Ammatillisen koulutuksen strategiarahoitus

Strategiarahoituksen tarkoituksena on tukea ja ohjata ammatillisen koulutuksen järjestäjiä toimintansa kehittämisessä ja uudistamisessa koulutuspoliittisten tavoitteiden mukaisesti. Strategiarahoituksen myöntäminen perustuu opetus- ja kulttuuriministeriön harkintaan. Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) 32 h §:n mukaista strategiarahoitusta voidaan myöntää ammatillisen koulutuksen järjestäjille em. lain 44 §:n 1 momentin mukaisena valtionavustuksena.

Varainhoitovuoden 2019 strategiarahoitus

Vuonna 2019 strategiarahoitusta myönnetään seuraaviin kehittämiskokonaisuuksiin:

 • ammatillisen koulutuksen järjestäjien toimintakyvyn vahvistaminen
 • ammatillisen koulutuksen ydinprosesseihin liittyvän osaamisen varmistaminen: HOKS-prosessi ja koulutus- ja oppisopimuksen palveluprosessin osaamisen kehittäminen
 • tietyn toimialan ammatillisen koulutuksen valtakunnallinen kehittäminen: lentokoneasennus
 • ammattitaitokilpailujen järjestäminen

Ammatillisen koulutuksen strategiarahoituksen hakeminen vuonna 2019 (OKM/3/592/2019) (pdf)

Ansökan om strategifinansiering för yrkesutbildningen år 2019 (OKM/3/592/2019) (pdf)

Linkki sähköiseen hakulomakkeeseen: https:/link.webropolsurveys.com/S/F476E698C7B0E54C

Strategiarahoituksen sähköisen hakulomakkeen sisältö (pdf)

Innehållet i den elektroniska ansökningsblanketten för strategifinansiering (pdf)

Taustamateriaalia strategiarahoituksen hakemiseksi ydinprosessien osaamisen varmistamiseksi: Parasta –kehittämishankkeiden tuottamien materiaalien hyödyntäminen strategiarahoitushaussa (pdf)

Utnyttjande av Bästa-utvecklingsprojektens material vid ansökan om strategifinansiering (pdf)

Linkki, josta voi tilata seuraavat Parasta Palvelua –hankkeen kehittämät materiaalit osaamiskartoituksen toteuttamiseksi: http://bit.ly/strategiarahoitus_tilaus

Parasta osaamista–kehittämishankkeen nettisivut materiaaleineen: http://blogit.jao.fi/parasta_osaamista/

Materiaaleihin ja välineisiin liittyviä kysymyksiä voi jättää seuraavaan Parasta Palvelua koordinaation sähköpostiosoitteeseen: onnistutaanyhdessa@gmail.com

Strategiarahoituksen webinaari 4.2.2019: diaesitys (pdf)

Varainhoitovuoden 2018 strategiarahoitus

Vuonna 2018 strategiarahoituksella tuettiin erityisesti:

 • ammatillisen koulutuksen reformin toimeenpanoa
 • koulutuksen järjestäjärakenteen uudistamiseen liittyviä fuusioita
 • ammatillisen huippuosaamisen kehittämistä tukevien sekä ammatillisen koulutuksen vetovoimaa ja arvostusta vahvistavien ammattitaitokilpailujen ja muiden kilpailujen järjestämistä.

Ammatillisen koulutuksen strategiarahoituksen hakeminen vuonna 2018 (OKM/23/592/2018) (pdf)

Ansökan om strategifinansiering för yrkesutbildningen år 2018 (OKM/23/592/2018) (pdf)

Päätökset ammatillisen koulutuksen strategiarahoituksen myöntämisestä vuonna 2018 (pdf)

Vuonna 2018 strategirahoitusta saaneiden koulutuksen järjestäjien kehittämistoiminnan toteutus- ja taloussuunnitelmien toimittamista varten laadittu lomakepohja (word)

Strategiarahoituspäätösten yhteistyövelvoitteet (pdf)

Lisätietoja:

 • Ylitarkastaja Tarja Koskimäki (Uusimaa), puh. 02953 30166
 • Opetusneuvos Jukka Lehtinen (Kanta-Häme, Päijät-Häme, Pirkanmaa, Varsinais-Suomi ja Satakunta, lentokoneasennuskoulutuksen kehittäminen),
  puh. 02953 30183
 • Opetusneuvos Anne Mårtensson (Kymenlaakso, Etelä-Karjala, Etelä-Savo, Pohjois-Savo ja Pohjois-Karjala),
  puh. 02953 30104
 • Opetusneuvos Mari Pastila-Eklund (Etelä-Pohjanmaa, Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa ja Keski-Suomi, ammatillisen koulutuksen ydinprosesseihin liittyvän osaamisen varmistaminen), puh. 02953 30249
 • Opetusneuvos Tiina Polo (Pohjois-Pohjanmaa, Kainuu ja Lappi), puh. 02953 30022
 • Neuvotteleva virkamies Ville Heinonen (ammatillisen koulutuksen järjestäjien toimintakyvyn vahvistaminen),
  puh. 02953 30105
 • Erityisasiantuntija Saara Ikkelä (ammattitaitokilpailujen järjestäminen, sähköisen lomakkeen tekninen tuki),
  puh. 02953 30109
 • Hallitusneuvos Anna Kankaanpää, puh. 02953 30403
 • Opetusneuvos Kari Korhonen, puh. 02953 30162
 • Opetusneuvos Seija Rasku, puh. 02953 30270
 • Ylijohtaja Mika Tammilehto, puh. 02953 30308

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa: etunimi.sukunimi@minedu.fi

Vuoden 2019 strategiarahoitus

Strategiarahoituksen käytön ehdot

Strategiarahoituksen hakeminen

Ammatillisen koulutuksen järjestäjien toimintakyvyn vahvistaminen

Ammatillisen koulutuksen ydinprosessien osaamisen vahvistaminen

Tietyn alan valtakunnallinen kehittäminen