Hoppa till innehåll

9,4 miljoner euro i coronastöd till idrotten - stöd till idrottsföreningar, organisationer och institut

Undervisnings- och kulturministeriet 18.6.2020 15.24 | Publicerad på svenska 18.6.2020 kl. 15.37
Pressmeddelande

Undervisnings- och kulturministeriet har beviljat sammanlagt 9 412 049 euro i coronastöd. Med understöden stöds idrotts- och motionsföreningar, tävlingsserier och grenförbund samt idrottsutbildningscenter som drabbats ekonomiskt av coronaviruspandemin.

De riksomfattande idrottsutbildningscentren beviljades 1 471 000 euro. Det understöd som beviljas ska trygga idrottsutbildningscentrens verksamhetsförutsättningar och säkerställa att verksamheten kan fortsätta på ett så smidigt sätt som möjligt efter undantagstillståndet.

För idrotts- och motionsföreningarnas del beviljades 577 sökande sammanlagt 3 904 000 euro. Understödet får användas för faktiska kostnader som uppstått 1.3 –31.5 .2020, bland annat för hyror för lokaler och för personalkostnader.

Ifråga om förbund och grenförbund som ansvarar för att arrangera de nationella huvudserierna beviljades 12 sökande sammanlagt 2 383 280 euro . Grenförbunden ska vidare dela ut understödet till fullt belopp till förbunds-, divisions- och huvudserieföreningarna. Understöd beviljades för löner till idrottare.

- Coronaviruspandemin har försatt de finländska idrottsföreningarna i ett beträngt läge. Om vi vill ha livskraftiga ligor och serier här i landet också i fortsättningen, måste vi stödja dem nu.   Föreningarna bidrar å andra sidan till att få barn och unga att röra på sig. Målet är att vi  ska lyckas bevara verksamhetsbetingelserna för våra föreningar och serier trots de förändringar  coronapandemin ger upphov till, säger minister Hanna Kosonen.

Sammanlagt 1 653 769 euro beviljades i understöd som regionförvaltningsverken ska dela ut vidare till lokala idrotts- och motionsföreningar för alternativa sätt att ordna verksamhet och tjänster på.  Inom utsatt tid hade det inkommit sammanlagt 316 ansökningar om understöd. 274 klubbar beviljades stöd. Stöd söktes särskilt för utveckling och utnyttjande av olika digitala webbplattformar, utbildningsmiljöer och träningsbanker, för lönekostnader för tränare och handledare samt för anskaffning av utrustning.

Beslut om anslagen fattades i tilläggsbudgeten

Regeringen föreslog i sin andra tilläggsbudget ett tilläggsanslag för att underlätta för de branscher inom kultur och idrott som lider av coronapandemin. Riksdagen godkände den andra tilläggsbudgeten den 24 april, där sammanlagt 19 600 000 euro beviljades idrottsutbildningscenter samt idrotts- och motionsföreningar för att täcka kostnaderna för pandemin och inkomstbortfallet i professionella och tävlingsserier samt för kostnader för inställda idrottsevenemang.

Beviljade understöd

Mer information:

  • Idrottsutbildningscenter: överinspektör Samuli Rasila, tfn   0295 330 057, [email protected] 
  • idrotts- och motionsföreningar samt grenförbund: Hannu Tolonen, överinspektör, tfn 0295 330 314, [email protected]
  • lokala idrotts- och motionsföreningar: regionförvaltningsverken

Regionförvaltningsverkens kontaktuppgifter

Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland
Mer information: Överinspektören för idrottsväsendet, Marie Rautio-Sipilä, tfn 0 295 018 069

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland
Mer information: Planerare Emilia Piitulainen, tfn 029 501 8 848

Regionförvaltningsverket i Östra Finland
Mer information: Planerare Virpi Launonen, tfn 029 501 6845

Regionförvaltningsverket i Norra Finland
Mer information: Planerare Tapio Taskinen, tfn 0295 017 589

Regionförvaltningsverket i Lappland
Mer information: Överinspektören för idrottsväsendet Kai-Matti Joona 0295 017 396

Regionförvaltningsverket Södra Finland
Mer information: Överinspektör Ilpo Piri, tfn 0295 016 559