Skip to content

Liikunnallisen elämäntavan valtakunnalliset kehittämisavustukset

Hakuohjeet vuodelle 2022 julkaistaan tällä sivulla lokakuun aikana.

Opetus- ja kulttuuriministeriö julistaa haettavaksi liikunnallisen elämäntavan valtakunnalliset kehittämisavustukset liikunnallista elämäntapaa edistäviin liikuntahankkeisiin vuodelle 2021. Avustuksen päätavoitteena on lisätä väestön liikuntaa ja fyysistä aktiivisuutta Suomessa koko elämänkulussa, erityisesti vähän liikkuvien keskuudessa. Liikunnallisen elämäntavan avustusten avulla toimeenpannaan valtakunnallisia liikkumisohjelmia eli Liikkuvat-ohjelmia valtakunnallisella tasolla. Keskeisinä periaatteina ovat poikkisektoraalinen, -hallinnollinen ja -ammatillinen yhteistyö, liikunnan läpäisyperiaate suomalaisessa yhteiskunnassa sekä yhdenvertaisuus ja sukupuolten tasa-arvo. Haussa painotetaan useiden toimijoiden laaja-alaisia yhteishankkeita.  Vuoden 2021 avustuksissa painotetaan tämän haun tavoitteiden toteuttamista tukevia tuki- ja koordinaatiohankkeita sekä jatkohankkeita. Määrärahatilanteen salliessa, voidaan lisäksi rahoittaa haun tavoitteiden kannalta erityisen ansioituneita, merkityksellisiä, laaja-alaisia ja/tai innovatiivisia hankkeita.


Avustusta voidaan myöntää 

 • rekisteröityneille yhteisöille ja säätiöille yleishyödylliseen valtakunnalliseen tai valtakunnallisesti merkittävään toimintaan.

Avustusta ei kuitenkaan voida myöntää 

 • kunnille, jos hankkeen päätarkoitus on yksittäisen/-sten kunnan/-tien paikallinen toiminta,
 • kunnille, kuntayhtymille ja yksityisille koulutuksen järjestäjille peruskouluihin, lukioihin ja ammatillisiin oppilaitoksiin kohdistuvaan toimintaan. Lukioihin ja ammatillisiin oppilaitoksiin kohdistuvat Liikkuva opiskelu -jatkohankkeet voivat hakea avustusta vuoden 2021 alussa avattavasta erillisestä hausta, edellyttäen että eduskunta myöntää Liikkuva opiskelu -toimintaan määrärahat vuoden 2021 talousarviossa.
 • yksittäisille työyhteisöille, 
 • liikuntaseuroille, 
 • yksityisille henkilöille ja
 • yhtiömuodossa toimivalle oikeushenkilölle (rajoitus ei koske korkeakouluja).

Keskeiset terveyttä ja hyvinvointia edistävän liikunnan avustusmuodot opetus- ja kulttuuriministeriön liikuntatoimen hallinnonalalla.

Hakuaika alkaa 26.10.2020.
Hakuaika päättyy 30.11.2020 klo 16.15.

Mikäli uusia hankkeita pystytään rahoittamaan, on niissä ensimmäisen vuoden avustuskausi pääasiallisesti 1.6.2021-31.5.2022.
Jatkohankkeiden avustuskausi alkaa siitä, mihin aiemman vuoden käyttöaika on päättynyt.

Avustamisen edellytyksenä on, että eduskunta osoittaa tarkoitukseen tarvittavat määrärahat vuoden 2021 talousarviossa. Avustuspäätökset pyritään tekemään huhtikuun 2021 alkuun mennessä. Hakijoille ilmoitetaan päätöksestä kirjallisesti. 

 

 • Liikuntalaki (390/2015)
 • Valtionavustuslaki (688/2001)
 • Laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta (609/1986)
 • Yhdenvertaisuuslaki (1325/2014)
Early childhood education and care Education General education Sports

Lisätietoja

Hallinnollinen avustaja Helena Silvennoinen,
puh. 0295 3 30290
[email protected]

Kulttuuriasiainneuvos Päivi Aalto-Nevalainen,
puh. 0295 3 30054
[email protected]

Katso myös opetus- ja kulttuuriministeriön opas valtionavustusten hakemisesta, käytöstä ja käytön valvonnasta.