Finlandsmodellen för hobbyverksamhet 

Finlandsmodellens huvudsakliga mål är att öka barns och ungas välmående. Syftet är att det ska vara möjligt för alla barn och unga att i samband med skoldagen ha en hobby som de tycker om och som är avgiftsfri. 

I Finlandsmodellen kombineras barns och ungas önskningar om hobbyverksamhet, koordinering av god praxis som redan etablerats samt samarbete mellan skola och hobbyaktörer. 

I det första skedet etableras verksamhetsformer

Forsknings- och kulturminister Hanna Kosonen tillsatte en beredningsgrupp för att planera Finlandsmodellen. Gruppen hade som uppgift att skapa ett kunskapsunderlag samt bereda ett förslag till modell för det första skedet. Gruppen överräckte sitt förslag till forsknings- och kulturministern i juni 2020. 

Målgruppen för Finlandsmodellens första skede är årskurserna 1.–9. samt elever inom tilläggsutbildning. Målet är att etablera Finlandsmodellen som en permanent verksamhetsform i kommunerna. 

På längre sikt kommer man att överväga att skapa en lagstiftningsgrund samt att utreda statsandelssystemet. Man kör dock igång genom en årlig statsunderstödsanökan. 

Beredningsgruppens förslag (på finska)

Specialunderstöd för genomförande av Finlandsmodellen

Med understödet stöds Finlandsmodellens hobbyverksamhet i samband med skoldagen. Detta är en pilotansökan. På våren inleds en ny ansökningsomgång där det kan sökas om understöd till aktiviteter för läsåret 2021-2022.

Specialunderstöd till kommuner för genomförande av Finlandsmodellen för hobbyverksamhet

Undervisnings- och kulturministeriet ordnade torsdagen den 8 oktober ett webbinarium om understödsansökan för Finlandsmodellen och om hörandet av barn och unga. Webbinariet riktade sig till kommunerna.

Webbinariets material

Skolelevsenkät 2020

Undervisnings- och kulturministeriets skolelevsenkät genomförs nu för fjärde gången och i år kan barn och unga välja mellan ett rekordantal aktiviteter, 62 stycken. De riksomfattande resultaten av skolelevsenkäten publiceras den 17 december.

Enkäten 2020

Frågor angående det tekniska utförandet: [email protected] 
Frågor angående innehållet: [email protected], tfn. 0295 330 069

Hobbyveckan

#Harastusviikko ja harrastamiseen liittyviä välineitä piirroksina.

I Finlandsmodellen ingår också en riksomfattande hobbyvecka i skolorna. Eleverna får pröva hobbyer och bekanta sig med i synnerhet många olika aktiviteter.

Den nya webbplatsen för hobbyveckan har öppnats på adressen harrastusviikko.fi. På webbplatsen finns samlat information om olika hobbymöjligheter och material till stöd för kommunikationen om veckan. Med idéerna på webbplatsen kan hobbyförsök ordnas i skolorna under hela läsåret.

Harrastusviikko.fi (på finska)

Ytterligare information

Henni Axelin, direktör 
undervisnings- och kulturministeriet, Nuoriso- ja liikuntapolitiikan osasto (NUOLI), Ansvarsområdet för ungdomsarbete och -politik 0295330205  


Iina Berden, konsultativ tjänsteman 
undervisnings- och kulturministeriet, Kulttuuri- ja taidepolitiikan osasto (KUPO), Taiteen ja kulttuuriperinnön vastuualue (TAKU) 0295330069