Valtioneuvoston asetus OKM/2020/37

« Valtioneuvoston yleisistunto 20.5.2020 13.00

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Valtioneuvoston asetus ammatteja koskevan sääntelyn hyväksymistä edeltävästä suhteellisuusarvioinnista

Ministeri
Hanna Kosonen
Esittelijä
Katariina Simonen, Hallitusneuvos p.+35 8295330273
Asia
Valtioneuvoston asetuksella pannaan täytäntöön uuden ammatteja koskevan sääntelyn hyväksymistä edeltävästä suhteellisuusarvioinnista 28 päivänä kesäkuuta 2018 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2018/958. Valtioneuvoston asetuksella luodaan yhtenäinen oikeudellinen kehys suhteellisuusarvioinneille, jotka viranomainen tekee säänneltyjä ammatteja koskevaa uutta tai muutettua sääntelyä valmistellessaan.
Esitys
Valtioneuvosto antaa asetuksen ammatteja koskevan sääntelyn hyväksymistä edeltävästä suhteellisuusarvioinnista
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen