OECD uppmuntrar Finland att utveckla kontinuerligt lärande som en helhet

24.2.2020 12.17

Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling OECD rekommenderar att Finland gör vuxenutbildningen mångsidigare, anpassar den så att den bättre motsvarar arbetslivets behov och styr människor att uppdatera sin kompetens genom ekonomiska incitament. Särskilt möjligheten att nå och handleda vuxna med sämre grundläggande färdigheter bör utvecklas. Undervisnings- och kulturministeriet och arbets- och näringsministeriet utnyttjar OECD:s rekommendationer vid bland annat reformen av livslångt lärande.


Se även

Ministeriet

Undervisnings- och kulturministeriet

Undervisnings- och kulturministeriet

Undervisnings- och kulturministeriet (UKM) svarar som en del av statsrådet för utbildnings-, forsknings-, kultur-, idrotts- och ungdomspolitiken.

Bekanta dig med ministeriet

Myndigheter inom förvaltningsområdet

Myndigheter inom förvaltningsområdet

Aktörer inom ministeriets förvaltningsområde är bl.a. Utbildningsstyrelsen, Finlands Akademi, arkivverket och Centret för konstfrämjande

Bekanta dig med förvaltningsområdet

Ministern

Li Andersson
Li Andersson
Undervisningsminister
Hanna Kosonen
Hanna Kosonen
Forsknings- och kulturminister