Hyppää sisältöön

Erityisavustus liikunnan kehittämishankkeisiin

Liikuntalain (390/2015) 14 §:n mukaan valtion talousarvioon otetaan vuosittain määräraha, josta voidaan myöntää avustuksia ja apurahoja liikuntatieteelliseen tutkimus- ja kehitystyöhön, liikuntapaikkarakentamisen tutkimus- ja kehittämishankkeisiin, liikuntatieteellisten yhteisöjen toimintaan, liikunnan tietohuoltoon, koulutukseen, kansainväliseen yhteistyöhön, huippu-urheilun edistämiseen, liikunnan ajankohtaisiin yhteistyö- ja kehittämishankkeisiin.

Avustuksia myönnetään ensisijaisesti valtakunnallisesti merkittäville liikunnan ja urheilun kehittämishankkeille, joihin ei voida käyttää opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämiä muita avustusmäärärahoja.

Avustukset on tarkoitettu järjestöille ja yhteisöille, joiden tulee olla oikeustoimikelpoisia. Avustusta ei voida myöntää yksityishenkilöille tai työryhmille

Avustukset myönnetään erityisavustuksina.

Avustuksia ei myönnetä hankkeille, jotka ovat järjestön normaalia toimintaa ja voidaan kattaa yleisavustuksella,

Avustusten hakuaika on ympäri vuoden. Avustuspäätökset pyritään tekemään kolme kertaa vuodessa. Viimeiset päätökset tehdään maksatussyistä viimeistään joulukuun puolessa välissä.  Hakemusten käsittelyaika on noin 3-5 kuukautta.

Avustuksiin sovelletaan valtionavustuslakia 688/2001.

 

Liikunta

Lisätietoja

johtaja Tiina Kivisaari
puh. 0295 3 30178
[email protected]

kulttuuriasiainneuvos Satu Heikkinen
puh. 0295 3 30102
[email protected]

kulttuuriasiainneuvos Heidi Sulander
puh. 0295 330 041
[email protected]

ylitarkastaja Hannu Tolonen
puh.0295 3 30314
[email protected]

ylitarkastaja Samuli Rasila
puh. 0295 3 30057
[email protected]

ylitarkastaja Sari Virta
puh. 0295 330 377
sari.virta@minedu.fi

kulttuuriasiainneuvos Päivi Aalto-Nevalainen
puh. 0295 3 30054
[email protected]

rakennusneuvos Erja Metsäranta
puh.0295 3 30037
[email protected]

hallinnollinen avustaja Päivi Wathen
puh. 0295 3 30072
[email protected]

hallinnollinen avustaja Helena Silvennoinen
puh.0295 3 30290
[email protected]

Katso myös opetus- ja kulttuuriministeriön opas valtionavustusten hakemisesta, käytöstä ja käytön valvonnasta.