Ammatillisen koulutuksen strategiarahoitus

Ammatillisen koulutuksen strategiarahoituksen tarkoituksena on tukea ja ohjata ammatillisen koulutuksen järjestäjiä toimintansa kehittämisessä ja uudistamisessa koulutuspoliittisten tavoitteiden mukaisesti. Opetus- ja kulttuuriministeriö myöntää strategiarahoitusta koulutuksen järjestäjien toimittamien hakemusten perusteella. 

Varainhoitovuoden 2021 strategiarahoitus

Vuonna 2021 strategiarahoitusta myönnettiin seuraaviin kohteisiin:

 • opetuksen ja ohjauksen laadun parantaminen
 • oppimisympäristöjen kehittäminen
 • koulutuksen järjestäjien tieto-osaamisen parantaminen
 • koulutuksen järjestäjien yhdistyminen
 • ammattitaitokilpailujen järjestäminen

Päätökset ammatillisen koulutuksen strategiarahoituksen myöntämisestä vuonna 2021

Varainhoitovuoden 2020 strategiarahoitus

Vuonna 2020 strategiarahoitusta myönnettiin seuraaviin kohteisiin:

 • opetuksen ja ohjauksen laadun parantaminen
 • oppimisympäristöjen kehittäminen
 • koulutuksen järjestäjien tieto-osaamisen parantaminen
 • koulutuksen järjestäjien yhdistyminen
 • ammattitaitokilpailujen järjestäminen

Päätökset ammatillisen koulutuksen strategiarahoituksen myöntämisestä vuonna 2020

Varainhoitovuoden 2019 strategiarahoitus

Vuonna 2019 strategiarahoitusta myönnettiin seuraaviin kehittämiskokonaisuuksiin:

 • ammatillisen koulutuksen järjestäjien toimintakyvyn vahvistaminen
 • ammatillisen koulutuksen ydinprosesseihin liittyvän osaamisen varmistaminen: HOKS-prosessi ja koulutus- ja oppisopimuksen palveluprosessin osaamisen kehittäminen
 • tietyn toimialan ammatillisen koulutuksen valtakunnallinen kehittäminen: lentokoneasennus
 • ammattitaitokilpailujen järjestäminen

Päätökset ammatillisen koulutuksen strategiarahoituksen myöntämisestä vuonna 2019

Opetus- ja kulttuuriministeriö järjesti kaksi saman sisältöistä webinaaria myönnetystä strategiarahoituksesta:

Ydinprosesseihin liittyvän osaamisen varmistamiseksi on hyödynnettävissä Parasta-ohjelmien materiaaleja, koulutuksia ja muuta tukea:

 • Koontisivut
 • Materiaalit, koulutukset ja toimintamallit sekä Parasta kehittämiskokonaisuuden alueelliset yhteyshenkilöt löytyvät kootusti: http://bit.ly/koontisivu_strategiarahoituksen_valineet
 • Tilattavat testit
 • Parasta Palvelua –ohjelman kehittämät materiaalit osaamiskartoitusten toteuttamiseen (välineet osaamisen ja kriittisten pisteiden kartoittamiseen) voi tilata: http://bit.ly/strategiarahoitus_tilaus
 • Parasta Osaamista -ohjelman kehittämät testikysymykset osaamiskartoitusten toteuttamiseen (HOKS-osaaminen): http://bit.ly/HOKS_kysymykset
 • Palaute ja kysymykset
 • Materiaaleihin ja välineisiin liittyviä kysymyksiä voi jättää seuraavaan Parasta Palvelua -koordinaation sähköpostiosoitteeseen: [email protected]
 • Tietopankit, verkkosivut
 • Parasta osaamista–kehittämishankkeen nettisivut: http://blogit.jao.fi/parasta_osaamista/
 • Parasta Palvelua Työelämässä oppimisen tietopankki https://trello.com/b/wsHJryxf/ty%C3%B6el%C3%A4m%C3%A4ss%C3%A4-oppiminen-tietopankki
 • Tilaisuudet
 • Parasta ohjelmat johtamisen tukena -tilaisuuden (2.4.2019) diaesitys
 • Parasta-ohjelmien järjesti avoimet verkkoinfot, jotka suunnattiin erityisesti niille Parasta kehittämisohjelman verkostokumppaneille, jotka eivät ole vielä olleet mukana toiminnassa:
 • 16.4.2019 osaamiskartoitukset
 • 17.4.2019 kriittisten pisteiden kartoitukset
 • esitysmateriaalit ja tallenteet  http://bit.ly/2Gmfvxp
 • vastaavia verkkoinfoja voidaan järjestää tarpeen mukaan myöhemmin. Toiveita voi esittää viestimällä [email protected]
 • Parasta-ohjelmat tarjoavat koulutuksen järjestäjille mahdollisuuden suunnitella yhdessä osaamiskartoitusten tulosten arviointia ja jatkotoimenpiteitä. Tätä varten järjestetään kaksi alueellista iltapäivää:
 • 4.6. Oulussa
 • 11.6. Keravalla
 • Parasta Palvelua kehittämisohjelma järjestää kaikille koulutuksen järjestäjille avoimet verkko-infot. Valmiita välineitä ja hyviä käytäntöjä työelämässä oppimisen ydinprosessin kehittämiseen. Valitse sopivin päivä ja tule mukaan. Tilaisuudet verkossa (korvaa johdon iltapäivät 4 ja 5.9 Seinäjoella ja Helsingissä):
 • 4.9 klo 9-10.30 koulutus- ja oppisopimusosaamisen varmistaminen: esitysmateriaali ja tallenne
 • 5.9 klo 9-10.30 palveluprosessin rakentaminen: esitysmateriaali ja tallenne
 • Hyödynnä muutkin Parasta kehittämisohjelmien tarjoamat tilaisuudet

