Yleisiä kirjastoja koskevat linjaukset

Lastenkirjastoauto Skidi. Kuva: Helsingin kaupunginkirjasto

Kirjastot takaavat kaikille tasaveroisen pääsyn tietoon ja kulttuuriin. Opetus- ja kulttuuriministeriön tavoitteena on, että kirjastopalvelut ovat koko maan kattavia, monipuolisia lähipalveluja. Niiden aineistot ovat sekä painettuja että sähköisiä.

 

Yleisistä kirjastoista ja niiden toiminnasta sekä toiminnan paikallisesta, alueellisesta ja valtakunnallisesta edistämisestä, kirjastojen yhteistyöstä ja valtionrahoituksesta säädetään lailla yleisistä kirjastoista.

Laki yleisistä kirjastoista astui voimaan 1.1.2017. Lain tavoittena on edistää väestön yhdenvertaisia mahdollisuuksia sivistykseen ja kulttuuriin, edistää tiedon saatavuutta ja käyttöä, lukemiskulttuuria ja monipuolista lukutaitoa, mahdollisuuksia elinikäiseen oppimiseen ja osaamisen kehittämiseen sekä edistää aktiivista kansalaisuutta ja demokratiaa.

Tavoitteen toteuttamisessa lähtökohtina ovat yhteisöllisyys, moniarvoisuus ja monikulttuurisuus.

Säädösten lisäksi kirjastoja koskevia linjauksia ja tavoitteita sisältyy mm. hallitusohjelmaan ja sen toteuttamiseen liittyviin suunnitelmiin.

Muualla verkossa

Lisätietoja

Leena Aaltonen, Kulttuuriasiainneuvos 
OKM, Kulttuuri- ja taidepolitiikan osasto, Taiteen ja kulttuuriperinnön vastuualue 0295330344  


Minna Karvonen, Kulttuuriasiainneuvos 
OKM, Kulttuuri- ja taidepolitiikan osasto, Taiteen ja kulttuuriperinnön vastuualue 0295330142