtionosuusjärjestelmää uudistetaan.

Kulttuurin VOS-uudistus

Lisätietoja

Joni Hiitola, hallitusneuvos 
opetus- ja kulttuuriministeriö, Kulttuuri- ja taidepolitiikan osasto (KUPO), Strategisen ohjauksen vastuualue 0295330108  


Katri Santtila, kulttuuriasiainneuvos 
opetus- ja kulttuuriministeriö, Kulttuuri- ja taidepolitiikan osasto (KUPO), Taiteen ja kulttuuriperinnön vastuualue (TAKU) 0295330285