Hyppää sisältöön

Professori Roope Uusitalosta opintotuen uudistamisen selvityshenkilö

Opetus- ja kulttuuriministeriö
9.10.2015 9.45
Tiedote

Opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen on pyytänyt professori Roope Uusitaloa selvittämään korkeakouluopiskelijoiden opintotuen uudistamisen vaihtoehtoja.

Selvitystyössä tulee ottaa huomioon hallitusohjelman reunaehdot ja opintotukimenojen säästötavoite: opintorahan, asumislisän ja lainan tason nosto vähintään 1 100 euroon kuukaudessa. Opintotuesta säästetään 70 miljoonaa euroa vuoteen 2019 mennessä ja pitkällä aikavälillä 150 miljoonaa euroa.

Selvityshenkilön ehdotukseen tulee sisältyä arvio tukijärjestelmän uudistuksen vaikutuksesta opintotuen kustannuksiin, opiskelijoiden toimeentuloon, opintojen kestoon sekä siihen, miten tukijärjestelmä vaikuttaa sosioekonomisilta taustoiltaan erilaisista perheistä tulevien opiskelijoiden hakeutumiseen korkeakouluopintoihin.

Uudistuksen tavoitteena on, että järjestelmä turvaa mahdollisuuden kokopäiväiseen opiskeluun ja kannustaa ripeään valmistumiseen.

-- -- --

Jyväskylän yliopiston koulutuksen taloustieteen professorin tehtävässä VTT, dosentti Roope Uusitalo aloitti 2.1.2015. Professuuri on sijoitettu Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakouluun.

Roope Uusitalo on väitellyt taloustieteestä Helsingin yliopistossa vuonna 1999. Aikaisemmin hän on työskennellyt tutkimusjohtajana Helsingin taloustieteellisessä tutkimuskeskuksessa HECERissä ja Valtion taloudellisessa tutkimuskeskuksessa sekä tutkimuskoordinaattorina Palkansaajien tutkimuslaitoksessa, professorina Helsingin kauppakorkeakoulussa ja tutkijana Uppsalan ja Helsingin yliopistoissa. Vuoden 2014 alusta lähtien Uusitalo on toiminut talouspolitiikan arviointineuvoston puheenjohtajana.

Lisätietoja:
- erityisavustaja Matias Marttinen, p. 044 269 3113
- professori Roope Uusitalo, p. 040 805 4863