Korkeakoulutuksen ja tutkimuksen visio 2030

Yhteistyössä korkeakouluyhteisön ja sidosryhmien kanssa työstetty korkeakoulutuksen ja tutkimuksen visio julkaistiin syksyllä 2017. Vision toimeenpanon tueksi on laadittu tiekartta ja sitä tukevat kehittämisohjelmat.

Huom! Hanke on päättynyt, eikä tämän sivun sisältöä päivitetä enää.

Korkeakoulutus ja tutkimus 2030 -visiotyön tarpeeseen vaikuttavat globaalit ja kansalliset, osin paikallisetkin, kehityskulut.

Vision teemoja on valmisteltu yhdessä opetus- ja kulttuuriministeriön, korkeakoulujen johdon, henkilöstön ja opiskelijoiden sekä tutkimuslaitosten ja sidosryhmien kanssa. Visiolinjauksia on tuotettu, arvioitu ja jatkojalostettu teemaseminaareissa, työpajoissa ja verkkoaivoriihissä, joihin kutsuttiin osallistumaan erityisesti korkeakoulujen henkilöstö, opiskelijat sekä keskeiset sidosryhmät.

>> Yhteenveto visiovalmistelun työpajoista (Demos Helsinki)

 

Tarvitsemme enemmän korkeakoulutettuja osaajia ja uudenlaista osaamista. Tarvitsemme yhdessä tekemisen kulttuuria ja siitä kumpuavaa osaamisen edelläkävijyyttä.

Ehdotus Suomelle: Suomi100+

Työn tuloksena on määritelty yhteinen tulevaisuuden tahtotila laadukkaammasta, vaikuttavammasta ja kansainvälisemmästä suomalaisesta korkeakoulu- ja tutkimusjärjestelmästä vuoteen 2030 mennessä. Työn tukena on toiminut parlamentaarinen seurantaryhmä.

 

Vision jatkotoimenpiteet ja tiekartta

Vision toimeenpanon tukeva tiekartta valmistellaan yhteistyössä korkeakoulujen ja sidosryhmien kanssa. Opetus- ja kulttuuriministeriö on asettanut vision toimeenpanon käynnistämiseksi ja tiekartan laatimiseksi toimeenpanoa koordinoivan johtoryhmän sekä viisi temaattista valmisteluryhmää. Vision toimeenpanolle on myös asetettu parlamentaarinen seurantaryhmä.

Vision tiekarttaa valmistelee viisi ryhmää, joiden teemat on johdettu vision tavoitteista:

  1. Mahdollistava ohjaus, resurssit ja rakenteet
  2. Avoimuus, joustavuus ja jatkuva oppiminen
  3. Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta
  4. Digitalisaatio ja tekoäly korkeakoulujen muutoksen tukena
  5. Hyvinvoivat korkeakouluyhteisöt.

Ryhmissä on jäseniä ministeriöstä, korkeakoulujen henkilöstöstä, opiskelijajärjestöistä ja muista sidosryhmistä.

>> Temaattisten valmisteluryhmien laatimat raportit

Lisätietoja

Ulla Mäkeläinen, opetusneuvos 
opetus- ja kulttuuriministeriö, Korkeakoulu- ja tiedepolitiikan osasto ( KTPO ), Strategisen ohjauksen vastuualue (STO) 0295330223  


Tapio Kosunen, erityisasiantuntija 
opetus- ja kulttuuriministeriö, Kansliapäällikkö esikuntineen 0295330440