Hyppää sisältöön

Lasten ja nuorten digitaalisten taitojen kehittämiseen haettavissa 2 miljoonaa

Opetus- ja kulttuuriministeriö
2.2.2021 11.24
Tiedote

Opetus- ja kulttuuriministeriö on avannut valtionavustushaun esi- ja perusopetuksen oppilaiden digitaalisten taitojen kehittämiseen sekä digitaalisiin taitoihin liittyvän hyvän pedagogisen toiminnan kehittämiseen varhaiskasvatuksessa vuosina 2021-2022. Hakuaika päättyy 12.3.2021.

Avustusta on haettavissa vuosille 2021-2022 yhteensä 2 miljoonaa euroa, josta enintään miljoona euroa esi- ja perusopetuksessa ja enintään miljoona euroa varhaiskasvatuksessa.

Erityisavustuksen tavoitteena on parantaa lasten ja nuorten edellytyksiä sekä ymmärrystä, taitoja ja osaamista medialukutaidossa, tieto- ja viestintäteknologisissa taidoissa sekä ohjelmointitaidoissa. Erityisavustuksen tarkoituksena on edistää varhaiskasvatussuunnitelman sekä perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden mukaisten laaja-alaisten taitojen opetusta.

- Työelämässä tai nyky-yhteiskunnassa ei pärjää ilman vahvoja digitaalisia taitoja. Suomessa oma lähikoulu lukeutuu maailman huippukouluihin ja suomalaisten osaamisen sekä tulevaisuuden kannalta on olennaista, että se on sitä myös digitaitojen osalta, sanoo opetusministeri Jussi Saramo.

Varhaiskasvatuksen avustuksia voidaan käyttää paikallisiin ja päiväkotiryhmiin keskittyviin hankkeisiin, joiden keskeisenä toimenpiteenä on edesauttaa medialuku- ja tvt-taitojen sekä ohjelmointiosaamisen sisällyttämistä varhaiskasvatustoimintaan pedagogisesti tarkoituksenmukaisella tavalla sekä tukea lasten yhdenvertaisten edellytyksien, ymmärryksen ja valmiuksien kehittymistä. Lähtökohtana hankkeissa on kaikkien kolmen osakokonaisuuden (medialuku- ja tvt-taitojen sekä ohjelmointiosaamisen) kehittäminen.

Esi-ja perusopetuksen avustuksia myönnettäessä etusijalla ovat hankkeet, joiden toimenpiteet keskittyvät edistämään medialukutaidon, tieto- ja viestintäteknologisen osaamisen ja ohjelmointiosaamisen sisältöjen integroimista osaksi paikallisen opetussuunnitelman ja tuntijaon mukaista opetusta opetusryhmissä.  Lähtökohtana hankkeissa on kaikkien kolmen osakokonaisuuden kehittäminen.

Valtionavustus on osa Uudet lukutaidot- kehittämisohjelmaa. Avustettavien hankkeiden tulee perusopetuksessa huomioida Uudet lukutaidot -kehittämisohjelmassa tuotetut vuosiluokkakokonaisuuskohtaiset osaamiskuvaukset tvt- ja medialukutaidoille sekä ohjelmointiosaamiselle. Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen hankkeissa tulee huomioida vastaavat hyvän pedagogisen toiminnan kuvaukset. Uudet lukutaidot -ohjelman kuvaukset julkaistaan 16.2. sivulla uudetlukutaidot.fi.

Avustusta voidaan käyttää varhaiskasvatus- ja opetushenkilöstön palkkaukseen liittyviin kuluihin sekä pienimuotoisiin ja välttämättömiin välineistö- tai materiaalihankintoihin.
Uudet lukutaidot -ohjelman kuvauksia sekä valtionavustushakua esitellään kuvausten julkaisutilaisuudessa 16.2.2021.

Hakuaika avustuksiin päättyy 12.3.2021. Päätökset pyritään tekemään keväällä 2021. 

Lisätietoja:
Varhaiskasvatus

  • Erityisasiantuntija Liisi Hakalisto, puh.  02953 30024
  • Projektisihteeri Aili Tervonen, puh. 02953 30216

Esi-ja perusopetus

  • Kehittämispäällikkö Tero Huttunen, puh. 02953 30219
  • Projektisihteeri Aili Tervonen, puh. 02953 30216