Toimiluvan myöntäminen OKM/2020/36

« Valtioneuvoston yleisistunto 20.5.2020 13.00

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Perusopetuslain 46 §:ssä tarkoitetun opetuksen järjestämistä koskevan luvan myöntäminen rekisteröidylle yhteisölle

Ministeri
Li Andersson
Esittelijä
Annika Bussman, Opetusneuvos p.+35 8295330407
Asia
Ehdotetaan hyväksyttäväksi Rovalan Setlementti ry:n hakemus järjestää perusopetusta 100:lle oppivelvollisuusiän ylittäneelle opiskelijalle Rovaniemellä 1.8.2020 alkaen.
Esitys
Valtioneuvosto hyväksyy Rovalan Setlementti ry:n perusopetuslain 7 §:ssä tarkoitetun opetuksen järjestämistä koskevan lupahakemuksen liitteiden 1 ja 2 mukaisesti
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen