Korkeakoulujen lukuvuosimaksujen käyttöönoton seuranta- ja arviointityöryhmä

OKM004:00/2017 Toimielin

Hankkeen perustiedot Käynnissä

Hankenumero OKM004:00/2017

Asettaja opetus- ja kulttuuriministeriö

Toimikausi/aikataulu 22.3.2017 – 31.12.2021

Asettamispäivä 22.3.2017

Toimielimen tyyppi Työryhmä

Yhteyshenkilö
Laura Hansen, Hallitusneuvos
[email protected]

Yhteyshenkilö
Maija Innola, Opetusneuvos
[email protected]

Tavoitteet ja tuotokset

Työryhmän tehtävänä on:

1) seurata ja arvioida lukuvuosimaksujen käyttöönoton vaikutuksia korkeakoulujen kansainvälistymiseen ja opiskelijavirtoihin,

2) kerätä tietoa korkeakoulujen apurahakäytännöistä ja seurata eri apurahakäytäntöjen toimivuutta ja vaikuttavuutta, sekä

3) raportoida lukuvuosimaksujen käyttöönotosta sekä apurahakäytännöistä säännöllisesti opetus- ja kulttuuriministeriölle. Väliraportti lukuvuosimaksujen vaikutuksista käyttöönottovaiheessa tulee laatia 30.9.2018 mennessä. Väliraportissa tulee arvioida myös hakemuksen käsittelymaksun poistamisen vaikutuksia.

Työryhmä voi tarvittaessa tehdä ehdotuksia lukuvuosimaksuihin liittyvän lainsäädännön ja käytännön kehittämiseksi.

Työryhmän tulee tehdä opetus- ja kulttuuriministeriölle esitys seuranta- ja arviointisuunnitelmaksi 31.5.2017 mennessä.

Lisää aiheesta