Kulttuuripolitiikan linjaukset ja kehittäminen

Kulttuuripolitiikan tavoitteita ovat luovuuden, moninaisuuden ja osallisuuden edistäminen.

Kulttuuripolitiikan pitkä ajan kehittämislinjaukset on määritelty vuoteen 2025 ulottuvassa ministeriön kulttuuripolitiikan strategiassa.  Hallitusohjelmassa sovitaan kunkin hallituskauden tavoitteet ja toimet.  Valtion talousarviossa kulttuuripolitiikalle on määritelty vuosittaiset vaikuttavuustavoitteet, joiden pohjalta ministeriö suuntaa toimintaansa ja tukeaan.

 

Kulttuuri hallitusohjelmassa ja sen kärkihankkeissa

Pääministeri Juha Sipilän hallitusohjelma sisältää kärkihankkeen, jolla parannetaan taiteen ja kulttuurin saavutettavuutta.

Kärkihankkeella vahvistetaan erityisesti lasten ja nuorten luovuutta sekä lisätään taiteen perusopetusta ja kulttuuritoimintaa. Myös monilukutaitoa edistetään. Taiteen prosenttiperiaatetta, joka aiemmin on kattanut lähinnä taidehankinnat julkisiin rakennuksiin, laajennetaan taiteen ja kulttuurin tarjoamiseen sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa.

Kulttuuripolitiikan strategia 2025

Opetus- ja kulttuuriministeriön kulttuuripolitiikan strategia ulottuu vuoteen 2025. Siinä kuvataan toimialan toimintaympäristömuutokset sekä määritellään kulttuuripolitiikan kehittämisen tahtotila, tavoitteet ja keskeiset toimenpiteet.

Kulttuuripolitiikan strategiset tavoitealueet ja tavoitteet ovat:

 • Luova työ ja tuotanto
  Taiteellisen ja muun luovan työn tekemisen edellytykset ovat parantuneet ja tuotannon ja jakelun muodot monipuolistuneet
   
 • Osallisuus ja osallistuminen kulttuuriin
  Osallisuus kulttuuriin on lisääntynyt ja eri väestöryhmien erot osallistumisessa ovat kaventuneet
   
 • Kulttuurin perusta ja jatkuvuus
  Kulttuurin perusta on vahva ja elinvoimainen
Taide- ja taiteilijapolitiikan suuntaviivat

Taide- ja taiteilijapolitiikan suuntaviivat

Työryhmä valmistelee ehdotukset toimenpiteistä, jotka parantavat taiteellisen toiminnan edellytyksiä.

Taiteen tulevaisuus

Taiteen ja kulttuurin saavutettavuus

Taiteen ja kulttuurin saavutettavuus

Lasten ja nuorten mahdollisuuksia harrastaa taidetta ja kulttuuria lisätään. Edistetään lasten ja nuorten monilukutaitoja. Taiteen prosenttiperiaatetta sovelletaan myös sosiaali- ja terveydenhuoltoon.

Taiteen ja kulttuurin kärkihanke

Lisätietoja

Esa Pirnes, Kulttuuriasiainneuvos 
opetus- ja kulttuuriministeriö, Kulttuuri- ja taidepolitiikan osasto (KUPO), Strategisen ohjauksen vastuualue 0295330259