Teemat
Suomen koulutusjärjestelmä

Suomen koulutusjärjestelmä

Suomen koulutusjärjestelmä ryhmitellään koulutusasteisiin. Yleensä vain alemman asteen opinnot suorittanut voi opiskella ylemmän asteen koulutuksessa, mutta opinnoissa voi edetä montaa reittiä.

Koulutusjärjestelmä ja tutkinnot

Kestävä kehitys

Kestävä kehitys

Opetus- ja kulttuuriministeriö edistää kestävää kehitystä osana koko valtioneuvoston kestävän kehityksen työtä.

Kestävä kehitys ministeriössä

PISA ja Suomi

PISA ja Suomi

PISA-ohjelmassa arvioidaan kolmen vuoden välein 15-vuotiaiden nuorten osaamista matematiikassa, luonnontieteissä ja lukutaidossa.

PISA-tutkimus ja sen tulokset

Prosenttitaiteen laajentaminen

Prosenttitaiteen laajentaminen

Tarkoituksena on luoda uusi toimintatapa, jolla sujuvoitetaan taide- ja kulttuurisisältöisten hyvinvointipalveluiden hankintaa sosiaali- ja terveydenhuoltoon.

Tietoa hankkeesta ja kokeiluista