Hyppää sisältöön

Opintotuen tarveharkintaan muutoksia

Opetus- ja kulttuuriministeriö 15.11.2018 13.38
Tiedote

Hallitus esittää, että vanhempien tulojen vaikutuksesta opintorahan perusmäärään ja asumislisään luovutaan, kun opiskelija on alle 18-vuotias ja asuu muualla kuin vanhempansa luona. Myöskään apurahoja ei enää otettaisi huomioon tulona opintotuessa.

Esityksen mukaan apurahoja ei enää otettaisi nykyiseen tapaan huomioon tulona opintotuessa, mikä lieventää opintotuen tarveharkintaa ja vähentää siihen liittyvää toimeenpanotyötä Kelassa.

- Nykyisin toimeentulon turvaamiseksi tarkoitetut apurahat voivat pienentää opiskelijan opintotukea. Tämä säännös on koettu epäoikeudenmukaiseksi, koska apuraha on saatu kannustimena, sanoo opintotuesta vastaava eurooppa-, kulttuuri- ja urheiluministeri Sampo Terho.

- Urheiluministerinä iloitsen, että tällä parannetaan nuorten apurahaa saavien urheilijoiden taloudellista toimeentuloa, koska jatkossa veroton urheilija-apuraha ei pienennä opintotukea. Tällä vahvistetaan urheilijoiden kaksoisuramahdollisuuksia ja siviiliuran rakentumista harjoittelun ohella.

Hallituksen esityksen myötä alle 18-vuotiaat itsenäisesti asuvat voisivat saada opintorahan perusmäärän (101,74 €/kk) tarveharkinnattomasti sekä oikeuden lainatakaukseen, mikä mahdollistaisi myös asumistuen saamisen. Opintorahaa voitaisiin edelleen korottaa vanhempien pienten tulojen perusteella.

- Esitys on parantaa erityisesti 17-vuotiaan itsenäisesti asuvan opiskelijan taloudellisia edellytyksiä opiskeluun. Muutos edistää nuorten toimeentuloa, joiden on pakko asua opintojen vuoksi muulla paikkakunnalla kuin vanhemmat asuvat, sanoo ministeri Sampo Terho.

- 17-vuotiaat ovat koulutukseen kannustamisen ytimessä, joten opintorahan tarveharkintaisuuden vähentäminen on perusteltua. Näin mielekkäisiin toisen asteen opintoihin hakeutuminen ei olisi kiinni perheen vuokranmaksukyvystä tai muusta taloudellisesta tilanteesta. Esitys tukee nuorten mahdollisuuksia muuttaa koulutuksen perässä, sanoo Terho.

Samalla luovutaan vanhempien vaikutuksesta asumislisään, kun kyse alle 18-vuotiaista asuntolassa, ulkomailla tai Ahvenanmaalla asumislisää saavista opiskelijoista. Nämä opiskelijat saavat leikkaamatonta asumislisää asuntolassa 88,87 euroa kuukaudessa ja ulkomailla tai Ahvenanmaalla 210 euroa kuukaudessa.

Esitys liittyy valtion vuoden 2019 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä. Opintotuen tulokäsitteen on tarkoitus muuttua 1.1.2019 ja alle 18-vuotiaiden opintotuen tarveharkinnan lieventyä 1.8.2019.

Lisätietoja:
- neuvotteleva virkamies Virpi Hiltunen, p. 02953 30110
- erityisavustaja Toni Ahva (ministerin haastattelupyynnöt), p. 02953 30340

Muualla verkossa

Hallituksen esitykset ja muut OKM:n asiat valtioneuvostossa 

Opintotuki Sampo Terho