Opettajankoulutusfoorumi Educassa: Opettajankoulutusfoorumi opettajien osaamisen asialla -teemasessio

Perjantai 25.1.2019 klo 15.45 –  17.15

Opettajankoulutusfoorumi

Tule kuulemaan ja kysymään, miten Opettajankoulutusfoorumi ja opettajankoulutuksen kehittämishankkeet uudistavat opettajankoulutusta. Millaisia malleja ja työkaluja hankkeissa kehitetään? Mitä pysyvää hankkeista jää opettajien arkeen?

Miten kehität omaa arviointiosaamistasi? Millaista johtaminen on tulevaisuudessa? Miten kieli- ja kulttuuritietoisuus näkyy opettajankoulutuksen kehittämisessä? Entä miten lukioiden, korkeakoulujen ja opettajaopiskelijoiden yhteistyötä edistetään?

Opettajankoulutusfoorumin tehtävänä on ollut uudistaa opettajien perus-, perehdyttämis- ja täydennyskoulutusta. Opettajankoulutuksen kehittämisen suuntaviivat linjataan Opettajankoulutuksen kehittämisohjelmassa, jonka tavoitteita edistetään yhteensä 45 kehittämishankkeen voimin. Hankkeissa kehitetään kaikkia eri opettajankoulutuksia aina varhaiskasvatuksesta ammatilliseen opettajankoulutukseen.

Opettajankoulutuksen kehittämishankkeet esittelevät hankkeissa kehitettäviä malleja ja ideoita. Keskustelua vetävät  professori Jari Lavonen (Helsingin yliopisto) ja johtaja Seija Mahlamäki-Kultanen (HAMK). Tervetuloa mukaan kuulemaan, kysymään ja keskustelemaan opettajankoulutuksen uudistamisesta!

Teemat ja esittäytyvät kehittämishankkeet:

Johtaminen

EduLeaders – Kehittämis- ja tutkimushanke kasvatus- ja opetusalan johtamisen perus- ja aineopintoihin
Raisa Ahtiainen ja Laura Kiuru, Helsingin yliopisto

KAJO – Kasvatus- ja koulutusalan opetushenkilöstön vahvistuva johtajuusosaaminen
Mika Risku ja Eija Hanhimäki, Koulutusjohtamisen instituutti, Jyväskylän yliopisto, ja Ari Hyyryläinen JAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu

Arviointi

Kansallinen arviointiosaamisen kehittämisverkosto KAARO
projektipäällikkö Marja Tamm, Helsingin yliopiston Koulutuksen arviointikeskus HEA

OPA – Opettajien arviointiosaaminen oppimisen osallisuuden ja tuen toteutumisen edistäjänä
projektipäällikkö Sami Lehesvuori, Opettajankoulutuslaitos, Jyväskylän yliopisto

Kieli- ja kulttuuritietoisuus

KETTERÄ KORKEAKOULU – Uusia ja vaikuttavampia malleja saamen kielen ja saamenkielisten opettajien koulutukseen
yliopistonlehtori Marjatta Jomppanen, Giellagas-instituutti, Oulun yliopisto

Varhennettu kieltenopetus – Kielten opetuksen ja opettajankoulutuksen kehittäminen
yliopistonlehtori Kaisa Hahl, Helsingin yliopisto

Kieli- ja kulttuuritietoinen koulutus – DivEd
yliopisto-opettaja Jenni Alisaari, KT, DivEd-hankkeen johtaja, Turun yliopisto

Lukio-opetuksen kehittäminen

Suuntaa LukiOpolulle
yliopisto-opettaja Heli Pesonen, Itä-Suomen yliopisto

Oppiainerajat ylittävä oppiminen lukiossa – innovaatio, oivallus, muutos
yliopistonlehtori Jussi Hanska, Tampereen yliopisto

 

Lisätiedot: