Jokaiselle lapselle ja nuorelle harrastus
Valtakunnallinen koululaiskysely käynnistyy

Opetus- ja kulttuuriministeriö 15.2.2017 9.32
Tiedote
Kuva: Kari Ylitalo

Opetus- ja kulttuuriministeriö käynnistää järjestyksessä toisen valtakunnallinen koululaiskyselyn lasten ja nuorten harrastustoiveista koulupäivän yhteydessä. Ensimmäinen kysely järjestettiin talvella 2016. Kyselyyn vastasi tuolloin runsas viidennes peruskoululaisista. Koulukohtaisten harrastustoiveiden mukaisesti ministeriö on avustanut tuhansien harrastetuntien perustamista koulupäivän yhteyteen.

Toisen kyselyn ja samaan aikaan käynnistyvän avustushaun tarkoituksena perustaa lisää taiteen ja kulttuurin harrastuksia koululaisten toiveiden pohjalta. Kyselyllä halutaan myös selvittää, miksi lapsi tai nuori ei ole löytänyt mieluisaa harrastusta.

Vuosi sitten yli puolelle miljoonalle koululaiselle suunnattu kysely oli laajin tähän mennessä toteutettu kartoitus oppilaiden harrastamisesta. Poikkeuksellisen laajaan kyselyyn vastasi peräti 118 160 koululaista 230 kunnasta ja 1 107 koulusta.

- Jokaisella lapsella ja nuorella tulee olla mahdollisuus ainakin yhteen mieluisaan harrastukseen. Olen asettanut opetus- ja kulttuuriministeriössä työryhmän, jonka tehtävänä on koota ehdotuksia, miten tämä mahdollisuus saataisiin toteutumaan kaikkialla Suomessa. Käynnistyvä kysely harrastuksista toimii hyvänä työkaluna tavoitteen edistämiseksi: kysymme lapsilta ja nuorilta suoraan, miksi heillä ei ole mieluisaa harrastusta, sanoo opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen.

Toisen koululaiskyselyn uutuutena on, että kukin koulu saa omat tulokset heti vastaamisen jälkeen. Valtakunnalliset tulokset julkaistaan huhtikuun alussa.

Koululaisten toiveet huomioidaan avustusten jaossa

Samalla käynnistyy hallituksen kärkihankkeeseen liittyvä avustushaku Taiteen ja kulttuurin saavutettavuuden parantaminen lapsille ja nuorille. Hakuaika on 15.2.-17.3.2017. Opetus- ja kulttuuriministeriö käyttää avustuksiin 1,9 miljoonaa euroa.

Hallituksen kärkihanketta Parannetaan taiteen ja kulttuurin saavutettavuutta toteuttavan valtionavustuksella tuetaan harrastetuntien järjestämistä koululaisten toiveiden mukaisesti koulupäivän yhteydessä sekä lasten ja nuorten omatoimista harrastamista koulujen tiloissa.

Tavoitteena on vahvistaa lasten ja nuorten luovuutta, kulttuurikompetenssia sekä lisätä tietoja ja taitoja taiteesta ja kulttuuriperinnöstä. Tavoitteena on vahvistaa koulun toimintakulttuuria, joka tukee lasten harrastamista ja jossa koulun tilat ovat iltapäivisin (kello 12-16) monipuolisessa koululaisten harrastuskäytössä.

Avustuksilla vähennetään lasten ja nuorten turvattomuutta, yksinäisyyttä ja tekemisen puutetta iltapäivisin koulupäivän jälkeen sekä edistetään maahanmuuttajalasten ja -nuorten kotoutumista.  Harrastetunnit täydentävät ja tukevat koulun taide- ja kulttuurikasvatusta sekä laajentavat ja monipuolistavat perusopetuksen oppimisympäristöjä.

Lisätietoa avustuksesta:

Lisätietoja:

  • neuvotteleva virkamies Iina Berden, [email protected], p. 0295 3 30069
  • erityisavustaja Heikki Kuutti Uusitalo, p. 050 302 8246

Lisäys 8.3.2017: Avustuksen hakuaikaa jatkettu 31.3.2017 saakka

Kulttuuri Kärkihankkeet Sanni Grahn-Laasonen