Valtakunnalliset nuorisoalan järjestöt

Opetus- ja kulttuuriministeriö rahoittaa osan valtakunnallisten nuorisoalan järjestöjen menoista myöntämällä niille vuosittain harkinnanvaraisia yleisavustuksia.

Valtakunnalliset nuorisoalan järjestöt ovat:

  • nuorisojärjestöt
  • nuorisotoimintaa edistävät järjestöt
  • nuorisotyötä tekevät järjestöt
  • nuorisotyön palvelujärjestöt

Valtakunnalliset nuorisoalan järjestöt toteuttavat nuorisolain tarkoitusta ja lähtökohtia koko maassa.  Nuorisoalan järjestöjen avustuskelpoisuudesta ja avustuksenjaosta säädetään sekä nuorisolaissa (1285/2016) että valtioneuvoston asetuksessa nuorisotyöstä ja –politiikasta (211/2017). Järjestöjä arvioidaan niiden suunnitellun ja toteutuneet toiminnan pohjalta. Arviointiperusteita ovat valtakunnallisuus, laatu, laajuus, yhteiskunnallinen vaikuttavuus ja taloudenhoito. Valtioneuvoston nimeämä arviointi- ja avustustoimikunta tekee nuorisolain mukaisesti esityksen sekä järjestöjen avustuskelpoisuudesta että rahanjaosta ministeriölle.

Lisätietoa valtionapukelpoisuuden hakemisesta: https://minedu.fi/-/valtakunnallisten-nuorisoalan-jarjestojen-valtionapukelpoisuushaku

 

 

Lisätietoja

Mikko Cortés Téllez, erikoissuunnittelija 
opetus- ja kulttuuriministeriö, Nuoriso- ja liikuntapolitiikan osasto (NUOLI), Nuorisotyön ja politiikan vastuualue (NV) 0295330080  


Viivi Pekkonen, erityisasiantuntija 
opetus- ja kulttuuriministeriö, Nuoriso- ja liikuntapolitiikan osasto (NUOLI), Nuorisotyön ja politiikan vastuualue (NV) 0295330192  


Emma Taipale, neuvotteleva virkamies 
opetus- ja kulttuuriministeriö, Nuoriso- ja liikuntapolitiikan osasto (NUOLI), Nuorisotyön ja politiikan vastuualue (NV) 0295330196