Finlandsmodellen för hobbyverksamhet 

Finlandsmodellens huvudsakliga mål är att öka barns och ungas välmående. Syftet är att det ska vara möjligt för alla barn och unga att i samband med skoldagen ha en hobby som de tycker om och som är avgiftsfri. 

I Finlandsmodellen kombineras barns och ungas önskningar om hobbyverksamhet, koordinering av god praxis som redan etablerats samt samarbete mellan skola och hobbyaktörer. 

I det första skedet etableras verksamhetsformer

Forsknings- och kulturminister Hanna Kosonen tillsatte en beredningsgrupp för att planera Finlandsmodellen. Gruppen hade som uppgift att skapa ett kunskapsunderlag samt bereda ett förslag till modell för det första skedet. Gruppen överräckte sitt förslag till forsknings- och kulturministern i juni 2020. 

Målgruppen för Finlandsmodellens första skede är årskurserna 1.–9. samt elever inom tilläggsutbildning. Målet är att etablera Finlandsmodellen som en permanent verksamhetsform i kommunerna. 

På längre sikt kommer man att överväga att skapa en lagstiftningsgrund samt att utreda statsandelssystemet. Man kör dock igång genom en årlig statsunderstödsanökan. 

Beredningsgruppens förslag (på finska)

Yhteystiedot - Yhteystietonosto

Henni Axelin, direktör 
undervisnings- och kulturministeriet, Nuoriso- ja liikuntapolitiikan osasto (NUOLI), Ansvarsområdet för ungdomsarbete och -politik 0295330205