Finlandsmodellen för hobbyverksamhet 

Finlandsmodellens huvudsakliga mål är att öka barns och ungas välmående. Syftet är att det ska vara möjligt för alla barn och unga att i samband med skoldagen ha en hobby som de tycker om och som är avgiftsfri. 

I Finlandsmodellen kombineras barns och ungas önskningar om hobbyverksamhet, koordinering av god praxis som redan etablerats samt samarbete mellan skola och hobbyaktörer. 

I det första skedet etableras verksamhetsformer

Forsknings- och kulturminister Hanna Kosonen tillsatte en beredningsgrupp för att planera Finlandsmodellen. Gruppen hade som uppgift att skapa ett kunskapsunderlag samt bereda ett förslag till modell för det första skedet. Gruppen överräckte sitt förslag till forsknings- och kulturministern i juni 2020. 

Målgruppen för Finlandsmodellens första skede är årskurserna 1.–9. samt elever inom tilläggsutbildning. Målet är att etablera Finlandsmodellen som en permanent verksamhetsform i kommunerna. 

På längre sikt kommer man att överväga att skapa en lagstiftningsgrund samt att utreda statsandelssystemet. Man kör dock igång genom en årlig statsunderstödsanökan. 

Beredningsgruppens förslag (på finska)

Specialunderstöd för genomförande av Finlandsmodellen

Undervisnings- och kulturministeriet har öppnat ansökan om understöd för kommunerna för genomförandet av Finlandsmodellen för hobbyverksamhet under läsåret 2021-2022. Ansökningstiden slutar den 15 april 2021. Besluten fattas före utgången av maj månad. Ansökan görs i regionalförvaltningsverkets e-tjänst. 

I hobbyerna ska barns och ungas önskemål beaktas och verksamheten ska inledas senast i september. Kommunerna kan vid hörandet av barn utnyttja bl.a. resultaten av Elevenkäten 2020 samt barnens och de ungas öppna svar. Hobbyverksamheten ska i regel ordnas veckovis och kontinuerligt.

Som stöd för kommunerna har undervisnings- och kulturministeriet har sammanställt en lista med kontaktuppgifter till riksomfattande och regionala anordnare av hobbyverksamhet. Syftet är att hjälpa kommunerna att hitta sammarbetspartners och yrkeskunniga tränare för de hobbyer som barn och unga har önskat sig. Listan består av samma hobbyer som i Elevenkäten 2020. Listan uppdateras och kompletteras regelbundet. 

På basis av erfarenheterna från pilotförsöket har ansökningsvillkoren justerats och understöd kan sökas också för skäliga transportkostnader, när den hobby som barnen och de unga önskar inte kan ordnas i skolans lokaler. Pilotförsöket med Finlandsmodellen för hobbyverksamhet har inletts i 117 kommuner och 1 100 skolor i år. 232 000 skolelever har redan fått delta i olika aktiviteter. 

Specialunderstöd till kommuner för genomförande av Finlandsmodellen för hobbyverksamhet

Kontaktuppgifter till hobbyaktörer (på finska)

Undervisnings- och kulturministeriet ordnade torsdagen den 8 oktober ett webbinarium om understödsansökan för Finlandsmodellen och om hörandet av barn och unga. Webbinariet riktade sig till kommunerna.

Webbinariets material

Skolelevsenkät 2020

Undervisnings- och kulturministeriets skolelevsenkät genomförs nu för fjärde gången och i år kan barn och unga välja mellan ett rekordantal aktiviteter, 62 stycken. De riksomfattande resultaten av skolelevsenkäten publiceras den 17 december.

Enkäten 2020

Frågor angående det tekniska utförandet: [email protected] 
Frågor angående innehållet: [email protected], tfn. 0295 330 069

Hobbyveckan

#Harastusviikko ja harrastamiseen liittyviä välineitä piirroksina.

I Finlandsmodellen ingår också en riksomfattande hobbyvecka i skolorna. Eleverna får pröva hobbyer och bekanta sig med i synnerhet många olika aktiviteter.

Den nya webbplatsen för hobbyveckan har öppnats på adressen harrastusviikko.fi. På webbplatsen finns samlat information om olika hobbymöjligheter och material till stöd för kommunikationen om veckan. Med idéerna på webbplatsen kan hobbyförsök ordnas i skolorna under hela läsåret.

Harrastusviikko.fi (på finska)

Ytterligare information

Henni Axelin, direktör 
undervisnings- och kulturministeriet, Nuoriso- ja liikuntapolitiikan osasto (NUOLI), Ansvarsområdet för ungdomsarbete och -politik 0295330205  


Iina Berden, konsultativ tjänsteman 
undervisnings- och kulturministeriet, Kulttuuri- ja taidepolitiikan osasto (KUPO), Taiteen ja kulttuuriperinnön vastuualue (TAKU) 0295330069  


Tiina Kivisaari, direktör 
undervisnings- och kulturministeriet, Nuoriso- ja liikuntapolitiikan osasto (NUOLI), ansvarsområdet för idrott 0295330178