Kulttuurin valtionosuusjärjestelmän uudistus

Kulttuurin valtionosuusuudistus. KUVA: OKMOpetus- ja kulttuuriministeriö uudistaa museoiden, teattereiden ja orkestereiden toimintaan myöntämäänsä rahoitusta. Tarkoituksena on uudistaa rahoitusjärjestelmää siten, että se ottaisi paremmin huomioon taidekentän ja yhteiskunnan muutokset. Uudistus valmistellaan hallituskauden aikana.

Nykyinen museoiden, teattereiden ja orkestereiden rahoitukseen tarkoitettu valtionosuusjärjestelmä (VOS) syntyi 1990-luvun alussa ja se korvasi aiemmin harkinnanvaraisena myönnetyn rahoituksen. Valtionosuusjärjestelmä on laskennallinen ja perustuu henkilötyövuosiin ja sen yksikköhintaan. Valtionosuusjärjestelmä on osa kulttuuripolitiikan ohjausjärjestelmää.

Valtionosuusuudistuksen valmistelu

Opetus- ja kulttuuriministeriö asetti uudistusta varten asiantuntijatyöryhmän elokuussa 2016.

Uudistuksen ensimmäinen vaihe

25.8.2016 - 31.1.2017

Työryhmä valmisteli uudistuksen ensimmäisessä vaiheessa Sitran fasilitoimana suositukset rahoituksen periaatteiksi ja niiden taustalla olevat kahdeksan teesiä, jotka julkistettiin helmikuussa 2017.

Teesit ja suositukset syntyivät laajassa vuoropuhelussa kentän kanssa. Syksyn 2016 aikana järjestettiin kolme suurta sidosryhmätilaisuutta, jotka olivat avoimet kaikille taiteesta ja kulttuuriperinnöstä kiinnostuneille. Keskustelua käytiin myös Sitran KulttuuriVOS -Facebook-ryhmässä.

Uudistuksen toinen vaihe

1.2.2017.-31.12.2017

Uudistuksen toisessa vaiheessa asiantuntijatyöryhmä laatii ehdotuksen rahoitusjärjestelmän uudistamiseksi ja valmistelee tarvittavat säädösmuutosehdotukset.

Lataa tästä sidosryhmätilaisuuden tallenne 14.6.2017.

Lataa tästä sidosryhmätilaisuuden tallenne 21.11.2017

 

Lisätietoja

Katri Santtila, Kulttuuriasiainneuvos 
OKM, Kulttuuri- ja taidepolitiikan osasto (KUPO), Taiteen ja kulttuuriperinnön vastuualue (TAKU) 0295330285