Opetus- ja kulttuuriministeriö on syyskuussa 2020 tehdyillä päätöksillä jatkanut vuoden 2019 strategiarahoituksen käyttöaikaa on 30.6.2021 saakka, ellei käyttöaika ole tätä ennen päättynyt muusta syystä. 

Strategiarahoituksen käytöstä annetun selvityksen toimittamisen määräaikaa on jatkettu siten, että selvitys on toimitettava viimeistään 31.8.2021 mennessä. Käyttöajan ja selvityksen toimittamisen määräajan jatkaminen on ollut perusteltua koronavirustilanteen vuoksi.

Selvitys annetaan ministeriön valtionavustusten standardilomakkeella sekä täydentävällä Webropol -lomakkeella: 
https://link.webropolsurveys.com/S/F21B9E0309967DF5

Webropol-lomakkeen sisältö (Word) 

Webinaari vuoden 2019 strategiarahoituksen loppuraportoinnista:

Varainhoitovuoden 2018 strategiarahoitus

Vuonna 2018 strategiarahoituksella tuettiin erityisesti:

 • ammatillisen koulutuksen reformin toimeenpanoa
 • koulutuksen järjestäjärakenteen uudistamiseen liittyviä fuusioita
 • ammatillisen huippuosaamisen kehittämistä tukevien sekä ammatillisen koulutuksen vetovoimaa ja arvostusta vahvistavien ammattitaitokilpailujen ja muiden kilpailujen järjestämistä.

Päätökset ammatillisen koulutuksen strategiarahoituksen myöntämisestä vuonna 2018

Vuonna 2018 strategirahoitusta saaneiden koulutuksen järjestäjien kehittämistoiminnan toteutus- ja taloussuunnitelmien toimittamista varten laadittu lomakepohja (word)

Strategiarahoituspäätösten yhteistyövelvoitteet

Vuoden 2018 strategiarahoituksen käytön selvitys annetaan 31.3.2021 mennessä. Selvitys annetaan ministeriön valtionavustusten standardilomakkeella sekä täydentävällä liitteellä toimittamalla selvitys ministeriön kirjaamoon.

Webinaari vuoden 2018 strategiarahoituksen loppuraportoinnista:

Urheilijoiden ammatillisen koulutuksen strategiarahoituksen selvitys

Ohjeistus ammatillisen koulutuksen strategiarahoituksen käytön selvityksestä (VN/3088/2020)

Urheilijoiden ammatillisen koulutuksen kehittämiseen myönnetyn strategiarahoituksen käytön selvitystä varten koulutuksen järjestäjän tulee toimittaa pyydetyt tiedot sähköisellä lomakkeella osoitteessa: https://link.webropolsurveys.com/S/67831ECCF53D0BAC

Lisäksi koulutuksen järjestäjän tulee toimittaa sähköisen lomakkeen sisältöä vastaavat tiedot allekirjoitettuna ja päivättynä asiakirjana opetus- ja kulttuuriministeriön kirjaamoon sähköpostitse osoitteeseen [email protected]

Selvitykset tulee toimittaa sekä sähköisesti että kirjallisesti viimeistään 31.3.2020.

 

Lisätietoja

 • Ylitarkastaja Tarja Koskimäki (Uusimaa), puh. 02953 30166
 • Opetusneuvos Jukka Lehtinen (Kanta-Häme, Päijät-Häme, Pirkanmaa, Varsinais-Suomi ja Satakunta, lentokoneasennuskoulutuksen kehittäminen), puh. 02953 30183
 • Opetusneuvos Anne Mårtensson (Kymenlaakso, Etelä-Karjala, Etelä-Savo, Pohjois-Savo ja Pohjois-Karjala), puh. 02953 30104
 • Opetusneuvos Mari Pastila-Eklund (Etelä-Pohjanmaa, Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa ja Keski-Suomi, ammatillisen koulutuksen ydinprosesseihin liittyvän osaamisen varmistaminen), puh. 02953 30249
 • Opetusneuvos Tiina Polo (Pohjois-Pohjanmaa, Kainuu ja Lappi), puh. 02953 30022

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa: [email protected]