Hyppää sisältöön

6700 perhettä maksuttoman varhaiskasvatuksen piiriin
Varhaiskasvatuksen maksut laskevat

Opetus- ja kulttuuriministeriö
19.9.2017 11.44
Tiedote

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut alenevat tammikuusta 2018 alkaen. Hallitus antoi 19.9. eduskunnalle esityksen varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain muuttamisesta. Pieni- ja keskituloisen perheen maksut alenevat, ja jatkossa toisen lapsen sisaralennus on 50 prosenttia nykyisen kymmenen sijaan.

Asiakasmaksuja alennetaan noin 71 miljoonalla eurolla. Muutos tuo arviolta 6700 perhettä maksuttoman varhaiskasvatuksen piiriin. Keskituloisen kahden lapsen perheen (bruttotulot yhteensä 5900 e/kk) maksut laskisivat vuodessa yli 1200 eurolla. Esityksen tavoitteena on lisätä työnteon kannustavuutta, parantaa perheiden taloudellista tilannetta ja mahdollistaa useamman lapsen osallistuminen varhaiskasvatukseen.

– Varhaiskasvatuksen maksujen alentaminen helpottaa perheiden taloudellista tilannetta. Se mahdollistaa yhä useamman lapsen pääsyn varhaiskasvatuksen piiriin. Laadukkaalla, pedagogisella varhaiskasvatuksella on monia positiivisia vaikutuksia lapsen kasvuun ja kehitykseen, ja se ehkäisee syrjäytymistä.  Saamme jatkuvasti uutta tietoa varhaisten vuosien merkityksestä, ja varhaiskasvatus on koulutusjärjestelmämme vaikuttavin osa, sanoo opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen.

Maksut määräytyvät perheen tulojen ja perhekoon perusteella, ja hallituksen esityksessä kaikkien perheiden tulorajoja nostetaan. Näin alennetaan erityisesti pieni- ja keskituloisten perheiden varhaiskasvatuksen asiakasmaksuja. Isoimmat maksualennukset kohdistuvat monilapsisiin perheisiin. Asiakasmaksulailla säädetään maksujen enimmäismäärä, kunnat voivat päättää myös alemmista maksuista.

Sisaralennus nousee

Toisesta lapsesta perittävä maksu alenee. Toisen lapsen maksu olisi esityksen mukaan enintään 50 prosenttia ensimmäisen lapsen maksusta eli enintään 145 euroa.  Nykyään toisen lapsen ns. sisaralennus on 10 prosenttia. Seuraavien lasten sisaralennus olisi edelleen 80 prosenttia nuorimman lapsen maksusta eli maksu olisi enintään 58 euroa.

Toisen lapsen alennus kohdistuisi kaikkiin niihin perheisiin, joilla on vähintään kaksi lasta varhaiskasvatuksessa. Asiakasmaksut alenisivat kyseisillä perheillä riippumatta perheen tulotasosta.

Asiakasmaksun suuruus määräytyy esityksen mukaan edelleen perheen koon ja tulojen sekä varhaiskasvatuksen varatun ajan perusteella. Myös maksun määräämisessä huomioon otettavat tulot säilyisivät ennallaan. Varhaiskasvatuksen enimmäismaksu olisi edelleen 290 euroa. Myös alin perittävä maksu säilyy ennallaan eli alle 27 euron maksua ei peritä.

Maksuttomuuden piiriin 6 700 perhettä

Esityksen mukaan arviolta 6 700 perhettä siirtyisi maksuttoman varhaiskasvatuksen piiriin. Kannustinloukkuvaikutusten pienentyessä noin 4 200 henkilön arvioidaan työllistyvän vuoteen 2021 mennessä.

 Lakimuutos on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2018. Varhaiskasvatusmaksuja alennettiin aiemmin 1.3.2017 lukien. Maksutulojen menetykset kompensoidaan kunnille.

Tavoitteena osallistumisasteen nostaminen

Hallituksen tavoitteena on varhaiskasvatuksen osallistumisasteen nostaminen. Suomessa varhaiskasvatuksen osallistumisaste on merkittävästi muita Pohjoismaita alemmalla tasolla. Osallistumisen lisäämiseen tähdätään varhaiskasvatuksen laatua ja saavutettavuutta parantamalla. Varhaiskasvatuksen maksuja alennetaan nyt toistamiseen tällä hallituskaudella.

Palvelujen korkean laadun ja osaavan henkilökunnan takaamiseksi opetus- ja kulttuuriministeriö on sopinut tuhannen uuden lastentarhanopettajan kouluttamisesta yliopistoissa vuosina 2018–2021 erityismäärärahan turvin. Lisäksi hallitus käynnistää 5-vuotiaille suunnatun maksuttoman varhaiskasvatuksen kokeilun vuonna 2018. Valtakunnalliset varhaiskasvatussuunnitelman perusteet ovat pedagogista, tavoitteellista kasvatusta tukeva asiakirja, joka tuli velvoittavana voimaan elokuussa.

Esimerkkejä esitetyistä muutoksista
  lapsia varhaiskasvatuksessa tulot yht. 2200 e/kk tulot yht. 3500 e/kk tulot yht. 5000 e/kk
    maksu nyt ehdotettu uudistus maksu nyt ehdotettu uudistus maksu nyt ehdotettu uudistus
yksin huoltaja 1 lapsi 33 e/kk 0 e/kk 182 e/kk 155 e/kk 290 e/kk 290 e/kk
2 lasta 27 e/kk 0 e/kk 283 e/kk 137 e/kk 551 e/kk 378 e/kk
2 huoltajaa 1 lapsi 27 e/kk 0 e/kk 149 e/kk 91 e/kk 290 e/kk 252 e/kk
2 lasta 0 e/kk 0 e/kk 217 e/kk 80 e/kk 443 e/kk 321 e/kk

Lisätietoja:
- ministerin erityisavustaja Heikki Kuutti Uusitalo, puh. 050 302 8246
- hallitusneuvos Anne-Marie Brisson, puh. 0295 3 30079
- neuvotteleva virkamies Tarja Kahiluoto, puh. 0295 3 30386
- erityisasiantuntija Minna Launonen, puh. 0295 3 30520

LAPE Sanni Grahn-Laasonen Varhaiskasvatus