Hoppa till innehåll

UKM- och UBS-pressmeddelande
Tidigareläggningen av språkundervisningen framskrider - ansökan om utvecklingsbidrag på 4,3 miljoner euro inleds

Undervisnings- och kulturministeriet
31.1.2018 12.36
Pressmeddelande

Utbildningsstyrelsen har utlyst specialunderstöd för tidigareläggning av språkstudierna för läsåret 2018 - 2019. Detta är andra gången understöd delas ut. Med understödet säkerställs att utvecklingsprojekten inom språkundervisningen som inleddes 2017 kan fortsätta och därtill möjliggörs nya projekt. Totalt kan 4,3 miljoner euro sökas.

Med specialunderstöden tidigareläggs, utvecklas och ökas språkundervisningen i småbarnspedagogiken, förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen. Tidigareläggning innebär att undervisningen i A1- och A2-språken inleds redan i första eller andra klass. Barnens förutsättningar för språkstudier förbättras även i småbarnspedagogiken och förskoleundervisningen till exempel genom språkduschar. Därtill riktas understöd till utvidgandet av språkutbudet och till utvecklingen av personalens fortbildning.

- Med försöken under denna regeringsperiod har 25 000 elever omfattats av tidigarelagd språkundervisning och fått ett nytt slags engagemang och ny motivation för språkstudierna. Kommunerna har också gjort bestående lösningar om att inleda undervisningen i främmande språk redan i första klass. Alla barn bör ha möjlighet att inleda språkstudierna när det är mest engagerande och motiverande och bäst stöder skapandet av inlärningsfärdigheter, säger undervisningsminister Sanni Grahn-Laasonen.

– Det är fint att man vågat gå med i försöken. De bästa pedagogiska lösningarna hittar man genom samarbete. På det här sättet stöder vi utvecklingen av barnens mångsidiga språkkunskaper från småbarnspedagogiken ända till senare studier, säger Utbildningsstyrelsens generaldirektör Olli-Pekka Heinonen.

Språkundervisning som inleds tidigt ger motivering för lärandet och stöder inlärningsfärdigheterna. I Finland inleds språkundervisningen relativt sent i europeisk jämförelse. Före spetsprojektet år 2015 studerade endast ca 7 procent av eleverna A1-språket i första årskursen, även om tidigareläggning har varit möjligt redan från år 1994.
 
Även i undervisnings- och kulturministeriets utredning som behandlade läget i fråga om språkreserven i Finland föreslogs det att man genom försök skulle inleda språkundervisningen redan i första klass. I utredningen som gjordes av professor, biträdande rektor Riitta Pyykkö ingår ett antal åtgärdsförslag, på basis av vilka finländarnas språkkunskaper kan utvecklas så att de motsvarar framtida behov. Utredningen kan läsas här.
 

Modigare språkinlärning genom försök
 
Även nya anordnare av grundläggande utbildning, på områden där tidigarelagd språkundervisning inte ännu erbjudits, sporras nu till försök. Målet är även att utveckla nya pedagogiska modeller för att utnyttja barnens tidiga mottaglighet för språkinlärning. Kommuner, skolor och daghem kan ha gemensamma projekt.
 
Detta är andra gången understöd delas ut. Första gången var år 2017. Då beviljade Utbildningsstyrelsen 3 834 000 euro för 95 olika projekt som genomfördes av anordnare av grundläggande utbildning. Många av dessa söker även fortsatt finansiering i år.

Ansökningsomgången anknyter till försöket som gäller språkundervisningen och som syftar till att stärka den finländska språkreserven. Projektet ingår i Spetsprojekt 1 i regeringens program Den nya grundskolan.
 
Mer information:
Fördelning av statsunderstöd:
undervisningsrådet Yvonne Nummela, Utbildningsstyrelsen, tfn 029 533 1523
undervisningsrådet Anu Halvari, Utbildningsstyrelsen, tfn 029 533 1277
undervisningsrådet Annamari Kajasto, Utbildningsstyrelsen, tfn 029 533 1596
undervisningsrådet Paula Mattila, Utbildningsstyrelsen, tfn 029 533 1144

Spetsprojektet som gäller tidigareläggning av språkundervisningen:
specialmedarbetare Daniel Sazonov, UKM, tfn 045 129 6812
undervisningsrådet Minna Polvinen, undervisnings- och kulturministeriet, tfn 029 533 0262

Ansökningsmeddelande (UBS)
(Ansökningsgrupp A: fortsatt verksamhet, ansökningsgrupp B: nya aktörer)

Den nya grundskolan-spetsprojektet

Allmänbildande utbildning Sanni Grahn-Laasonen Småbarnspedagogik Spetsprojekt Utbildning