Tutkittua tietoa jatkuvasta oppimisesta -webinaarit

Tiistai 26.5.2020

Tutkijat ja alan asiantuntijat esittelevät uusinta tietoa jatkuvasta oppimisesta Suomessa. Sitran järjestämien tilaisuuksien teemoina ovat työssä oppiminen (26.5.) ja osaaminen tuottavuuden lähteenä (27.5.).

Zoomissa toteutettavat tilaisuudet on suunnattu kaikille jatkuvan oppimisen kysymysten parissa työskenteleville päättäjille, asiantuntijoille ja tutkijoille. 

Tilaisuudet tukevat jatkuvan oppimisen parlamentaarista uudistustyötä ja ovat jatkoa 26.11.2019 järjestetylle jatkuvan oppimisen tutkijatapaamiselle, jossa tarkasteltiin jatkuvaa oppimista yksilön, työyhteisöjen ja yhteiskunnallisen investoinnin näkökulmista. 

Sitra järjestää tilaisuudet yhteistyössä opetus- ja kulttuuriministeriön, sosiaali- ja terveysministeriön, työ- ja elinkeinoministeriön sekä valtiovarainministeriön kanssa. Tilaisuuksien ohjelma ja osallistusmisohjeet on julkaistu Sitran sivuilla. Myös tilaisuuksien tallenteet ja aineistot julkaistaan verkossa.

26.5. klo 13-15 Mitä tiedämme työssä oppimisesta?

27.5. klo 8.30-10.30 Tutkittua tietoa oppivasta työelämästä - Osaaminen tuottavuuden lähteenä

Lisätietoa jatkuvan oppimisen uudistuksesta ja ensimmäisen tutkijantapaamisen tallenteet ja aineistot