Ungdomsorganisationer får över 18 miljoner för sin verksamhet

Undervisnings- och kulturministeriet 4.3.2019 11.12
Pressmeddelande
Bild: Hanna Suomi / Uudenmaan partiopiiri

Minister Sampo Terho har beviljat totalt 18 071 500 euro till riksomfattande organisationer inom ungdomsområdet för verksamheten. 96 organisationer fick understöd. Understöden beviljas ur Veikkaus avkastning.

- Organisationer inom ungdomsområdet utgör ramarna för ungas medborgarverksamhet och hobbyer. Ungdomsverksamheten ökar samhörigheten och förbygger utslagning bland unga. Samhället behöver också ungdomsorganisationer för att förnya sig. Organisationerna är värdefulla aktörer på ungdomsarbetsfältet vid sidan av kommunerna och församlingarna, säger minister Sampo Terho, som svarar för ungdomsärenden.

Understöden som beviljas till organisationerna beroende på prövning och beviljas på basis av ungdomslagen och statsrådets förordning. Enligt ungdomslagen beaktar man vid prövningen av beloppet organisationens ekonomi samt hur rikstäckande organisationens verksamhet är, kvaliteten, omfattningen och samhälleliga verkningar. Verksamheten som understöds ska vara allmännyttig.

De största understöden gick till Finlands Scouter (1 455 000 euro), Suomen Nuorisoseurat ry (1 121 000 euro), Ungdomsforskningssällskapet rf (1 060 000 euro) och Nuori kirkko ry (1 050 000 euro). Nya organisationer som fick understöd var bl.a. Finlands Jägarförbund, som fick 115 000 euro för sin verksamhet. Jämfört med förra årets nivå höjdet bidraget till bl.a. följande aktörer: Suomen Opiskelija-Allianssi – OSKU ry, Beväringsförbundet  samt Finlands Parkour.

228 500 euro delades inte ut, eftersom understödsnivån sjönk för vissa organisationer. Bland dessa fanns bl.a. politiska ungdoms- och studerandeorganisationer. De medel som inte delades ut ska riktas till verksamhet som stöder ungas företagsamhets-, ekonomiska och arbetslivsfärdigheter samt till kompetenscenter inom ungdomsområdet. Kompetenscentren syfte är bl.a. att utveckla det uppsökande ungdomsarbetet, stärka ungdomsgarantin och stöda rådgivningstjänster för unga.

-Helhetssumman till politiska ungdoms- och studerandeorganisationer har gradvis stigit under åren och stöden har vuxit sig stora oberoende av hur organisationernas medlemsantal har utvecklats. Då omfattningen och den samhälleliga verkningsfullheten i de politiska ungdoms- och studerandeorganisationerna utvärderades såg jag utvecklingen av organisationernas medlemsantal som en viktig indikator. Antalet har, med några få undantag, sjunkit dramatiskt. Då anslag delas ut är det är viktigt att man överväger vad man borde satsa på för att på ett effektivare sätt förebyggas ungas utslagning, vilket är en av Finlands största utmaningar, sade minister Terho.

Anslaget är avsett att användas som allmänna understöd för organisationernas allmänna verksamhet, men organisationerna kan också  rikta en del av anslaget till verksamhet inom regionala och lokala medlemsorganisationer. Understöd till enbart regionalt och lokalt ungdomsarbete och till ungdomsorganisationsverksamhet svarar bl.a. kommunerna och regionalförvaltningsverken för.

Beviljade understöd 

 Upplysningar: 
- specialmedarbetare Toni Kokko, tfn 02953 30113
- specialplanerare Mikko Cortés Téllez, tn 02953 30080