Toimiluvan myöntäminen OKM/2019/51

« Valtioneuvoston yleisistunto 24.10.2019 13.00

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Ammattikorkeakoulun toimilupa

Ministeri
Hanna Kosonen
Esittelijä
Matti Sillanmäki, Hallitusneuvos p.+35 8295330193
Asia
Lahden ammattikorkeakoulu Oy ja Saimaan ammattikorkeakoulu Oy ovat hakeneet ammattikorkeakoulun toimilupaa Lab-ammattikorkeakoulu Oy:lle 1.1.2020 lukien. Lab-ammattikorkeakoulu Oy muodostuu 1.1.2020, kun Saimaan ammattikorkeakoulu Oy sulautuu osakeyhtiölain (624/2006) 16 luvun mukaisessa absorptiosulautumisessa Lahden ammattikorkeakoulu Oy:öön. Sulautumisesta on päätetty ammattikorkeakouluissa heinäkuussa 2019. Lahden ammattikorkeakoulu Oy ja Saimaan ammattikorkeakoulu Oy ovat hakeneet niille myönnettyjen toimilupien peruuttamista 1.1.2020 lukien edellyttäen, että Lab-ammattikorkeakoulu Oy:lle myönnetään toimilupa.
Esitys
Valtioneuvosto myöntää ammattikorkeakoulun toimiluvan Lab-ammattikorkeakoulu Oy:lle liitteen 2 mukaisesti ja peruuttaa Lahden ammattikorkeakoulu Oy:n ja Saimaan ammattikorkeakoulu Oy:n toimiluvat liitteen 3 ja 4 mukaisesti
Vaikutukset
TALOUDELLISET: Toimilupapäätöksestä ei aiheudu kokonaistaloudellisia vaikutuksia valtiolle. ORGANISATORISET: Nykyiset Lahden ammattikorkeakoulu ja Saimaan ammattikorkeakoulu yhdistyvät Lab-ammattikorkeakouluksi, jolloin ammattikorkeakoulujen määrä vähenee 22:een. Fuusioituvien ammattikorkeakoulujen nykyinen toiminta jatkuu uudessa ammattikorkeakoulussa ja toimipisteiden määrä säilyy samana. Korkeakoulujen voimavarojen yhdistäminen mahdollistaa palvelujen yhtenäistämisen ja päällekkäisyyksien karsimisen ja tuo resursseja opetukseen ja tutkimukseen.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen