Korkeakoulutuksen saavutettavuus­suunnitelmatyö

Opetus- ja kulttuuriministeriö valmistelee hallitusohjelman mukaista korkea­koulutuksen saavutettavuus­suunnitelmaa. Työssä hyödynnetään laajasti eri sidosryhmien asiantuntemusta ja tutkimuksiin pohjautuvaa tietoa. Selvitystyössä tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumista korkeakoulutuksessa tarkastellaan perhetaustan, sukupuolen, asuinpaikan ja alueiden, kielen sekä korkeakoulutuksessa aliedustettujen ryhmien näkökulmista.

Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumisen esteitä ja ongelmia korkeakoulutuksessa sekä niiden ratkaisumahdollisuuksia tarkastellaan kohdennetusti maahanmuuttajien ja ulkomaalaistaustaisten henkilöiden, erilaisten oppijoiden, toimintarajoitteisten henkilöiden, romanien, saamelaisten sekä seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen osalta.

Selvityshenkilö koostaa tilannekuvan ja valmistelee sen pohjalta esitykset saavutettavuuden edistämisen linjauksiksi ja toimenpiteiksi. Selvityshenkilönä toimii erityisasiantuntija, dosentti Tapio Kosunen. Hänen tukenaan toimii ohjausryhmä puheenjohtajanaan professori Laura Kolbe sekä tutkijoista koostuva tiedepaneeli.

Saavutettavuussuunnitelmatyön linjauksia sisällytetään mahdollisuuksien mukaan hallituksen koulutuspoliittiseen selontekoon. Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden lisäämiseen korkeakoulutuksessa liittyvistä kehittämisesityksistä keskustellaan korkeakoulujen kanssa tavoitteena, että ne ottavat esitykset huomioon toiminnassaan ja tulevissa saavutettavuussuunnitelmissaan.

Ohjausryhmän, tiedepaneelin ja selvityshenkilön toimikausi päättyy 31.7.2021.

Webinaareja sidosryhmille

Opetus- ja kulttuuriministeriö on järjestänyt kaksi webinaaria sidosryhmille sekä kaikille korkeakoulutuksen saavutettavuudesta ja sen kehittämisestä kiinnostuneille. Webinaarien aineistot on kerätty tälle sivulle.

Lisätietoja

Tapio Kosunen, erityisasiantuntija 
opetus- ja kulttuuriministeriö, Kansliapäällikkö esikuntineen 0295330440  


Katri Tervaspalo, opetusneuvos 
opetus- ja kulttuuriministeriö, Korkeakoulu- ja tiedepolitiikan osasto ( KTPO ), Korkeakoulupolitiikan vastuualue ( KOVA ) 0295330084  


Ilmari Hyvönen, opetusneuvos 
opetus- ja kulttuuriministeriö, Korkeakoulu- ja tiedepolitiikan osasto ( KTPO ), Korkeakoulupolitiikan vastuualue ( KOVA ) 0295330117