Hoppa till innehåll

Yrkesutbildning

Yrkesutbildningen riktar sig till såväl unga som saknar utbildning på andra stadiet som till unga vuxna i arbetslivet. En grundläggande yrkesexamen kan avläggas antingen som grundläggande yrkesutbildning som leder till examen eller som fristående examen. Man kan också avlägga yrkes- eller specialyrkesexamen som fristående examen inom ramen för en yrkesinriktad tilläggsutbildning. Grundläggande yrkesutbildning och tilläggsutbildning ordnas i yrkesläroanstalter (innehåller studier på arbetsplatsen och som läroavtalsutbildning.

Undervisnings- och kulturministeriet bereder lagstiftning i anslutning till yrkesutbildning samt styr och övervakar verksamhetsområdet. Ministeriet beviljar tillstånd att ordna yrkesutbildning samt utbildningsuppgift. Avdelningen för  gymnasieutbildning och yrkesutbildning vid undervisnings- och kulturministeriet svarar för yrkesutbildningen.

Rätt att kunna -utvecklingsprogrammet

Rätt att kunna -utvecklingsprogrammet

Inom utvecklingsprogrammet Rätt att kunna förbättras kvaliteten och jämlikheten inom yrkesutbildningen och man ser till att alla studerande inom yrkesutbildningen får en gedigen yrkeskompetens och goda grundläggande färdigheter för arbetet, livet och det livslånga lärandet.

Rätt att kunna -utvecklingsprogrammet