Hyppää sisältöön

Yleissivistävä koulutus

Yleissivistävää koulutusta ovat esi- ja perusopetus, lukiokoulutus ja muut ei-ammatilliset opinnot esim. vapaan sivistystyön oppilaitoksissa. Siihen kuuluu myös aamu- ja iltapäivätoiminta ja taiteen perusopetus.

Yleissivistävän koulutuksen tarkoituksena on antaa yleissivistystä, tietoja ja taitoja, jotka auttavat toimimaan ja vaikuttamaan yhteiskunnassa. Opetus- ja kulttuuriministeriö valmistelee yleissivistävään koulutukseen liittyvän lainsäädännön ja valtioneuvoston päätökset sekä ohjaa hallinnonalan toimintaa. Aihealueen piiriin kuuluvat myös oppilas- ja opiskelijahuoltoa koskevat asiat.

 

Tutustu myös

Suomen koulutusjärjestelmä

Suomen koulutusjärjestelmä

Suomen koulutusjärjestelmä ryhmitellään koulutusasteisiin. Yleensä vain alemman asteen opinnot suorittanut voi opiskella ylemmän asteen koulutuksessa.

Tietoa Koulutusjärjestelmästä

PISA

PISA

PISA-ohjelmassa arvioidaan kolmen vuoden välein 15-vuotiaiden nuorten osaamista matematiikassa, luonnontieteissä ja lukutaidossa.

PISA

Tilastopalvelu Vipunen

Tilastopalvelu Vipunen

Tilasto- ja indikaattoritietoa mm. esiopetuksesta, perusopetuksesta ja lukiokoulutuksesta löydät opetushallinnon tilastopalvelusta.

Vipunen

Muualla verkossa

Aluehallintovirastot: Opetus ja kulttuuri

EDU.fi: Laaja-alainen osaaminen ja aihekokonaisuudet

EDU.fi: Maahanmuuttajien koulutus

EduCloud Alliance
ECA standardi helpottaa digitaalisten oppimisen työvälineiden tuottamista, hankintaa ja käyttöönottamista.

Lapsiasiainvaltuutettu

MPASS.id
MPASS on kansallinen tunnistuspalvelu, jonka avulla oppilaat ja opiskelijat pääsevät samalla käyttäjätunnuksella eri palveluihin.

Opetushallitus: Kasvatus, koulutus ja tutkinnot

Suomen Kuntaliitto: Opetus ja kulttuuri

Suomi.fi: Opetus ja koulutus

Valikko