Virkavapauden myöntäminen OKM/2019/60

« Valtioneuvoston yleisistunto 24.10.2019 13.00

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Virkavapauden myöntäminen opetus- ja kulttuuriministeriön johtajalle

Ministeri
Li Andersson
Esittelijä
Rami Sampalahti, Hallitusneuvos p.+35 8295330190
Asia
Johtaja Kirsi Lindroos on pyytänyt virkavapautta opetus- ja kulttuuriministeriön johtajan virasta 1.11.2019–31.10.2020 väliseksi ajaksi hoitaakseen kansallisen asiantuntijan tehtävää Euroopan unionin komission naapuruus- ja laajentumispääosastolla. Opetus- ja kulttuuriministeriö on aiemmin 4.10.2017 tekemällään päätöksellä myöntänyt Lindroosille palkatonta virkavapautta kansallisen asiantuntijan tehtävän hoitamiseksi Euroopan unionin komission naapuruus- ja laajentumispääosastolla 1.11.2017–31.10.2019 väliseksi ajaksi.
Esitys
Valtioneuvosto myöntää Kirsi Lindroosille palkatonta virkavapautta opetus- ja kulttuuriministeriön johtajan virasta 1.11.2019–31.10.2020 väliseksi ajaksi
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen