Studentexamensproven våren 2021 ordnas på ett hälsosäkert sätt - grundskolans högre klasser samt andra stadiet övergår till distansundervisning fr.o.m. 8.3.

25.2.2021 18.32

Proven för studentexamen våren 2021 ordnas i gymnasierna 16.3 –7.4. med beaktande av hälsosäkerheten. Examen ordnas i gymnasierna också under gymnasiernas distansundervisning.

Det rekommenderas att grundskolans högre årskurser samt andra stadiet i de områden som befinner sig i accelerations- eller samhällsspridningsfasen från och med den 8 mars övergår till distansundervisning i tre veckor. 


Se även

Ministeriet

Undervisnings- och kulturministeriet

Undervisnings- och kulturministeriet

Undervisnings- och kulturministeriet (UKM) svarar som en del av statsrådet för utbildnings-, forsknings-, kultur-, idrotts- och ungdomspolitiken.

Bekanta dig med ministeriet

Myndigheter inom förvaltningsområdet

Myndigheter inom förvaltningsområdet

Aktörer inom ministeriets förvaltningsområde är bl.a. Utbildningsstyrelsen, Finlands Akademi, arkivverket och Centret för konstfrämjande

Bekanta dig med förvaltningsområdet

Ministrarna

Jussi Saramo
Jussi Saramo
Undervisningsminister
Annika Saarikko
Annika Saarikko
Forsknings- och kulturminister