Hoppa till innehåll

Den utdragna coronaepidemin beaktas i lagen om studiestöd

Undervisnings- och kulturministeriet
12.5.2021 13.30
Pressmeddelande

I villkoren för studielånskompensationen och studielånsavdraget ska det beaktas om inledandet av studierna har förhindrats eller studierna har fördröjts på grund av coronavirusepidemin. Regeringen lämnade en proposition med förslag till ändring av lagen om studiestöd till riksdagen den 12 maj.

Avsikten är att en studielåntagare som har avlagt högskoleexamen 2021 eller därefter inte ska förlora rätten till studielånskompensation eller studielånsavdrag, om han eller hon visar att det inte har varit möjligt att genomföra alla studier som krävs för examen på grund av skäl i anslutning till covid-19-epidemin.

Studielåntagaren föreslås ha rätt till studielånskompensation eller studielånsavdrag även om den tid som han eller hon använder för att avlägga examen överskrider den föreskrivna tiden med ett läsår.

Utvecklingen av covid-19-epidemin och epidemins inverkan på studieförutsättningarna, samt hur väl de ändringar i mer flexibel riktning av lagen om studiestöd som trädde i kraft den 1 januari 2021 fungerar och huruvida de är tillräckliga eller eventuellt behöver utvidgas, har utvärderats under våren 2021. Propositionen hänför sig till den tredje tilläggsbudgetpropositionen för 2021. Lagen avses träda i kraft den 1 augusti 2021.

Regeringens proposition OKM/2021/27

Mer information: Konsultativa tjänstemannen Virpi Hiltunen, tfn 0295 330 110